Čtyři firmy mají zájem o provozování litoměřické nemocnice

O provozování nemocnice v Litoměřicích mají zájem čtyři subjekty. Jistá se nyní zdá Krajská zdravotní a Penta Hospitals, na jména dalších dvou si ještě budeme muset počkat, až se otevřou obálky. Foto: Nemocnice Litoměřice

Čtyři společnosti projevily zájem o provozování litoměřické městské nemocnice. Nabídku do prvního kola podala Krajská zdravotní, jejímž jediným akcionářem je Ústecký kraj, a Penta Hospitals. Mluvčí litoměřické radnice Eva Břeňová ČTK po včerejším zasedání rady města ČTK řekla, že konkrétní jména bude možné zveřejnit teprve po otevření obálek. Město nemá peníze na potřebné investice do nemocnice, proto se rozhodlo hledat nájemce.

 

„Mohu potvrdit, že nabídku jsme podali,“ řekla ČTK mluvčí společnosti Penta Hospitals Lenka Holá. Podání nabídky ČTK potvrdila také Krajská zdravotní, která spravuje v Ústeckém kraji pět nemocnic.

Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení na poskytování zdravotních služeb radě města poskytl výkonný ředitel nemocnice Radek Lončák. „Zároveň se čtyřmi přihláškami do koncesního řízení byly podány i dvě námitky. Administrátor koncesního řízení doporučuje obě odmítnout a v koncesním řízení pokračovat,“ uvedl Lončák.

Obálky se budou otvírat v následujících dnech, pak se budou vyhodnocovat. Subjekty splňující kvalifikaci postoupí do 2. etapy koncesního řízení, kdy už bude město se zájemci jednat.

Výsledkem výběrového řízení má být pachtovní smlouva na pronájem nemocnice na dvacet let. Výběrové řízení má tři fáze. „Ke každému zájemci přistoupíme se stejnou sérií otázek. Jednání se bude v souladu s legislativou a s ohledem na transparentnost celého procesu nahrávat,“ uvedl na posledním jednání zastupitelstva právník Petr Šustek, který celé řízení pro město připravuje. Výsledkem bude zadávací dokumentace a návrh samotné pachtovní smlouvy. V průběhu třetí fáze účastníci podají nabídky, které zadavatel posoudí a vyhodnotí s cílem vybrat vítěze.

Základními kritérii mají být výše pachtovného a výše investic, dále pak plán rozvoje nemocnice. Mluvčí radnice uvedla, že požadavkem města bude zachování péče minimálně v nynější kvalitě a rozsahu, a to po dobu pěti let. Jednou z podmínek budoucí smlouvy má být to, že nesmí nastat žádné změny bez svolení města.

Penta Hospitals projevila nedávno také zájem o Lužickou nemocnici. Město Rumburk nemocnici prodává, do konce dubna má společnost předložit nový návrh.

-čtk-