VZP má nový preventivní program, přispěje nedonošeným novorozencům. Také chystá tendry na IT za stamiliony

VZP má připravený nový preventivní program - děti narozené s porodní váhou méně než 1500 gramů dostanou až tisíc korun na výživu a rehabilitační péči. Foto: Command Care/ Flickr

Všeobecná zdravotní pojišťovna připravila nový preventivní program, tentokrát zaměřený na ty nejmenší pojištěnce. Rodiče předčasně narozených dětí s nižší porodní váhou než 1500 gramů totiž mohou získat příspěvek ve výši tisíc korun na speciální výživu a rehabilitační péči. Plán klientských programů hrazených z fondu prevence pro příští rok schválila včera správní rada VZP.

 

„Novým klientským programem pro rok 2019 je příspěvek pro nedonošené novorozence s porodní váhou do 1500 gramů. Maximální výše příspěvku je 1000 korun. Částka to není zanedbatelná a jde o malý kamínek do mozaiky, který může našim klientům výrazně pomoci. Novorozenec se stává klientem VZP okamžikem narození, takže to je pomoc okamžitá,“ říká člen správní rady VZP a poslanec Miloslav Janulík (Ano). „Myslím si, že je to velká pomoc, protože v tom momentě rodiče shánějí každou korunu,“ doplňuje šéfka správní rady a také předsedkyně sněmovního zdravotnického výboru profesorka Věra Adámková (Ano).

Pro představu: v roce 2016 se podle ÚZIS v Česku narodilo 1278 dětí s porodní váhou nižší než 1500 gramů. Ne všechny děti jsou pochopitelně pojištěny u VZP, ale pokud bychom se podívali na celkové procento lidí pojištěných u naší největší pojišťovny, jedná se dle odhadů pro příští rok zhruba o 56 procent.

Novinka je spolu s programem Maminka (příspěvek na prvotrimestrální screening, dentální hygienu, přípravu k porodu a kojení v celkové hodnotě až 1500 korun) rozpočtově zalimitována na 48 milionů korun.

„Počítáme s tím, že příspěvek bude garantován po celou dobu trvání programu, nikdo se tedy nemusí obávat, že by došlo k vyčerpání nějaké paušální částky. Rozpočet je věc živá, a pokud by došlo k tomu, že čerpání přesáhne naše představy, může být provedeno rozpočtové opatření,“ doplňuje ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Příspěvek na kognitivní pomůcky i pro dárce orgánů

Vedle nového příspěvku pro nedonošené novorozence pochopitelně Všeobecná zdravotní pojišťovna pokračuje ve svých zavedených programech. Celkově přitom v příštím roce rozdělí až téměř 574 milionů korun. „VZP klade velký důraz především na prevenci, co se týče pohybu a chorob, jako jsou nádorová onemocnění. Týká se to i dětí, a to zejména u melanomu – to se někdy trochu zanedbává, protože rodiče netuší, že i malé dítě může mít toto závažné onemocnění. Dále máme příspěvky pro osoby, které mají nějaký vrozený deficit, například celiakii,“ popisuje Adámková.

Na co všechno je tedy možno čerpat? Co se týče dětí, ty mohou získat v případě kojenců do jednoho roku příspěvek na plavání ve výši až 500 korun, starší děti pak stejnou částku mohou dostat na jakoukoliv organizovanou sportovní činnost. Až 500 korun mohou dostat také děti ve věku dva až 18 let na sport organizovaný školou jako třetí hodina tělocviku. S podporou pohybu nezapomíná pojišťovna ani na dospělé, kteří mohou dostat až 500 korun za pravidelnou sportovní aktivitu s výjimkou extrémních a nepojistitelných sportů (podmínkou je nákup permanentky alespoň za 1500 korun). A protože do zdravého životního stylu rozhodně nezapadá kouření, přispívá ještě VZP až 2500 korun na měsíc léčebné odvykací kúry v podobě nákupu léčivých přípravků Champix a náhradních nikotinových terapií volně prodejných v lékárně. Celý tento balíček zaměřený hlavně na podporu prevence kardiovaskulárních onemocnění je pro příští rok zalimitován částkou 120 milionů korun.

Neméně důležitá je i prevence duševních onemocnění. Proto VZP nabízí 500 korun seniorům nad 65 let za organizovanou sportovní činnost, dalších 500 korun je možno získat na nákup kognitivních pomůcek schválených Českou Alzheimerovskou společností. Program je limitován částkou 30,2 milionu.

Velkou oblastí, ve které se snaží pojišťovna podporovat prevenci, je onkologie. Děti mohou získat až 500 korun na preventivní vyšetření melanomu, stejně jako dospělí, kteří navíc mají možnost dostat až 300 korun na vyšetření prsu (program preventivních vyšetření prostaty a komplexních onkologických prohlídek se v tuto chvíli vyhodnocuje a podle výsledků bude o jejich pokračování rozhodnuto po prvním čtvrtletí příštího roku). Každopádně je onkologický program pro příští rok zalimitován částkou 57,2 milionu.

Pojišťovna dále usiluje i o sekundární prevenci, proto diabetikům, ať už dětem či dospělým, nabízí až 1000 korun na nákup různých druhů pomůcek pro diabetiky, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Program je limitován částkou 3,5 milionu. Oblíbeným příspěvkem VZP je tradičně příspěvek na bezlepkovou dietu dětem a studentům do 26 let, a to ve výši až 6000 korun (celkový limit na tento program je 40 milionů).

Limity programů hrazených z fondu prevence pro příští rok.

Tradiční součást preventivních programů tvoří příspěvky na očkování, které jsou pro příští rok nastaveny následovně: pro děti meningokok (dle typu vakcíny 800 až 2500 Kč), chřipka (150 Kč), HPV pro dospívající ve věku 14 až 18 let (1000 Kč), klíšťová encefalitida (500 Kč), žloutenka typu A (500 Kč), rotaviry pro děti do jednoho roku (500 Kč) a očkování do ciziny (500 Kč); pro dospělé meningokok (500 Kč), chřipka (150 Kč), klíšťová encefalitida (500 Kč), žloutenka A a B (500, hasiči 1000 Kč), pásový opar u lidí na 50 let (1000 Kč), pneumokok od 50 let (500 Kč) a očkování do ciziny (500 Kč). Limit na tento program je stanoven na 130 milionů korun.

Zavedeným programem VZP pro děti pak je Mořský koník, kde pojišťovna hradí chronicky nemocným dětem dvě třetiny ozdravného pobytu u moře. Pro příští rok se přitom počítá s náklady do výše 80 milionů.

Poslední program je zaměřen na bezpříspěvkové dárce. Lidé, kteří darují krev, mohou za dva odběry dostat až 2000 korun na rekondiční a rehabilitační aktivity lázeňského typu. Pokud se pak někdo rozhodne darovat orgán, má během roku od zákroku na tyto aktivity možnost čerpat až 10 tisíc korun. Program je zalimitován 60 miliony.

Pojišťovna chystá tendry na IT za stamiliony

Preventivní programy hrazené mimo rámec veřejného zdravotního pojištění ale nebyly jediným tématem, kterým se včera správní rada VZP zabývala. „Dalším bodem byly návrhy na schválení realizace zakázek, mnohdy se jedná o finančně velmi náročné věci. Nejdůležitější z toho je zajištění vyúčtování hrazených služeb, bonifikací a regulací na rok 2019, dále výměna systémů pro zajištění bezpečnosti, zajištění centrální integrační služby a zajištění zálohování na služebních noteboocích. To všechno proto, že se musí splnit všechna legislativní opatření pro bezpečnost dat, na druhou stranu musí být data pro pojišťovnu poslatelná na jiné pracoviště, abychom s nimi mohli pracovat. Výběrová řízení teprve budou vypsána a jde o velké sumy, které se pohybují v řádech desítek milionů korun, u centrální integrační služby o stovky milionů. Zakázky tedy budou velmi sledované,“ přibližuje Věra Adámková.

Správní rada přitom odsouhlasila záměr zakázek, nyní by mělo vedení pojišťovny připravit zadávací dokumentaci a následně ji opět nechat odsouhlasit. Délka přípravy se u jednotlivých zakázek liší, podle ředitele Zdeňka Kabátka se někde jedná o týdny, jinde o měsíce.

Obecně jde o dvě sady veřejných zakázek – první souvisí s rekonstrukcí klientských pracovišť (v Mostě za 3,5 milionu a v Semilech ze 4,5 milionu), druhá se týká IT. „Jsou to jednak investiční akce, jednak provozní věci. Provozní věci jsou celkem jednoduché – jde o zajištění optických cest pro naše datová centra. Zde se jedná o běžnou veřejnou zakázku, kde se soutěží na cenu – předpokládaná cena je pět milionů včetně DPH. U investičních věcí se jedná o zajištění účtování, což je každoroční zakázka, která se pohybuje v řádech deseti milionů korun. A pak je to zajištění produktů ochrany IT systémů VZP, kde je zakázka plánovaná zhruba ve výši 64,5 milionu korun. Jedná se o systémy IPS, což je interní ochranný systém pro IT. V dalším případě je to centrální integrace, což integrační platforma, kde se jedná o zakázku ve výši 190 milionu korun s DPH. U poslední zakázky se jedná o drobnost – zálohování notebooků VZP, kde by cena neměla přesáhnout pět milionů korun za období čtyři roky,“ vypočítává Zdeněk Kabátek. Sumy vycházejí z průzkumu trhu.

VZP by tak chtěla vybudovat nový informační systém, u něhož nebude na rozdíl od systému stávajícího tak složité a nákladné provádět změny. Zároveň by se měla zrychlit komunikace se smluvními poskytovateli zdravotních služeb a předávání dat by mělo být lépe zabezpečeno. Systém bude kompatibilní se systémy eHealth a eGovernment, takže odpadne složitá identifikace klientů při čerpání zdravotních služeb nebo komunikaci s úřady. Systém by měl nabíhat postupně s tím, že finální podobu získá v roce 2024.

„Očekáváme, že systém vytvoří bezpapírovou pojišťovnu, to znamená, že veškeré záležitosti, které naši klienti vyřizují na pobočkách VZP, budou moci řešit elektronickou cestou,“ dodává Kabátek.

Pojišťovna si díky příznivé ekonomické situaci vedla v prvních devíti měsících tohoto roku velmi dobře. Zůstatek na běžném účtu základního fondu zdravotního pojištění činil k 30. září 2018 8,6 miliardy, ve zdravotně pojistném plánu se přitom počítalo jen s půlmiliardou. Výdaje do té doby dosáhly 73 procent zdravotně pojistného plánu. Rezervní fond je naplněn do výše 2,4 miliardy, provozní fond byl čerpán na úrovni 66 procent. Investice se dařilo čerpat ze 49 procent, z fondu prevence pak bylo vyčerpáno 46 procent financí.

Michaela Koubová