Britští poslanci navrhují pružnější regulaci na alternativy klasických cigaret

V současnosti je ve Velké Británii zhruba 2 900 000 uživatelů elektronických cigaret, přičemž je odhadováno, že 470 000 z nich je mají jako nástroj pro ukončení klasického kouření. Foto: Flickr

Výbor pro vědu a technologie dolní sněmovny britského parlamentu vydal zásadní zprávu, která shrnuje postoj sněmovny k problematice elektronických cigaret a zahřívaných tabákových výrobků. Zároveň obsahuje konkrétní doporučení, kterými by se britská politika k různým druhům tabákových výrobků a elektronických cigaret měla v budoucnosti řídit.

 

Jako hlavní problém vidí poslanci pokračující spotřebu klasických cigaret. Zpráva uvádí, že například cigarety elektronické jsou z hlediska dostupných studií škodlivé o 95 % méně než cigarety klasické. Proto se výbor podle předložené zprávy domnívá, že je již v rámci stávajícího poznání pro lidské zdraví daleko méně rizikové užívat elektronické alternativy, než pokračovat v kouření.

Výbor doporučil vládě, aby budoucí regulaci zahřívaného tabáku a elektronických cigaret založila právě na míře jejich rizikovosti. Zásadní redukce škodlivého dopadu u elektronických cigaret je v Británii již obecně považována za prokázanou, podobně je ve zprávě chápána i nejnovější alternativa – nové výrobky fungující na principu zahřívání tabáku. U nich je podle této zprávy škodlivost redukována zhruba o 90 %.

V současnosti je ve Velké Británii zhruba 2 900 000 uživatelů elektronických cigaret, přičemž je odhadováno, že 470 000 z nich je mají jako nástroj pro ukončení klasického kouření. A každoročně se to podaří desítkám tisíc z nich, jak tato zpráva shrnuje dosavadní statistické poznatky. Podobnou roli mají i již zmíněné nové tabákové výrobky. Celková čísla pak poukazují na to, že tyto alternativní výrobky s nikotinem jsou daleko nejúčinnějším nástrojem na snižování počtu kuřáků ve Velké Británii.

Předseda Výboru pro vědu a technologie Norman Lamb k celé situaci uvedl: „Kouření i nadále představuje zásadní hrozbu pro stav veřejného zdraví. Vláda by měla zvážit inovativní cesty, jak počet kuřáků redukovat. E-cigarety jsou méně škodlivé než ty klasické, ale stávající politika a regulace to nereflektuje dostatečně. … Nelze je zobrazovat jako jedno a to samé. Z hlediska veřejného zdraví pro to neexistuje žádné odůvodnění.“

Postoj britského státního zdravotnického systému NHS k alternativním elektronickým výrobkům je již nyní v rámci Evropy nejprogresívnější. Zpráva parlamentního výboru však NHS i přesto nadále kritizuje a tvrdí, že „příliš často přehlíží (tyto alternativy) coby nástroj na omezování kouření“. Doporučení se proto zaměřují na jejich větší roli v boji proti kouření.

Kromě obecného politického doporučení obsahuje zpráva i konkrétní regulační doporučení, která jsou založena právě na odlišném přístupu v závislosti na míře škodlivosti. Konkrétně se to týká zdanění a reklamy, kde je navrhován liberálnější režim u těch výrobků, které mohou sloužit jako nástroj pro snižování škodlivých dopadů na kuřáky. Rovněž doporučuje zmírnit omezení pro místa, kde se tyto výrobky užívají. Prostor pro změny regulace se otevírá i v souvislosti s blížím se Brexitem.

U všech těchto výrobků poslanci doporučují, aby vláda prováděla každoroční přezkum existujících vědeckých poznatků týkajících se jejich potenciální škodlivosti. Zároveň doporučují, aby nad takovým výzkumem existoval dohled veřejných institucí, jako je například Public Health England a další úřady.

V České republice zatím není regulace na základě míry škodlivosti prosazována plošně. Ovšem například Ministerstvo financí ČR uplatňuje diferenciaci daňových sazeb u různých tabákových výrobků právě podle míry jejich rizikovosti. E-cigarety nyní nepodléhají spotřební dani a ani se s tím do budoucna nepočítá. Podle vládního návrhu má být zavedena nová spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků se sazbou na úrovni tabáku ke kouření, tedy méně než na cigarety. Důvodová zpráva k tomu uvádí: „Proporcionalita při zdanění tabákových výrobků zůstane zachována a současně bude respektován prosazovaný princip tzv. „harm reduction“, který stanoví, že by se mělo odlišně přistupovat k výrobkům, které sice škodí lidskému zdraví, ale představují méně škodlivý substitut výrobků tradičních. Stejný přístup zvolilo Ministerstvo financí již v minulosti i u hazardu, kdy daň z hazardních her má odlišené sazby s nejvyšší pásmem tam, kde je zároveň největší riziko patologického gamblerství.

Jakub Žák