VZP plánuje nejvyšší nárůst nákladů na péči v historii

VZP počítá pro příští rok s náklady na zdravotní služby ve výši 186 miliard korun, což je meziroční nárůst o 15 miliard. Foto: koláž ZD

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny včera schválila zdravotně-pojistný plán pro rok 2019. Dala tak zelenou vůbec nejvyššímu nárůstu prostředků na zdravotní služby, na něž největší česká zdravotní pojišťovna pošle v příštím roce 15 miliard navíc. Tradičně nejvíce půjde na lůžkovou péči, která dostane skoro 57 procent z koláče 186 miliard na zdravotní služby. Dobrou zprávou přitom je, že se zřejmě podařilo stabilizovat centrovou péči, její růst se letos ustálil na zhruba deseti procentech a odpovídá tak zdravotně-pojistnému plánu.

 

VZP letos na základě dohod uzavřených v dohodovacím řízení navýší meziročně náklady na zdravotní služby o 8,7 procenta. „To je největší růst v celé historii Všeobecné zdravotní pojišťovny,“ konstatuje šéfka správní rady VZP Věra Adámková (Ano). V absolutním vyjádření přitom mají plánované náklady na zdravotní služby dosáhnout 186 miliard korun s meziročním nárůstem o 15 miliard. „To znamená, že by měla být pokryta všechna plánovaná péče plus je tam rezerva na moderní péči, která může během roku přijít,“ doplňuje profesorka Adámková, která zároveň ujišťuje, že se pojištěnci nemusí v příštím roce bát o zajištění péče bez ohledu na eventuální zhoršení ekonomické situace.

Nejvyšší náklady na zdravotní služby jsou plánovány na lůžkovou péči, na kterou půjde 105,3 miliardy čili 56,6 procenta celkových nákladů. Na ambulantní zdravotní péči pak připadne 24,5 procenta nákladů a na léky a zdravotnické prostředky 15,1 procenta.

Co se týče nákladů na často diskutované centrové léky, ty by měly být navýšeny o 1,2 miliardy. Dnes přitom tuto péči v celkem 58 diagnostických skupinách poskytuje 64 poskytovatelů (43 lůžkových, 21 ambulantních) a za první pololetí tohoto roku se náklady odhadují na 10,67 miliardy. „Lze předpokládat, že dojde k ošetření o více než čtyři tisíce pacientů víc než v roce 2017. Celkem tak tuto léčbu odhadujeme na 38 500 pacientů,“ nastiňuje letošní vývoj místopředseda správní rady VZP Bohuslav Svoboda (ODS). „Centrová péče letos rostla v souladu se zdravotně-pojistným plánem. Ukazuje se, že na rozdíl od roků předchozích, kdy nárůst přesahoval deset procent, se ustálil na devíti, deseti procentech. Důvod je jasný: jednak vstupují generika, takže se snižuje celková cena léčivých přípravků, přestože se zvyšuje počet léčených klientů. Zároveň se projevuje určité vyčerpání systému, kdy jsme schopni poskytnout služby všem klientům, kteří je mají indikovány. Zhruba desetiprocentní růst tedy odpovídá realitě a bude pokračovat i v letech příštích – tak jsme sestavovali i zdravotně-pojistný plán,“ poukazuje ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Pozornost bude největší zdravotní pojišťovna věnovat v příštím roce i dalším oblastem. „Smluvní politika VZP ČR se v roce 2019 zaměří zejména na efektivní využití lůžkového fondu a zlepšení prostupnosti péče (akutní – následná – dlouhodobá – ambulantní – péče ve vlastním sociálním prostředí – zdravotně sociální péče) a dále na posílení následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytování zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí pacientů, a to s ohledem na stárnutí populace. Prioritou bude i nadále zajištění personálního zabezpečení poskytovaných zdravotních služeb se zaměřením na erudici a efektivní využití zdravotnického personálu, centralizaci specializované péče a vysoce specializované péče a e-Health. Současně bude podporován přesun vybrané operativy u plánovaných zákroků do režimu jednodenní péče na lůžku a nasmlouvávání spojených lůžkových fondů,“ přibližuje návrh zdravotně-pojistného plánu.

Finanční rezerva na 23 dní

Pokud bychom se podívali na plánované hospodaření fondu zdravotného pojištění, celkové příjmy jsou stanoveny na 194,6 miliardy s meziročním růstem o pět procent čili 9,2 miliardy. Očekává se přitom, že výběr pojistného dosáhne 135,9 miliardy, příjmy po přerozdělení pak mají dosáhnout 56,3 miliardy. Celkové náklady ZFZP pak byly stanoveny na 193,7 miliard s meziročním růstem o 8,7 procenta, tedy 15,4 miliardy korun.

Zdroj: návrh zdravotně pojistného plánu pro rok 2019

„Hlavním ekonomickým cílem ZFZP pro rok 2019 je dosáhnout přebytkového hospodaření s kladným saldem příjmů a nákladů ve výši 0,9 miliardy Kč a v návaznosti na pokračující růst české ekonomiky tvořit finanční rezervy pro období hospodářské recese,“ poukazuje návrh zdravotně-pojistného plánu s tím, že konečný zůstatek na běžném účtu základního fondu je k poslednímu dni příštího roku naplánován na 11,9 miliardy. Celkem na všech fondech veřejného zdravotního pojištění by pak mělo být 24,6 miliardy. „V případě zůstatku běžného účtu ZFZP to znamená finanční rezervu zhruba na 23 dní průměrných úhrad poskytovatelům zdravotních služeb. Ale například v roce 2008, kdy vypukla globální recese s dopady v následujících letech, činila finanční rezerva ZFZP 31 dní průměrných úhrad poskytovatelům zdravotních služeb,“ dodává návrh plánu.

Zdroj: návrh zdravotně pojistného plánu pro rok 2019

V souvislosti s hospodařením dalších fondů VZP počítá zdravotně-pojistný plán pro příští rok s tím, že fond prevence bude tvořen částkou ve výši 599,7 milionů a čerpání by mělo dosáhnout 597,5 milionů. Tvorba provozního fondu by měla dosáhnout 5,7 miliardy, čerpání je pak plánováno na necelých 4,5 miliardy. Celkem 125 milionů by navíc mělo být převedeno do rezervního fondu, který tak dosáhne 2,54 miliardy. Tvorba fondu reprodukce majetku je plánována na 275,1 milionu, čerpání by mělo dosáhnout výše 277,2 milionu.

V predikcích je pojišťovna opatrnější než MF

Z jakých čísel při plánování pojišťovna vychází? „Tempo růstu české ekonomiky v roce 2019 zvolní a dle predikce ministerstva financí meziročně vzroste o 3,1 procenta, optimističtější odhad ČNB předpokládá růst o 3,4 procenta. VZP ČR je tradičně ve svých odhadech opatrnější a předpokládá meziroční růst o 3,0 procenta, vzhledem k již značně vyčerpanému pracovnímu trhu a absenci jiných stimulů nebo strukturálních změn v hospodářství, které by výrazněji zvýšily výkonnost české ekonomiky. Také odhad predikce růstu průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství pro rok 2019 o 5,5 procenta dle VZP ČR je nižší oproti růstu o 8,0 procenta v predikci MF, ale nižší je i odhad MPSV, a to v rozmezí 4,7 až 6,7 procenta,“ uvádí návrh zdravotně-pojistného plánu pro příští rok.

„Domníváme se, že v roce 2019 už nemůže být nárůst české ekonomiky tak strmě stoupající. Proto jsme méně optimističtí než ministerstvo financí. Vzhledem k tomu, že VZP musí pracovat s reáliemi – když peníze nebudeme mít, nebylo by na péči -, zůstáváme na odhadu 5,5 procenta. Pro naše pojištěnce je to větší jistota a víme jistě, že toto číslo splníme,“ vysvětluje profesorka Adámková s tím, že v příštím roce by si pojišťovna chtěla udržet pojistný kmen o 5,9 milionu osob, tedy na více než 56 procentech trhu.

VZP zároveň očekává, že v letošním roce dosáhne rekordních hospodářských výsledků minimálně za posledních deset let. K 31. srpnu činil konečný zůstatek běžného účtu ZFZP osm miliard; celkové příjmy dosáhly k tomuto dni 123,2 miliardy a čerpání bylo na 116,1 miliardy. Očekávaný výsledek hospodaření od ledna do srpna pak činí 7,1 miliardy (oproti půl miliardě stanovené ve zdravotně-pojistném plánu.

Michaela Koubová