Sanofi jmenovala Emmanuelle Valentinovou novou vedoucí manažerkou pro Česko a Slovensko.

Emmanuelle Valentinová, nová šéfka Sanofi Česko a Slovensko. Foto: Sanofi

Emmanuelle Valentinová byla jmenována vedoucí manažerkou Sanofi Česká republika a Slovensko. Působit bude v Praze. Vedle této pozice bude Valentinová i nadále působit ve své současné roli ředitelky GenMed Central Europe Cluster (Divize Sanofi General Medicines pro Česko a Slovensko, Polsko, Maďarsko). Společnost Sanofi to oznámila v tiskové zprávě.

 

Ve své úloze Vedoucí manažerky Sanofi Česká republika a Slovensko bude Emmanuelle Valentinová řídit externí a interní program s názvem „One Sanofi“ se zaměřením zejména na strategii pro vnější vztahy, zjednodušení fungování společnosti a řízení talentů. Tuto agendu bude řídit společně s manažerským týmem společnosti Sanofi CZ&SK, kterému bude předsedat.

Emmanuelle Valentinová absolvovala IESEG Business School v Lille a účastnila se vzdělávacích programů v IMD a ESSEC – konkrétně programu Příprava žen pro členství v představenstvech společností. Svou pracovní kariéru započala v roce 1989 v oddělení výzkumu trhu společnosti v Merck. V roce 1991 přešla do společnosti CEGEDIM a v roce 1996 nastoupila do společnosti Sanofi Pasteur. Od té doby získala profesní zkušenosti v různých oblasti marketingu, obchodu, financí a distribuce ve francouzské pobočce Sanofi i v její centrále. Zde spolupracovala na různých projektech zaměřených na řízení změn a transformaci společnosti.

V roce 2012 byla jmenována na pozici VP Commercial Excellence & Innovation Sanofi Europe, ve které vedla projekty vícekanálové komunikace se zákazníky v Evropě. V říjnu 2015 byla jmenována na pozici ředitelky GenMed & Country Chair Rumunsko a Moldávie. V této roli úspěšně řídila vysoce náročné podnikatelské prostředí, plnění obchodních cílů, rozvíjení schopností týmu a budování vztahů s klíčovými zainteresovanými stranami.

-TZ Sanofi-