Sdružené nákupy se připravují pro prvních deset komodit, 15 nemocnic podepsalo smlouvy o zakázkách

Včera pod dohledem ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (usměvavý stojící muž), podepsali ředitelé přímo řízených nemocnic smlouvy o společném zadávání, zde konkrétně zleva: Václav Šimánek, FN Plzeň, Aleš Herman, IKEM a Martin Pavlík, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Foto: MZ ČR

Nemocnice přímo řízené ministerstvem zdravotnictví se pokusí společně nakoupit deset prvních vybraných komodit. O pilotním projektu rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Včera zástupci 15 zdravotnických zařízení podepsali smlouvy o společném zadávání.  První společný nákup, tedy vypsání společné veřejné zakázky, by mohlo proběhnout do konce srpna. Předběžná oznámení o deseti sdružených zakázkách by měla být zveřejněna do konce června. 

 

„Vzhledem k tomu, že se nemocnice k myšlence centrálních nákupů doposud stavěly velmi odmítavě, a to i přes dlouhodobé výtky ze strany Evropské komise, považuji dnešní podpis smluv o společném zadávání za velký krok dopředu. Jsem přesvědčen, že tím dojde k úsporám ve výši desítek miliónů korun. Centrální nákupy jsou jasným trendem ve vyspělých zemích, jako je Německo, Francie či Nizozemsko, jsem rád, že se mezi ně zařadí i Česká republika,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v tiskové zprávě. Nutno ovšem podotknout, že české pokusy o společné nákupy skončily v minulosti nezdarem. Nicméně nyní se zdá, že došlo ke vhodné kombinaci tlaku ministerstva a aktivity nemocnic. Ministr sice hovoří o centrálních nákupech, ale ve skutečnosti připustil, že spíše půjde o sdružené nakupování, kdy se budou nemocnice spojovat u těch komodit a za těch podmínek, které jsou pro ně výhodné. V podstatě jim nechal volnou ruku, aby si vytipovaly komodity a zorganizovaly samy výběrová řízení. Ministerstvo nad celým procesem bude dohlížet a dbát na to, aby ředitelé, respektive obchodní náměstci, ve své snaze snad nepolevili. „Ministerstvo je impulzním místem, poskytuje metodické vedení, ale realizace nákupů musí být na samotných nemocnicích, které nejlépe znají své potřeby a mají zkušenosti z praxe,“ říká k tomu ministr Vojtěch.

Jak už Zdravotnický deník uvedl, koordinace se za ostatní ujaly tři fakultní nemocnice, které mají se společnými nákupy nejvíce zkušeností a jejichž hospodaření patří k těm úspěšnějším, a to Plzeň, Olomouc a Hradec Králové.   „Společné nákupy nemocnic nejenže budou mít pozitivní efekt na cenu díky množstevním slevám, ale je to i cesta k vyšší míře transparentnosti a standardizaci. Společné nákupy nemocnicím uleví od náročné a nákladné administrativy spojené se zadáváním veřejných zakázek a otevřou prostor pro sdílení zkušeností a know-how v oblasti stanovení požadavků na odpovídající kvalitu nakupovaných zdravotnických prostředků tak, aby nemocnice získaly za vynakládané veřejné peníze co nejvyšší hodnotu,“ shrnuje výhody sdružených nákupů ministr Vojtěch. Ředitelé jsou opatrnější, převažuje mezi nimi názor, že se teprve uvidí v jakých případech a u kterých komodit se skutečně pozitivní efekty dostaví. Případná rizika a podmínky celého projektu před časem pro ZD definoval náměstek FN Olomouc Čeněk Merta takto:

 • Sdružené nákupy nemusí v daném případě znamenat dobrý výsledek, je nutné je vyzkoušet.
 • Soutěže nesmí žádné nemocnici zhoršit současné ani ceny ani obchodní podmínky, musí být výhodné pro všechny nemocnice, které se jich zúčastní.
 • Musí být reflektována různá ekonomická kondice nemocnic. Ty, které jsou v horší kondici, musejí respektovat ty lepší a naopak. Není možné zjemňovat tvrdší podmínky pro dodavatele, které si vyjednaly úspěšnější nemocnice.

Ovšem skutečnost, že ministr dotlačil 15 přímo řízených nemocnic k podepsání smluv o společném zadávání, svědčí o tom, že mu na projektu velmi záleží. Ředitelé a obchodní náměstci se zase budou snažit o to, aby projekt alespoň částečně uspěl, protože je pro ně výhodnější, když vzniká zezdola a reflektuje potřeby jejich zařízení, než kdyby se jednalo o skutečně centrální nákupy, tedy direktivně řízené z jednoho centra.

Zdravotnický deník získal seznam jak deseti komodit, které mají být nakupovány v rámci pilotního projektu, tak nemocnic, které se ho zúčastní. Samozřejmě, že všechny nemocnice nebudou participovat na společných nákupech u všech deseti komodit. Je ale překvapivé, že vždy jde o poměrně slušnou účast – počet nemocnic na jedné zakázce (nákupu jedné komodity) se pohybuje od 6 do 11.   Nejsnaživější je FN Olomouc, která se zúčastní všech deseti řízení, na opačném konci pořadí jsou FN Královské Vinohrady a IKEM, které budou participovat pouze na třech.  Většinu komodit tvoří nákladné léky, pak jsou tu materiály a zdravotnické prostředky i plenkové kalhoty.

Nemocnice, které podepsaly smlouvy o společném zadávání:

 • FNUSA (u sv. Anny v Brně)
 • FN OLOMOUC
 • FN HRADEC KRÁLOVÉ
 • NEMOCNICE NA BULOVCE
 • FN BRNO
 • FN PLZEŇ
 • CKTCH (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno)
 • FN MOTOL
 • VFN (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
 • IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny v Praze)
 • MOÚ (Masarykův onkologický ústav v Brně)
 • THOMAYEROVA NEMCNICE
 • NEMOCNICE NA HOMOLCE
 • FN OSTRAVA
 • FN KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

Deset komodit v pilotním projektu sdružených nákupů:

 1. RUKAVICE VYŠETŘOVACÍ + OPERAČNÍ
 2. GÁZA + GÁZOVÉ KOMPRESE
 3. PLENKOVÉ KALHOTKY PRO DOSPĚLÉ
 4. INJEKČNÍ STŘÍKAČKY
 5. GLATIRAMER ACETÁT
 6. ENZALUTAMID
 7. EKULIZUMAB
 8. ALBUMIN
 9. RITUXIMAB
 10. TRANSTUZUMAB

Zapojení jednotlivých nemocnic do zakázek

Zdroj: MZ/zpracování ZD

Tomáš Cikrt