Trenky nebo slipy? Nová studie ukazuje na souvislosti s mužskou plodností

Muži dnes nosí různé věci. Důležité je, aby bylo spodní prádlo co možná nejvolnější tak, aby se varlata nepřehřívala. Foto: SenseiAlan Flickr

Výběr spodního prádla může mít vliv na schopnost muže zplodit potomka, přesněji na spermatogenezi. Ukazuje to nová studie publikovaná v žurnálu Human Reproduction a provedená týmem působícím v Harvard’s T.H. Chan School of Public Health. Jejím cílem bylo vnést světlo na otázku, pro jejíž odpověď doposud chyběla jednoznačná data.

 

„Nemůžete soudit knihu podle obálky, ale možná můžete soudit muže podle jeho spodního prádla. Nová studie ukazuje, že v debatě zda nosit trenky nebo slipy jde o víc než jen o osobní vkus,“ napsal britský deník The Independent v článku věnovanému výsledkům nové studie publikované v žurnálu Human Reproduction. Tým vědců a vědkyň z americké Harvard’s T.H. Chan School of Public Health popsal, proč je pro muže výhodnější nosit raději volnější trenýrky místo těsnějších slipů nebo boxerek. Byť sami autoři a autorky studie uznávají, že jejich výsledky jejich práce nemusí být platné pro celou mužskou populaci, ukazují na možné souvislosti mezi volbou spodního prádla a mužskou plodností.

Studie zahrnula celkem 656 mužů, kteří spolu se svými partnerkami vyhledali pomoc v centru pro léčbu neplodnosti v bostonské Massachusetts General Hospital mezi lety 2000 až 2017. Nejmladšímu z nich bylo 18 let a nejstaršímu 56 let, průměrný věk účastníků studie byl 35,5 let s tím, že žádný z nich neprodělal vasektomii, tedy přerušení chámovodů. Ze studie bylo vyloučeno 22 mužů, v jejichž ejakulátu nebyly vůbec žádné spermie a 24 mužů, jež v minulosti prodělali onkologické onemocnění. Zkoumaní muži pak vyplňovali dotazník zaměřený na svůj životní styl, celkovou anamnézu a také faktory, které by mohly ovlivnit jejich plodnost. Současně podstoupili odběr krve pro laboratorní vyšetření hladiny hormonů ovlivňující plodnost a také ve stejný den odevzdali vzorek spermatu pro posouzení. Konkrétně byla hodnocena mimo jiné koncentrace ejakulátu, množství spermií i jejich morfologie a pohyblivosti, což jsou všechno znaky ovlivňující schopnost muže úspěšně oplodnit partnerku.

Prakticky použitelné výsledky

Muži současně odpovídali v dotazníku na otázku, která se týkala toho, jaké spodní prádlo nosí. Přesněji jaké spodní prádlo nejčastěji nosili v posledních třech měsících. Mohli si uvést, zda dávají přednost boxerkám, trenýrkám, slipům či jinému typu prádla, a ten upřesnit podle toho, zda zasahuje do půlky stehen nebo až ke kolenům. Samotný typ prádla pak muže rozdělil do dvou skupin, které se navzájem odlišovaly. Volnější spodní prádlo, tedy trenýrky, nosilo 53 % mužů zapojených do studie. Současně tito muži byli spíše mladší a štíhlejší oproti těm, kteří dávali přednost těsnějšímu prádlu v podobě slipů. Příznivci trenýrek současně vykazovali o 25 % vyšší koncentraci spermií a o 17 % vyšší celkový počet spermií v ejakulátu než muži, kteří nosí slipy a podobné těsnější spodní prádlo. Současně také tito muži měli o 33 % více pohyblivých spermií ve vzorku ejakulátu.

Podle Lidie Mínguez-Alarcónové, vedoucí vědeckého týmu, jsou závěry studie v souladu s výsledky dřívějších prací, které ukazovaly na korelaci mezi typem spodního prádla a mužskou plodností. „Výsledky naší studie jsou velmi prakticky použitelné, protože ukazují, že muži mohou zlepšit svou spermatogenezi, pokud změní spodní prádlo, které nosí, a dají přednost trenýrkám,“ uvedla lékařka pro deník The Independent. Tato studie se však od předchozích lišila v tom, že se zaměřila také na hormonální hladiny zkoumaných mužů, a právě tady se projevil rozdíl. Ukázalo se, že muži, kteří nosí volnější spodní prádlo, měli nižší hladinu folikulstimulačního hormonu než ti, kteří dávají přednost těsnějšímu prádlu. Podle autorského týmu je tak možné, že u mužů nosících slipy a další těsné spodní prádlo, jejich organismus vytvořil kompenzační mechanismus, jak podpořit sníženou tvorbu spermií právě skrze zvýšení hladiny tohoto hormonu. Ten následně ovlivňuje tvorbu spermatu.

Varlatům, a hlavně tvorbě spermií nesvědčí teplo

Podle dalšího spoluautora studie, profesora Jorge Chavarro, by změna spodního prádla mohla pomoci mužům, kteří se snaží o početí vlastního potomka. „Určitě to nikomu neublíží a velmi pravděpodobně pomůže těm, kteří budou mít prospěch i z malého zvýšení počtu spermií,“ uvedl pro americký magazín The Time. Vzhledem k tomu, že cyklus spermatogeneze trvá zhruba 90 dní, mohla by být změna patrná po třech měsících nošení volnějšího spodního prádla. Výsledky studie by tak mohly být zajímavé zejména pro muže, jejichž ejakulát není právě ideální. „Je rozdíl 25 % (pozn. redakce: v koncentraci spermií) moc nebo málo? Záleží na tom, jaký je váš výchozí stav. Pokud spadáte do normálního rozmezí, nebude pro vás hrát roli, ale pokud budete o 25 % pod spodní hranicí normy, může to být problém. Vzhledem k tomu, že většina mužů neví, jaké jsou jejich výchozí hodnoty popisující kvalitu ejakulátu, má pravděpodobně smysl udělat tuto změnu ve svém životním stylu, jestliže se snažíte o početí,“ doporučil.

S podobnými závěry přišel již v minulosti profesor andrologie Allan Pacey, který působí na britské Shefield University. Ten deníku The Guardian popsal, že doporučení National Institute for Health and Care Excellence (NICE) z roku 2004 jsou v tomto ohledu stále platná. V nich stojí, že by muži, kteří spolu s partnerkou vyhledají odbornou pomoc při problémech s početím, měli být informováni o tom, že existuje souvislost mezi vyšší teplotou v šourku a kvalitou spermatu. Na druhé straně není jednoznačně zřejmé, že je zde příčinná souvislost mezi typem spodního prádla a plodností. Profesor Lee Smith, který se zabývá výzkumem funkcí varlat na australské University of Newcastle, pro deník The Guardian uvedl: „Jedná se o zajímavou studii, která zdůrazňuje souvislost mezi vyšší teplotou v šourku a zvýšeným rizikem mírného poklesu spermií, nicméně studie samotná popisovala korelaci. Pro jednoznačné určení kauzality bude nutný další výzkum.“

Nová studie tak svým způsobem popisuje něco, co z klinické praxe lékaři již znají. „Varlata obecně potřebují zhruba o čtyři stupně nižší teplotu, než má jádro těla, aby mohla probíhat spermatogeneze. Pokud jsou například vlivem těsného spodního prádla přitažena blíže k tělu, bude jejich teplota vyšší, což může mít vliv,“ vysvětluje Marek Broul, urolog a sexuolog, který působí na Klinice urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Právě potřeba nižší teploty je pak důvodem proto, proč varlata „visí“ a nejsou uložena v břišní dutině. „Obecně mužům, kteří řeší otázku své plodnosti, doporučujeme nosit volnější spodní prádlo, v tomto ohledu tak studie nepřináší přelomové závěry, spíše potvrzuje to, s čím se již v praxi setkáváme,“ dodává.

Dávat jednoduché rovnítko mezi typ spodního prádla a mužskou plodnost by ale bylo velmi zjednodušující. Byť sama studie sledovala hned několik parametrů spermatu a také hladinu hormonů, tedy zaměřila se na více faktorů ovlivňují schopnost muže počít potomka, zahrnovala pouze muže, kteří již vyhledali odbornou pomoc právě kvůli tomu, že spolu s partnerkou nemohli mít dítě. Sami autoři a autorky studie tak přiznávají, že nelze závěry jejich práce jednoduše generalizovat na celou populaci. Navíc studie nezahrnula další možné faktory, které mohou souviset se zvýšenou teplotou v šourku, jako je typ kalhot, jejich přiléhavost i materiál, z něhož jsou vyrobeny.

Ludmila Hamplová