František Koukolík byl pasován na Rytíře lékařského stavu

"Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí," zní jeden z mnoha citátů Františka Koukolíka, které utkvěly v paměti čtenářům jeho knih. Na snímku je zachycen dr. Koukolík v Břevnovském klášteře při pasování na Rytíře lékařského stavu. Foto: ČLK

Neuropatolog a spisovatel František Koukolík byl minulý týden ve čtvrtek slavnostně pasován na Rytíře českého lékařského stavu. Titul každoročně uděluje Česká lékařská komora jedné z osobností české medicíny, „která výkonem své lékařské praxe nebo vědeckou činností významným způsobem přispěla k rozvoji medicíny a která se svým morálním jednáním stala příkladem a vzorem pro své kolegy.“ Čtyřiadvacátého Rytíře lékařského stavu pasoval v Břevnovském klášteře prezident komory Milan Kubek.

 

František Koukolík vydal o zkoumání mozku a vlivu jeho poškození na duševní funkce řadu monografií a kolem 50 publikací ve vědeckých časopisech. V Česku zpopularizoval pojem deprivant neboli neúplný psychopat. V populaci se podle něj vyskytuje asi procento psychopatů, mezi manažery či ve vysokých mocenských strukturách jich je 3,5 procenta.

Za popularizaci vědy získal už několik ocenění. Nejvíce si ale cení toho, že jeho jméno nese planetka, kterou objevili čeští astronomové z hvězdárny na Kleti v roce 1997.

V odborných kruzích je ceněno založení Národní referenční laboratoře pro transmisivní spongiformní encefalopatii a Creuzfeldtovu-Jakobovu nemoc, jehož se v roce 2001 – na žádost ministerstva zdravotnictví – ujal právě František Koukolík a stal se jejím vedoucím. V současnosti se nazývá svého druhu na světě, které kontinuálně testovalo dárcovské mozky poskytující rohovky.

František Koukolík stále ve svým 76 letech přednáší na 3. lékařské fakultě UK v Praze, kde je zároveň členem vědecké rady. Mimořádně přednáší i na Filozofické fakultě UK a FAMU. Je členem České lékařské akademie.

-red, čtk-