Nastal obrat? Blížíme se k dohodě, tvrdí koordinátor segmentu lékárenské péče Marek Hampel

Marek Hampel, předseda Grémia majitelů lékáren a současně koordinátor segmentu v Dohodovacím řízení. Foto: TC

Jak uvedl v pondělí Zdravotnický deník, zůstala lékárenská péče v dohodovacím řízení jediným ze 14 segmentů, kde skončila jednání s pojišťovnami nedohodou. Poté, co se dohodly dokonce i nemocnice a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch znovu jasně deklaroval, že výsledky dohodovacího řízení hodlá v každém případě respektovat, nastala pro lékárníky krizová situace. Hrozilo, že se balík nárůstu finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění rozdělí bez nich. V pondělí večer  vyzvali provozovatelé řetězcových lékáren ke kompromisu, který spočívá v tom, že zdravotní pojišťovny přesunou půl miliardy korun do signálního kódu, jenž by měl hodnotu 15 korun za položku na receptu a současně by bylo změněno referenční období na rok 2017. Podle našich informací se hovořilo o podobném návrhu i na představenstvu České lékárnické komory. Nicméně hlavním vyjednavačem, tedy koordinátorem za celý segment, je Marek Hampel, předseda Grémia majitelů lékáren. Zdravotnický deník se přímo  zeptal, jaký bude jeho další postup.

 

Řetězcové lékárny sdružené v Asociaci provozovatelů lékárenských sítí (APLS) navrhují kompromisní návrh v podobě signální kódu  za 15 korun  za položku na receptu a srovnávací  období rok 2017. Co tomu říkáte?

Grémium majitelů lékáren (GML)  jako koordinátor segmentu lékárenské péče  si uvědomuje vážnost situace, která vznikla v dohodovacím řízení. Proto jsem již v minulém týdnu oslovil předsedající za zdravotní pojišťovny s návrhem na  další kolo  jednání Dohodovacího řízení. Termín jednání byl stanoven na konec příštího týdne a je tak vytvořen prostor pro hledání kompromisu  v jediném nedohodnutém segmentu zdravotní péče. Výzva Asociace řetězcových lékáren představuje změnu pohledu na doposud předložené návrhy zdravotních pojišťoven. Ty navrhovaly změnu Cenového předpisu přesunem peněz za drahá léčiva  směrem k levným úpravou společné obchodní přirážky a faktické snížení peněz pro signální  kód pro lékárny.  Návrh APLS již hovoří o přesunu těchto peněz nabízených zdravotními pojišťovnami jen do signálního kódu a s tímto krokem lze souhlasit, protože tak budou zajištěny peníze pro lékárny a o tom se jedná od začátku dohodovacího řízení.

APLS hovoří o částce až 500 miliónů korun….

Dovolím si veřejně upřesnit finanční částku, která je uváděna ve výzvě. Těch 15 korun za položku  vychází z částky 500 miliónů korun. Ale tato suma peněz  byla uvedena v zápise z jednání jen za léčiva z VZP. Je zde tak prostor pro upřesnění této částky od dalších zdravotních pojišťoven. Jedná se o stabilizaci lékárenské péče. Na lékárny  dopadají v důsledku náběhu nové legislativy zvýšené náklady a to  z protipadělkové směrnice (FMD), GDPR, elektronického receptu apod. Dále lze  očekávat rovněž Ministerstvem zdravotnictví navrhovanou  digitalizaci papírových receptů v roce 2019 a náběh lékového záznamu pacienta a to všechno je podložené argumenty a čísly.

Není tedy nalezení kompromisu obou stran lepší, než nedohoda? 

Blížíme se k dohodě. Navrhnu  zrušení limitací počtu vykázaných položek, protože toto lékárna nijak není schopna ovlivnit.  Návrh jako koordinátor předložím s upřesněnými čísly za položku na receptu zdravotním pojišťovnám.  Věřím, že se někde naše návrhy protnou a dojdeme k vzájemnému konsenzu.

Tomáš Cikrt