Neděle, 20. června, 2021

Sdružené (centrální) nákupy začnou ještě letos. Nemocnice mají navrhnout komodity do konce dubna

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) chce, aby přímo řízené nemocnice začaly ještě letos s prvními centrálními, či lépe řečeno sdruženými, nákupy. Vyzval ředitele fakultních nemocnic, aby mu do konce dubna navrhli komodity, jichž by se nákupy měly týkat a také další postup včetně harmonogramu. Ministr to řekl včera u Kulatého stolu Zdravotnického deníku.

 

Adam Vojtěch přitom zdůraznil, že jeho představou není, že by společné nakupování řídilo direktivně ministerstvo zdravotnictví. Dokonce se momentálně nechystá ani vznik nějaké speciální nakupující entity, jako je tomu v zahraničí. „Zatím touto cestou nechceme jít. Je otázka, jestli bychom na to měli dost odborníků, ochotných pracovat za podmínek, které je schopen nabídnout stát. Spíše chceme klást důraz na sdílení zkušeností a sdružování nákupů v rámci nemocnic. Měl jsem jednání s řediteli, kde jsem je vyzval, aby vytipovali komodity vhodné ke společným nákupům a navrhli další postup včetně harmonogramu. MZ je impulzním místem, ale nechce nákupy za nemocnice procesovat, ony si  je musejí vydefinovat a přijít s jasným návrhem do konce dubna,“ uvedl u Kulatého stolu ministr.

Jeho slova doplnil z auditoria ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové profesor Vladimír Palička informací, že na 11. dubna pozval k jednání obchodní náměstky všech fakultních nemocnic, kde se pokusí najít odpověď na ministrovo zadání.

K diskusi u našeho Kulatého stolu se podrobně vrátíme na stránkách Zdravotnického deníku v dalších dnech. Dnes alespoň představíme hosty prostřednictvím obrázků a jejich odpovědí na závěrečnou anketní otázku:

 

Věříte, že se letos podaří rozjet sdružené nákupy podle představ pana ministra a jaké největší riziko by mohlo tento záměr zhatit?

 

Jakub Dvořáček (výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu): Ano. Je to o hlavě, o nastavení a pak také, jakým způsobem se nám podaří zapojit některé účastníky do přípravy. Pokud bude přizván průmysl, myslím, že najdeme minimálně pro některé oblasti cestu, jak tyto nákupy otevřít.

Michal Krejsta (předseda představenstva České asociace farmaceutických firem): Určitě ano, protože zčásti už začali nějaké pilotní projekty v Plzeňském kraji jde o to vycizelovat myšlenku společných nákupů do takové podoby, aby to reflektovala maximální transparentnost, nediskriminaci, rovnost a dnes samozřejmě i zákon o zadávání veřejných zakázek, přiměřenost.

Roman Kraus (ředitel Fakultní nemocnice Brno): Projeví se funkce a pozice managementu velkých nemocnic, jak dokáže přesvědčit kolegy lékaře, že ta cesta je dobrá, že skutečně jim chceme pomoci a ne destruovat jejich činnost.

Ivo Hartmann (vydavatel Zdravotnického deníku): Možné to určitě je. Největší riziko vidím v lidském faktoru. Padlo tu pozitivně, že pan ředitel Palička svolává obchodní náměstky fakultních nemocnic –  to je velmi důležité, aby se našel někdo, kdo to bude lídrovat, kdo si osvojí management, kdo bude moderovat debatu a zahrne do ní i průmysl, aby tak bylo možné najít základní konsensus.

Michal Čarvaš (člen představenstva Jihočeské nemocnice a.s.): Není důvod proč by se to nepodařilo, pokud se na začátek najdou velmi úzké segmenty a jednoltivé věci, na kterých se podaří úspěch, tak ten se pak bude nabalovat a bude větší odvaha jít do jiných věcí. Rizikem jsou příliš velké plány, které dopadnou negativně anebo velký tlak médií na rychlost.

Ladislav Friedrich (prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR): Pokud by nebyla šance pohnout to dopředu, tak bychom tady mohli najít jiné lepší způsoby, jak tady trávit odpoledne.

 

Adam Vojtěch (ministr zdravotnictví): Jsem bytostně přesvědčen, že to jde, že to zvládneme. Souhlasím s tím, že nejhorší bude překonat lidský faktor. Standardní pozice hledání důvodů, proč něco nejde, musí být vystřídána pozicí, jak to udělat, aby to šlo. Ta první pozice je mnohem jednodušší, musím přesvědčit i ředitele, ale jsem rád, že první vlaštovky už tady jsou a doufám, že se tu sejdeme na podzim a nějaké výsledky budeme schopni prezentovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulatý stůl se uskutečnil za laskavé podpory: AIFP, ČAFF, VZP a ZP MV

Tomáš Cikrt

Foto: Radek Čepelák

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY