Nepovinné vakcíny jen přes lékárny? Sníží se proočkovanost, varují lékaři

Pokud se nepovede prosadit legislativní změnu (která by ale zřejmě šla proti evropské legislativě), budou od února muset lékaři posílat pacienty do lékáren pro nepovinné nehrazené vakcíny. Foto: Army.mil

Výše proočkovanosti nepovinnými vakcínami v Česku rozhodně není něčím, čím bychom se mohli za hranicemi chlubit. Přesto nyní hrozí, že se ještě sníží. Na vině je protipadělková směrnice a fakt, že si ČR zapomněla vyjednat výjimku pro nepovinná očkování, aby je do ordinací lékařů mohli nadále dodávat distributoři. Zatímco lékárníci se ze změny radují, lékaři se děsí. Za očkování jsou totiž odpovědní oni – jenže když si pacienti budou vyzvedávat vakcíny v lékárně, bude narušen chladový řetězec a může dojít k poškození vakcíny. Vedle toho se celý proces očkování protáhne, což může některé pacienty odradit. Na problém poukázali odborníci na konferenci s názvem Problematika nízké proočkovanosti v ČR v rámci nepovinných očkování pořádané Academy of Health Care Management, která se konala ve čtvrtek v Praze.

 

„V poslední době velmi intenzivně řešíme takzvanou protipadělkovou směrnici, kvůli které jsme se dostali do velikých problémů. V minulosti jsme trochu zaspali, protože si nikdo neuvědomil dopad a nerozporovali jsme nařízení EU. Na jeho základě bychom měli updatovat tuzemskou legislativu, což se snažíme činit a budeme to řešit příští týden. Podle toho by ale měly jít vakcíny přes lékárny, což je úplně jiný systém, než tu byl nastaven. Uznávám, že v každé zemi to může být jinak, ale proč měnit systém, který je funkční? Kdybychom tu dnes měli seminář na téma, jak snížit proočkovanost nepovinných očkování, tak bych řekl, že toto je výborné opatření, jak toho dosáhnout,“ říká náměstek pro zdravotní péči a vakcinolog Roman Prymula.

Protipadělková směrnice zavádí, že budou lékárny pomocí 2D kódu na krabičce ověřovat pravost léků. Úprava přitom neumožňuje ověřování distributorům. Pokud se tedy nepovede prosadit změnu, budou mít s výdejem nepovinných vakcín od 9. února příštího roku lékaři utrum.

„Ještě na jaře nám v rámci vypořádání bylo slíbeno, že se nic nezmění, takže jsme byli relativně v klidu. Během prázdnin se ale začalo ukazovat, že přímá distribuce bude zachována jen u povinných a nepovinných hrazených vakcín, nehrazené vakcíny jsou ale problém. Tam opravdu hrozí výdej lékařům výhradně z lékáren v režimu výdej na žádanku, což je oproti současnému stavu velká změna. Nebo můžeme nadále používat výdej na recept,“ popisuje předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová.

Jedno očkování dvakrát jinak

Zajištění vakcín přes lékárnu není neznámé ani dnes, je ovšem menšinovou cestou. Přímou distribuci oproti tomu využívá kolem 68 procent ordinací praktických dětských lékařů pro děti a dorost. „Osvědčila se, zásobování ordinací je poměrně rychlé. Lékař nakupuje, má zajištěn chladový řetězec a pacient to pak v ordinaci uhradí. Zbylých 32 procent vakcín je dodáváno do lékáren a jsou lékaři, kteří do toho nechtějí vkládat své prostředky a využívají formu receptu. Většinou ale mají lékárnu v budově nebo bezprostřední blízkosti ordinace, takže jsou domluveni, že tam určitá zásoba vakcín je,“ popisuje Hülleová.

Lékařům na povinnosti dodávat vakcíny přes lékárny vadí mimo jiné to, že není zajištěno dodržení chladového řetězce. „Aby maminka z vesnice šla k paní doktorce pro recept, pak šla někam do lékárny pro vakcínu a nesla jí lékařce, která vůbec neví, jestli vakcína neležela tři týdny v autě, kde bylo 40 stupňů, a měla by být za očkování odpovědná, je totální nesmysl,“ myslí si poslankyně Andrea Brzobohatá (Ano). „Spousta našich lékařů nebude chtít takovou vakcínu aplikovat, protože budou mít obavy ze stížnosti ze strany rodičů, pokud by došlo k vedlejším účinkům, nebo obecně kvůli pochybám o účinnosti takovéto vakcíny,“ dodává Hülleová.

Že by se měl systém měnit, se nezdá ani zdravotním pojišťovnám. „I kvůli zachování chladového řetězce jsme přistoupili k tomu, že nechceme, aby si pacienti běhali do lékárny pro očkovací látku. Jsme za zachování stávajícího stavu,“ říká Ludmila Macháčková z VZP.

Změna systému by také vedla k poměrně bizarním situacím, kdy lékař bude moci zajistit přes distributora vakcínu na chřipku pro seniory, které je hrazené ze zdravotního pojištění, ale pokud mu do ordinace přijde 60 letý pacient, který ještě na úhradu z pojištění nárok nemá, bude muset pro tu samou vakcínu do lékárny – ačkoliv ji má lékař v lednici. „Nebudu moci sáhnout do vakcíny dodané přímou distribucí,“ konstatuje Ilona Hülleová.

Svobodná volba a transparentnost?

Lékárníci se ale na celou věc dívají jinak. „Přímou distribucí vakcín do ordinace lékaře je omezena svobodná volba pacienta na výběr a vyzvednutí vakcíny v kterékoli lékárně. Nejde o žádnou komplikaci, pacienti nebudou muset nesmyslně putovat mezi lékárnou a lékařem. Stačí, když jim lékař předepíše a zašle eRecept a následně se budou moci sami rozhodnout, kde si předepsanou vakcínu opatří. Pro lékárníky navíc není problém vakcíny do ordinací předat i za pomoci přenosné lednice pro zachování teplotního režimu,“ uvedl nedávno v tiskové zprávě prezident České lékárnické komory (ČLnK) Lubomír Chudoba.

Komora navíc argumentuje vyšší transparentností ceny aplikace vakcíny. „Pacienti často nedokáží rozlišit, jakou částku hradí za aplikaci a jakou za samotnou vakcínu. Je paradox, že míra proočkovanosti může být snížena neadekvátním poplatkem za očkování, který je v podstatě skrytý v celkové ceně hrazené pacientem,“ myslí si Chudoba.

Jenže podle lékařů bude efekt změny naopak takový, že pacient zaplatí víc. „Lékař si nebere žádnou marži, takže tu není motivace – i když nám kdysi byla přislíbena, nejsme součástí distribučního řetězce. Pro pacienta je tedy vakcína nejlevnější,“ přibližuje současný stav Ilona Hülleová. „Lékaři transparentně informují občany o ceně očkování a na rozdíl od lékáren musí dle platné legislativy vůči pacientům dodržet cenu vakcíny, za kterou ji koupili od distributora. Nesmí si přičíst žádný zisk. Lékárna má právo na zisk a toto právo také, samozřejmě, využívá. Nový záměr by tedy logicky vedl ke zdražení očkování pro pacienty, a to nezávisle na tom, jak svobodně by si vybírali, v které lékárně svou vakcínu koupí,“ píší v tiskovém prohlášení Koalice soukromých lékařů a Sdružení soukromých gynekologů. Poplatek za aplikaci, stejně jako dosud pacienti, pacienti uhradí v ordinaci.

Vedle toho se lékaři obávají, že dojde ke snížení dostupnosti očkování. „Vakcína není v lékárně vždy k dispozici, zvláště u vakcín, které se tak často nepoužívají. Všechno to povede ke zhoršení dostupnosti vakcín, protože malé lékárny hlavně v malých městech a na vesnicích nedrží zásoby všech vakcín, takže klesne proočkovanost,“ poukazuje Hülleová. „ČLnK již dlouhou dobu upozorňuje na úbytek lékáren na vesnicích a malých městech. Bude-li zaveden systém výdeje vakcín v lékárnách, jak to prosazuje ČLnK, dojde vlastně ke zhoršení dostupnosti tohoto typu péče pro významnou část populace. Mimo cenu samotné vakcíny jim v souvislosti s očkováním stoupnou náklady na dopravu i časová náročnost všech činností spojených s jejich očkováním,“ obává se Koalice soukromých lékařů a Sdružení soukromých gynekologů.

Očkování v lékárnách by proočkovanost zvedlo, lékaři ho ale nechtějí

Co by přitom podle lékárníků mohlo proočkovanost naopak zvýšit, je jít cestou některých evropských zemí, jako je například Velká Británie, Francie, Irsko, Švýcarsko či Portugalsko, kde může odborný personál lékárny také vakcínu přímo aplikovat. „Jednou ze zemí, kde se mohou v posledních letech pacienti nechat očkovat i v lékárnách, je Portugalsko. Praxe ukázala, že se s tímto rozšířením proočkovanost mezi jeho obyvateli výrazně zvýšila a proběhla bez jakýchkoli komplikací. Dle zkušeností ze zahraničí se ukazuje, že lékaři nemusí být výhradními poskytovateli očkování. Zpřístupněním vakcín od jiných subjektů a možnou aplikací mimo běžnou pracovní dobu lze dosáhnout zlepšení ve výsledcích proočkovanosti populace. To by mělo být společným cílem všech zdravotníků,“ poukazuje tisková mluvčí lékárnické komory Michaela Bažantová.

Tomuto řešení se ale čeští lékaři brání. „Musíme odmítnout myšlenku, že by očkování proběhlo přímo v lékárně. Lékárníci k aplikaci očkovací látky a řádnému ošetření případných komplikací nemají v ČR odpovídající vzdělání, lékárny k tomu nejsou potřebně prostorově vybaveny, nevedou zdravotnickou dokumentaci pacientů, neznají pacienty tak, jako jejich ošetřující lékař. V ČR – na rozdíl od jiných i evropských zemí – neplatí, že by lékař byl pro pacienta natolik nedostupný, aby bylo nutné zavádět de facto nouzová opatření s očkováním mimo ordinace,“ domnívá se Koalice soukromých lékařů a Sdružení soukromých gynekologů.

V tuto chvíli každopádně existuje snaha zabránit tomu, aby se nehrazené vakcíny dodávaly pouze přes lékárny. „Ne z titulu své pozice na ministerstvu, ale z pozice vakcinologa se intenzivně spolu s pediatry snažíme jednat s poslanci, aby se to nestalo, protože by to vedlo k dramatickému narušení dostupnosti vakcín. V modelu by mohlo docházet k tomu, že pediatr bude mít vakcínu, kterou koupil jiným mechanizmem, a nebude ji moci použít. Proexpiruje mu a on koupí novou. To není moje představa o efektivitě systému. Samozřejmě narážíme na lékárníky, kteří si vysnili, že z toho něco budou mít, takže jediná správná cesta je přes ně,“ uvádí Roman Prymula.

Na zvrácení situace se pracuje i ve sněmovně. „Doufám, že se nám to podaří v poslanecké sněmovně prosadit a situaci zabránit,“ dodává poslankyně Brzobohatá s tím, že už má nápad, jak změnu udělat, zatím ho ale nechce zveřejňovat.

Michaela Koubová