Úterý, 16. srpna, 2022

1. lékařská fakulta upravuje díky navyšování kapacit přijímací zkoušky, zvýší bonifikaci za jedničku z matiky

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1. LF UK) chystá změny v přijímacím řízení. Pro následující akademický rok připravila fakulta řadu náborových novinek, které kultivují nejen samotné přijímaní, ale následně i studium a výuku. V akademickém roce 2019/2020 se již do chodu školy promítne navýšení prostředků českým lékařským fakultám o celkovou částku sedm miliard pro dalších deset let. 1. LF UK tak bude moci od tohoto roku přijmout o 15 procent studentů všeobecného lékařství navíc a tomuto nárůstu uzpůsobí také prostorové a technické zázemí.

„Cílem přijímacího řízení je vybrat nejlepší kandidáty s nejvyšší šancí na úspěšné zvládnutí cesty od zapsaného studenta medicíny po kvalitního lékaře. Proto podmínky výběru stále kultivujeme a zpětně hodnotíme účinnost jeho nastavení. Snížit touto cestou počet neúspěšných studentů představuje možnost více se věnovat talentovaným medikům a uspořit nejen náklady za nedokončená studia, ale i čas těch studentů, kteří mohou být úspěšní v jiném oboru,“ uvedl děkan 1. LF UK profesor Aleksi Šedo. Hladké studium bez opakování zkoušek či celého ročníku je komfortní nejen pro studenty, ale i pro učitele
a odborně i ekonomicky pro celou fakultu.

Fakulta již čtvrtým rokem bonifikuje adeptům o studium jejich dobré znalosti matematiky. Z analýz přijímacích řízení vyplývá, že právě výborný prospěch v matematice na střední škole předurčuje kvalitní studenty. Pro příští akademický rok je jednou z novinek zvýšení bonifikace za matematiku z 20 na 30 bodů. Další je bonifikace za úspěchy ve znalostních olympiádách z předmětů, které jsou základem pro přijímací řízení (chemie, fyzika, biologie). Stále kvalitnější výběr adeptů znamená, že přijatí medici poté studují úspěšněji a je méně těch, kteří školu nedokončí. Na 1. LF UK podle aktuálního porovnání prospěchu dokončí 1. ročník úspěšně celkem 85 procent studujících mediků, kteří se sami nevzdají ještě před skládáním zkoušek.

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.

Změny, které 1. LF UK připravila pro akademický rok 2019/2020 pro obory Všeobecné lékařství a Zubní lékařství:

  • snížení na 70 otázek z každého předmětu (chemie, fyzika, biologie) – celkem max. 210 bodů
  • bonifikace za účast v krajském kole olympiády vyhlašované MŠMT ČR (chemie, fyzika, biologie, matematika) – 30 bodů za 1. až 3. místo
  • bonifikace za matematiku – 30 bodů
  • zvýšení počtu přijímaných uchazečů na prospěch na střední škole u oboru Všeobecného lékařství
  • navýšení počtu přijímaných studentů o 15 procent

Programy studia na 1. LF UK pro rok 2019/2020

Všeobecné lékařství – v českém i anglickém

Zubní lékařství – v českém i anglickém

Adiktologie – bakalářský a magisterský

Ergoterapie – bakalářský a magisterský

Fyzioterapie

Nutriční terapie – bakalářský a magisterský

Porodní asistentka

Více na: https://www.lf1.cuni.cz/uchazeci

Aktuální termíny přijímacích zkoušek na 1. LF UK

Bakalářské a navazující magisterské programy: 18. června 2019

Magisterské programy (všeobecné a zubní lékařství): 20. června 2019

Náhradní termín: 27. června 2019

Přihlášky ke studiu: elektronicky do 28. února 2019

Den otevřených dveří: 5. ledna 2019

Podrobnosti o podmínkách přijetí ke studiu zde:

https://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-uvod

-TZ 1. LF UK, red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY