Pátek, 22. ledna, 2021

Začala nová arbitráž s firmou Diag Human. Česko bude zastupovat mezinárodní advokátní kancelář

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V tichosti, dva dny před Štědrým dnem, bylo 22. prosince 2017 zahájeno arbitrážní řízení, které má rozhodnout mezinárodní investiční spor České republiky se společností Diag Human SE a Josefem Šťávou. Vyplynulo to ze zprávy, kterou vládě předkládá ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Členy vlády informuje o veřejné zakázce na poskytování právních služeb České republice v tomto sporu a výběru advokátní společnosti Arnold & Porter Kaye Scholer. Diag Human se podařilo otevřít zcela novou „bojovou linii“, ovšem na 28 let starém základě, totiž na dohodě mezi Českem a Švýcarskem o podpoře a ochraně investic podepsané dne 5. října 1990.  

 

Proč se Josef Šťáva rozhodl najednou „objevit“ dlouhá léta platnou dohodu, není zatím jasné. Arbitráž, kterou vedl až do roku 2014 v České republice, připravil jeho tehdejší právník Josef Oršula ve spolupráci s náměstkem ministerstva zdravotnictví Alešem Dvouletým v roce 1996. Diag Human měla své lidi ve státní správě a dokonce i v rozhodčích orgánech. Zpočátku se jí díky tomu dařilo a český stát jí vyplatil 327 milionů korun. Od roku 2007 ale ministerstvo zdravotnictví změnilo taktiku a firma už neměla ve státní správě páky, jak proces ovlivnit a nakonec v roce 2014 českou arbitráž prohrála. Pokoušela se tento výsledek zvrátit u zahraničních soudů, ale tam, kde už definitivně rozhodly, prohrála znovu – v Rakousku, Francii a třeba právě také ve Švýcarsku. V některých dalších zemích ale stále řízení běží.  (Kauza je podrobně popsána v knize Krev a peníze).

Portál Hlídací pes v minulém roce uvedl, že firma bude v nové arbitráži požadovat 800 milionů dolarů (v přepočtu více než 17 miliard korun).

Ve vládním materiálu se uvádí, že vybraný advokát bude zastupovat Českou republiku v rozhodčím řízení před rozhodčím tribunálem ustaveným na základě mezinárodních smluv. „Rozhodčí doložka je v tomto případě obsažena v Dohodě mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o podpoře a ochraně investic podepsané dne 5. října 1990. V této mezinárodní smlouvě se Česká republika zavázala, že spory vzniklé na základě této smlouvy budou moci být předloženy k řešení rozhodčím soudům/tribunálům,“ píše se ve zprávě předkládané ministerstvem financí. Zatím není ani jasné, kde bude sídlo rozhodčího řízení, kdyby jím byla Česká republika, muselo by se vést v souladu s našimi procesními předpisy, zejména se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Ministerstvo financí to ale považuje za málo pravděpodobné z důvodu, že „investoři preferují neutrální jurisdikci pro místo řešení jejich sporů se státem“.

Výzva k účasti na veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou 60 miliónů korun bez DPH byla, podle informace pro vládu, zaslána následujícím advokátním kancelářím: Arnold & Porter Kaye Scholer, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, Debevoise & Plimpton, Freshfields Bruckhaus Deringer, Shearman & Sterling. „Na základě hodnocení podaných nabídek, kdy základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, byla vybrána advokátní kancelář Arnold & Porter Kaye Scholer, s níž Ministerstvo financí uzavře smlouvu v nejbližších dnech po informování vlády,“ píše se ve zprávě.

Arnold & Porter Kaye Scholer je mezinárodní právnická společnost se sídlem ve Washingtonu. Byla založena již v roce 1946 a patří mezi vůbec největší světové právnické firmy.

Tomáš Cikrt

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY