Vláda schválila zdanění zahřívaného tabáku

Ministryně financí Alena Schillerová představuje novinářům svůj daňový balíček. Foto: vlada.cz

Vláda na svém včerejším zasedání schválila daňový balíček, jehož součástí je i zavedení spotřební daně ze zahřívaných tabákových výrobků. Po zasedání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová.

 

Podle vládního návrhu by nová daň měla být aplikována na váhu tabáku a měla by mít stejnou sazbu jako tabák ke kouření. Ministerstvo financí k tomu v důvodové zprávě uvádí: „Výsledná míra zdanění bude vzhledem k nízké hmotnosti tabáku obsaženého v zahřívaných tabákových výrobcích nižší než například v případě cigaret, což mimo jiné reflektuje skutečnost, že by se mělo jednat o méně škodlivé výrobky pro lidské zdraví, než je tomu u tradičních tabákových komodit.“

Tento přistup reflektuje i Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, která na konci roku 2017 přijala usnesení, v kterém vzala na vědomí informaci o vědeckých důkazech o významně nižších zdravotních rizicích bezdýmných produktů.

V nedávné debatě k návrhu tzv. protikuřáckého zákona v poslanecké sněmovně se k potenciálu  inovativních výrobků se pozitivně vyjádřil také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch: „Musím říct, že spousta mých známých kuřáků přešla právě na tuto formu cigaret z hořícího tabáku do toho pouze zahřátého, … takže si myslím, že to bude také trend, že se kuřáci, pokud nebudou s tím kouřením chtít přestat, budou obracet právě k těmto alternativním formám, které jsou bezesporu mnohem zdravější a nikoliv zdraví škodlivé.“

Spotřební daň na cigarety a jiní tradiční tabákové výrobky se naposledy zvýšila 1.1. 2018, kdy uplynul tříletý rámec navyšování předepsaný zákonem. Dnes schválený daňový balíček žádné další zvýšení sazeb na tradiční produkty v roce 2019 či v pozdějších letech neobsahuje. Je tak již téměř jisté, že v roce 2019 k dalšímu zvýšení daně na cigarety nedojde.

Návrh daňového balíčku bude předložen parlamentu, a pokud bude schválen, nabyde účinnosti k 1. lednu 2019.

Jakub Žák