Postránecký zrušil usnesení Benedy: Storová se dál může ucházet o post šéfky SÚKL

Irena Storová se může zúčastnit výběrového řízení na ředitele SÚKL. Usnesení státní tajemníka Benedy není v souladu se zákonem, rozhodl jeho nadřízený - superúředník Postránecký. Reprofoto: ČT

Státní tajemník Ministerstva zdravotnictví Ivo Beneda 1. března svým usnesením zrušil výběrové řízení na ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), když předtím vyřadil jedinou přihlášenou uchazečku – Irenu Storovou. Jednal ovšem v rozporu se zákonem. Jak totiž zjistil Zdravotnický deník, Benedovo usnesení zrušil 24. dubna jeho nadřízený náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký. Beneda nyní bude muset v konkursu pokračovat tam, kde ho skrečoval, to znamená po uzávěrce přihlášek. Vznikne výběrová komise, do které by měl své zástupce vyslat ministr zdravotnictví a ministerstvo vnitra. Ta posoudí právě Storovou, jíž musí Beneda do řízení vrátit. Vystudovaná farmaceutka je pověřena vedením ústavu od poloviny loňského prosince, kdy rezignoval dosavadní ředitel Zdeněk Blahuta (jehož byla zástupkyní).

 

Podle dokumentů, které má Zdravotnický deník k dispozici, přezkoumával Postránecký usnesení Benedy na základě stížnosti Storové, která namítala své nezákonné vyřazení z výběrového řízení. Tajemník Beneda totiž nejprve vyřadil její přihlášku, a protože se Storová přihlásila jako jediná, zrušil pak celé výběrové řízení. Beneda se svůj krok snažil zdůvodnit zpochybněním postavení Storové jako zástupce ředitele podle zákona o státní službě. Zjednodušeně řečeno, pokud Storová byla sice zástupcem ředitele, ale nebyla tzv. představeným, tedy někým, kdo vedl zaměstnance a měl postavení ředitele sekce, nesměla se podle Benedy účastnit konkursu. Chybělo prý také standardní písemné vyhotovení určení zástupcem ředitele SÚKL podle par. 9 odst. 7 služebního zákona.

S argumenty Benedy se Postránecký neztotožnil. Naopak, podle Postráneckého je podstatné, že už 1.7. 2015 Storové bylo vydáno rozhodnutí ředitele SÚKL o stanovení platu představeného (zástupce ředitele) a 26.10. 2015 jí pak bylo vydáno rozhodnutí  o jmenování  na služební místo představeného zástupce ředitele SÚKL na základě výběrového řízení. Navíc zastupování ředitele vyplývalo i z organizačního řádu ústavu. Podle Postráneckého jde sice o složitý právní problém, ale je třeba upřednostnit také dobrou víru Storové  v dané věci.  Závěr superúředníka pak je, že „účastnice řízení nebyla z výběrového řízení vyřazena v souladu se zákonem o státní službě“, a proto uložil podřízenému Benedovi, aby jí „nadále považoval za účastnici předmětného řízení“.

Storová absolvovala Farmaceutickou fakultu v Bratislavě v roce 1997 a až do roku 2013 pracovala v lékárně v Nemocnici Na Homolce, z toho necelé dva roky jako hlavní lékárník.

-cik-