Lékařské fakulty dostanou peníze na navýšení kapacit o 15 procent. Celkem 6,8 miliardy během 11 let

Na české mediky dnes stát neplatí dostatek peněz, takže fakulty musí hledat peníze jinde – například v programech pro zahraniční studenty. To by se mělo změnit díky příspěvku, který budou moci školy čerpat od příštího roku. Foto: Wikimedia

Lékařské fakulty by měly mít od příštího roku možnost čerpat příspěvek, díky němuž budou moci navýšit kapacity prvních ročníků o 15 procent. Na opatření naplánované na 11 let má putovat 6,8 miliardy. S tím, jak by mělo posilování kapacit vypadat, přichází návrh Dlouhodobého finančního opatření k vytvoření podmínek pro navýšení kapacit lékařských fakult na veřejných vysokých školách, který připravilo MŠMT ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a financí.

 

„Na základě údajů Ústavu pro informace ve zdravotnictví a statistiku při současném rozsahu sítě poskytovatelů lůžkové péče jen v tomto segmentu zdravotní péče chybí minimálně 1000 přepočtených úvazků lékařů. Nově získaná resortní statistická šetření dále dokládají narůstající problémy s kapacitou primárního segmentu péče minimálně ve třetině regionů ČR, přičemž zde zjištěná kapacita (2,7 až 3,2 úvazku lékaře na 1000 obyvatel v ČR) je podprůměrná i z mezinárodního hlediska. Ještě závažnější jsou zjištění demografická, dokládající fakt, že populace lékařů v ČR velmi rychle stárne. V některých odbornostech a specializacích průměrný věk dosahuje hranice 60 let.  Lepší situace není ani mezi lékaři – pedagogy na lékařských fakultách vysokých škol,“ vysvětluje předkládací zpráva k návrhu opatření.

Paradoxní přitom je, že při mezinárodním srovnání Česko nedostatek lékařů alespoň doposud netrápil – jejich přepočet na tisíc obyvatel je v rámci OECD nadprůměrný. Jenže časy se mění a stárnutí lékařského kmene spolu s nedostatečnými kapacitami lékařských fakult mohou změnu akcelerovat. To dokládá i fakt, že u nás roste počet praktikujících lékařů pomaleji než v okolních státech. Počet lékařů na tisíc obyvatel vzrostl v Česku z 3,56 v roce 2005 na 3,69 v roce 2013, tedy o 0,13. Pomaleji ze sousedních států rostl počet lékařů jen v Polsku, kde činil nárůst mezi lety 2005 a 2013 pouze 0,10. Naopak v Rakousku byl tento nárůst 0,67, v Německu 0,64 a na Slovensku 0,35.

Zdroj: OECD
Zdroj: OECD
Průměrný věk lékařů v ČR. Zdroj: ÚZIS
Zdroj: ÚZIS

Bez účinného zásahu tak bude muset být již v roce 2020 cca 32 procent potřebných kapacit v oblasti lékařských zdravotnických služeb zajišťováno odborníky staršími 60 let – a tento podíl bude dále narůstat. Už ve školním roce 2019 až 2020 přitom přestanou stávající počty absolventů lékařských fakult studujících v českém jazyce, jichž je zhruba 1340, stačit na pokrytí odchodů lékařů do důchodu. Studentů s českým občanstvím je pak ještě méně – v posledních dvou letech se jedná o cca 1135 absolventů ročně.

„Tito však nastupují do českého zdravotnictví pouze částečně a část jich krátce po nástupu odchází do zahraničí nebo na pracovní pozice nesouvisející s poskytováním zdravotnických služeb, např. v oblasti výzkumu a vývoje, farmaceutickém průmyslu, ochrany veřejného zdraví, hygieny, epidemiologie a dalších. Ročně tak zdravotnický systém ČR nově získá přibližně 900 až 950 úvazků lékařů, a to včetně zahrnutí částečných úvazků,“ připomíná návrh dlouhodobého finančního opatření (psali jsme také zde či zde). Pokud k tomu navíc připočteme, že vedle lékařů stárne i česká populace, která tak zákonitě bude potřebovat více zdravotní péče, je jasné, že bez rychlého zásahu nejsou vyhlídky nijak růžové.

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací