Babiš: Ulevíme hospodám a spotřební daň u piva zůstane beze změn

Vládní politika je jednotná, spotřební daň u piva se nemění, ujišťuje premiér Andrej Babiš. Foto: TC

 

Nástup Jarmily Vedralové, bývalé úřednice ministerstva zdravotnictví, do funkce národní protidrogové koordinátorky, vyvolal pochybnosti o tom, jakým způsobem bude vláda naplňovat své programové prohlášení. Sama Vedralová například kritizovala v Lidových novinách cenovou dostupnost piva. V programovém prohlášení vlády se ovšem píše, že vláda chce přeřadit točené pivo v restauracích do nižší sazby DPH ve výši 10 procent. Zdravotnický deník tedy zajímalo, zda se bude pivo zdražovat nebo zlevňovat a zda nehrozí dvojkolejnost vládní politiky. „V červnu jsme na vládě schválili novelu zákona o EET, kde se počítá se snížením DPH z 21 % na 10 % u točeného piva, pokud je poskytováno v rámci stravovací služby, teď to leží v poslanecké sněmovně. Spotřební daň z piva zůstává beze změny,“ ujistil nás přímo premiér Andrej Babiš.

 

„Cílem je podpora hospodských zařízení, hlavně ve vesnicích a na venkově, protože v mnoha z nich je tržba hlavně z prodeje točeného piva. Budou taky přeřazené nealkoholické nápoje podávané v rámci stravovací služby z 15 % na 10 %,“ dodal předseda vlády.

Vedralová: Princip harm reduction je nezpochybnitelný

V programovém prohlášení vlády se také uvádí, že: „Vláda bude při řešení problému závislostí prosazovat taková opatření, a to jak v oblasti prosazování práva, tak i v oblasti omezování  poptávky, která povedou ke snižování škod a rizik spojených s problematikou závislosti na návykových látkách a hazardním hraní.“ Zeptali jsme se Jarmily Vedralové, jak hodlá tuto tezi programového prohlášení promítnout do činnosti a agendy odboru, který bude řídit. V návrhu protidrogové strategie, zpracované protidrogovým odborem Úřadu vlády, je totiž – v souladu s programovým prohlášením vlády – zakotven koncept snižování škod a rizik spojených s problematikou závislostí – odborně označovaný jako princip „harm reduction“.

Nová protidrogová koordinátorka Vedralová upozorňuje na další část programového prohlášení vlády, kde se píše: „Při řešení problematiky závislostí bude vláda uplatňovat národní politiku, která bude založena na vědeckých poznatcích a bude postavena na vyváženém uplatňování jak omezování nabídky a prosazování práva, tak omezování poptávky, tj. prevence, léčby a sociálního začleňování závislých osob.“ K principu „harm reduction“ se Jarmila Vedralová hlásí. „Je určitě důležitý a nezpochybnitelný, nicméně stejně tak považuji za důležité zaměřit se na primární prevenci zejména u dětí a mladistvých,“ uvedla pro Zdravotnický deník.

Rozpočet se bude navyšovat

Jarmila Vedralová byla do funkce národní protidrogové koordinátorky uvedena včera, zároveň už je ředitelkou vládního odboru protidrogové politiky. Jak oznámil Úřad vlády v tiskové zprávě, jednala včera také Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, kterou vede premiér Andrej Babiš (ANO), a to i o financování protidrogové politiky. Rozpočet na tuto oblast činí letos 165 milionů korun a v příštím roce má stoupnout na 181 milionů. „Podle odborníků je třeba rozpočet navýšit na 246 milionů celkem, a to z důvodu dobudování základních adiktologických služeb. Dosavadní prostředky nedovolují podporu všech potřebných aktivit v oblasti prevence a léčby,“ sdělil úřad. Babiš v závěru jednání rady zdůraznil možné zdanění hazardu, především kvůli rozvoji problémového gamblerství, nebo daně z tabákových výrobků, u kterých není spalován tabák. Vláda v červnu schválila daňový balíček, který obsahuje nově právě daň ze zahřívaných tabákových výrobků nebo změny daně z hazardních her.

-red, čtk-