Úterý, 28. září, 2021

Znečištění způsobuje devět milionů úmrtí ročně

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Každoročně na celém světě vlivem znečištění zemře přes devět milionů lidí. Podle nedávno zveřejněné orientační studie je každé šesté úmrtí způsobeno zamořenou vodou, ovzduším, nebo půdou. Studie zveřejněná ve vědeckém časopise The Lancet zohledňuje všechny formy znečištění, včetně znečištění vody, půdy, ovzduší a pracovního prostředí a také jejich účinky na zdraví, společnost a ekonomiku.

 

Z výsledků výzkumu, prvního svého druhu na světě, vyplývá, že jen v Evropské unii ročně vlivem znečištění dojde k více než čtyřem stům tisícům úmrtí, kterým lze předejít. Jedná se o osm procent všech úmrtí ročně v rámci EU. Hlavním viníkem je znečištěné ovzduší.

Znečištěné ovzduší je téměř stejně špatné pro děti jako kouření v těhotenství

Vlivem špinavého vzduch mohou ženy přivádět na svět děti s nižší porodní váhou. Zároveň výzkum varuje, že vystavení znečištěnému ovzduší během těhotenství je pro plod podobně škodlivé jako kouření.

Srdeční problémy, mrtvice, rakovina plic a plicní onemocnění jsou nejčastější příčiny smrti způsobené znečištěným vzduchem. V řadě evropských zemí včetně Německa, Itálie, Velké Británie, Polska a Francie existují podrobné statistiky úmrtí způsobené znečištěným prostředím.

„Máme k dispozici potřebné údaje k řešení tohoto problému a co je ještě důležitější, můžeme vyhrát,“ uvedl výkonný ředitele Aliance pro zdraví a životní prostředí (HEAL) Genon K. Jensen k výsledkům výzkumu.

Hrozba znečištění pro veřejné zdraví a životní prostředí byla v posledních letech opakovaně prokázána. Postupně tak sílí boj proti znečištění. Příkladem je REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), evropské nařízení o chemických látkách a jejich bezpečném použití. Cílem bruselské regulace je ochrana lidského zdraví a životního prostředí prostřednictvím systému registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Testování evropského vzduchu

Studii magazínu The Lancet ocenil i bývalý eurokomisař pro životní prostředí Janez Potočnik a dodal, že ke zlepšení je potřeba i odlišný životní styl: „Změnou způsobu, jakým vyrábíme a konzumujeme, snížíme znečištění.“

Znečištěným prostředím se nadále zabývá i Brusel. Auditoři EU zahájili na konci minulého roku komplexní testování evropského ovzduší. Cílem přezkumu je vyhodnocení kvality vzduchu a také účinnosti přijatých opatření, které si kladou za cíl snížení škodlivých látek v ovzduší.

Jakub Žák

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY