Paralelní obchod v ČR v roce 2017 a srovnání s prvním kvartálem roku 2018

Každý rok se díváme na paralelní obchod a každý rok se na něm dá najít něco nového. Stejně tak i na tom loňském, respektive na prvním čtvrtletí letošním, které si necháme jako malé Post Scriptum.

 

Paralelní exportéři se v roce 2017 sice snažili, ale nakonec objem prodeje meziročně poklesl o 3 % (asi 130 mil Kč ), pokud se jedná o vývoz do EU. Vývoz mimo EU se sice téměř zdvojnásobil (+ 85 %), ale jsou to přece jen objemově nesouměřitelné kategorie a tak se celkový mírný pokles nepodařilo vyrovnat. Těžko říct, zda má tento trend nějakou vedoucí příčinu a je-li jen jedna, ale v obecné rovině se jistě dá říci, že to, jak se vyvíjí paralelní obchod v ČR, je asi ze všech segmentů trhu s léčivy nejvíce modifikováno nabídkou a poptávkou. Paralelní export a import zcela očistil obchodování s léčivy od neobchodních faktorů, jako jsou zdraví obyvatel, záchrana života, zdravotnické poslání a další. Platí zde pouze cenová diference a platební podmínky. A obratnost, rychlost a kontakty a schopnost jejich využití…, to jsou stále parametry, které oddělují normální trh od toho paralelního. A je tu ještě jeden faktor a to je důvěra mezi dodavatelem o obchodníkem. Bez ní by to šlo ztuha.

Pokud jde o objem obchodu v penězích je kategorie Distributor EU, jak jsme již zmínili, mírně pod rokem 2016. Stálice jsou stále na svém místě, i když utrpěly velké ztráty a za rok bude žebříček vypadat už jinak, a to na dosti místech. Pamatujeme si všichni časy, kdy v TOP 10 figurovalo pět produktů jednoho významného výrobce, dnes už tam z nich není žádný. Při podrobnějším pohledu lze vidět, že dochází k postupnému střídání stráží, nováčci (až na výjimky) pomalu žebříčkem stoupají, hrdinové starých časů mají opačný směr. Kategorie Distributor non EU se rozmáchla, ale spíš to vypadá na nějaké jednorázové, nebo časově omezené vzepětí. Kategorie Zahraničí má docela velký pokles, ale zato tam vidíme přípravky, které jsme si zvykli vídat v jiné hitparádě. (Poznámka redakce: Zmíněné kategorie označují odběratele, kterému je prodán léčivý přípravek reexportovaný z ČR, může jím být buď „Distributor z Evropské unie“, nebo mimo EU – „Distributor non EU“. Nebo tímto odběratelem může být přímo zdravotnické zařízení v zahraničí – lékárna, nemocniční lékárna – v tabulce jsou označeny jako „Zahraničí“)

Pokud jde o paralelní vývoz v kusech, v kategorii Distributor EU jsou některé posuny, které by mohly svědčit o výpadku určitých typů produktů v zemích kolem nás a o jeho vykrývání z našich zdrojů, například v infuzních roztocích nebo boji s hemoroidy. Ale vzhledem k charakteru zdrojových dat to může být i vlastní vývoz výrobce. Vývoj v kategorii mimo EU odpovídá vývoji v penězích a kategorie Zahraničí zažívá, pokud jde o počty vyvezených balení, významný útlum, mnohem větší než ve finančním objemu.

Jako P.S. přidáváme porovnání paralelního exportu mezi prvními kvartály 2017 a 2018. Pokles je viditelný o cca 30 %. Otázka je, zda je to vliv regulačních opatření, nebo dochází v cílových zemích ke změnám skladby poptávky, například vlivem nových biosimilárních léčiv na trzích okolní Evropy.

Jiří Stránský        

Business Director Pharma

Sprinx Systems, a.s.

 

Paralelní export z ČR 2017

 

Distribuce EU, v korunách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuce non EU, v korunách

 

Zahraničí, v korunách

 

Distribuce EU, počet balení

 

Distribuce non EU, počet balení

 

Zahraničí, počet balení

 

Srovnání paralelního exportu 1. Q 2017 a 1. Q. 2018