Ministerstvo už nebude určovat, co má být v ošetřovatelské dokumentaci. V novele vyhlášky zruší i další administrativní „nesmysly“

Vyhlášku o zdravotnické dokumentaci bylo nutné zrevidovat, obsahuje zjevné nesmysly a požadavky z minulého století. Zjednodušení administrativy pomůže například sestrám v případě ošetřovatelské dokumentace. Foto: Koláž ZD/ Public Domain Picture

Snížit administrativní zátěž zdravotnických pracovníků a krajských úřadů. To je hlavní cíl novelizace vyhlášky č. 98/2012, o zdravotnické dokumentaci, kterou ministerstvo zdravotnictví poslalo do vnějšího připomínkového řízení. Snad nejviditelnější změnu představuje zrušení bližšího obsahového vymezení dokumentace ošetřovatelské péče. „Vyžadování všech ve vyhlášce uvedených položek je zbytečné až nesmyslné. Z praxe masivně a dlouhodobě zaznívá, že rozsáhlé vedení ošetřovatelské dokumentace je bezdůvodně zatěžující pro zdravotnické pracovníky,“ píše se v důvodové zprávě. Ruší se i používání razítka, které se dle ministerstva „jeví jako požadavek z 19. století, pro který neexistuje v době digitální společnosti rozumné ospravedlnění“. Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 372/2011, o zdravotních službách.

 

Zákon upravuje povinnost poskytovatelů zdravotních služeb vést, uchovávat a nakládat se zdravotnickou dokumentací. Zároveň stanoví základní obsah zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. Vyhláška pak upravuje bližší náležitosti a detailnější obsah zdravotnické dokumentace a další podrobnosti.

Co je škrtnuto

Pokud jde o „dokumentaci ošetřovatelské péče“, je tato kapitola (Příloha č. 1 část 7) jednoduše škrtnuta celá. Napříště tedy už nebude povinností mít například ošetřovatelský plán, který musel obsahovat popis problému pacienta, stanovení předpokládaných ošetřovatelských činností a výkonů, včetně záznamu o jejich provedení, poučení pacienta, časových údajů a nebo následné hodnocení poskytnuté ošetřovatelské péče.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

-cik-