Středa, 27. ledna, 2021

VZP utrácí za svůj provoz rok od roku méně. Za pět let ušetřila 4,27 miliardy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Více než 5,8 miliardy korun ušetřila Všeobecná zdravotní pojišťovna za posledních deset let na vlastním provozu. Bezmála 75 procent z takto uspořené sumy, tedy 4,27 miliardy korun, připadá na období od roku 2013 do roku 2017, kdy má pojišťovna nový management. Místo toho, aby tyto peníze utratila za platy, nájmy, energie a další vlastní provozní náklady, přidala je VZP na péči o nemocné a posílila z nich také rezervní fond. Z toho by se hradila léčba například při neočekávaných výkyvech ekonomiky.

 

To, kolik může pojišťovna utratit za vlastní provoz, stanovuje vyhláška ministerstva financí. Tato vyhláška dala za uplynulých deset let VZP na „útratu“ dohromady 47 miliard 264 milionů korun. Pojišťovna však za uvedené desetileté období vydala za provozní náklady 41 miliard 482 milionů – tedy o 5 miliard a 782 milionů korun méně.

Provozních úspor se Všeobecné zdravotní pojišťovně daří dosahovat díky souboru úsporných opatření, jako jsou například nová výběrová řízení na služby, jejichž dodávky už nebyly za dosavadních podmínek výhodné, využívání elektronických aukcí, centralizace nákupů a tak dále. K efektivnímu vynakládání veřejných prostředků přispívá i podrobné zdůvodnění plánovaných veřejných zakázek nad 50 tisíc korun v souladu se zásadami 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost), a to ještě před samotným zahájením zadávacího řízení.

Z peněz na provoz, které VZP každoročně spotřebuje, navíc zajišťuje i servis pro řadu oblastí veřejného zdravotního pojištění, který následně využívají a přebírají i všechny ostatní zdravotní pojišťovny. Jen namátkou jde o údržbu metodik, číselníků, vedení kapitačního centra a podobně. Dále VZP spravuje například Centrální registr pojištěnců. To vše se promítá do provozních výdajů VZP a ostatní pojišťovny to využívají. Samy pak logicky mohou mít méně zaměstnanců a tedy i menší náklady.

Nemalá část provozních nákladů VZP souvisí také s tím, že má ve srovnání s ostatními pojišťovnami nejširší síť poboček. V tom také vidí jednu ze svých konkurenčních výhod – vždy bude část lidí, kteří třeba nemají internet, nejsou zběhlí v on-line komunikaci anebo prostě dávají přednost osobnímu jednání. Těm proto nabízí síť 198 poboček. Ani ti, kdo nekomunikují elektronicky, tak nemusí jezdit přes půl kraje, aby si vyřídili, co potřebují.

-TZ VZP-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY