Akční plán pro boj s antibiotickou rezistencí: zlepšit situaci by měla osvětová kampaň i benchmarking

Antibiotická rezistence si v EU vyžádá přinejmenším 25 tisíc životů ročně. Na obrázku vlevo bakterie reagující na antibiotika (bílá kolečka), vpravo bakterie odolné na většinu dostupných antibiotik. Foto: Wikipedie

Problematika antibiotické rezistence je jednou z velkých hrozeb na celosvětové úrovni. V Evropské unii každý rok umírá 25 tisíc lidí na infekce způsobené multirezistentními bakteriemi a odhadované náklady na léčbu těchto infekcí spolu se ztrátou produktivity se odhadují na 1,5 miliardy eur ročně. Zlepšit situaci na tomto poli v Česku má nyní za cíl nový akční plán národního antibiotického programu pro období 2019 – 2022. Ten přichází s šesti hlavními cíli, které se snaží preventivně bránit vzniku antibiotické rezistence a s jejími následky se vypořádávat co nejúčinněji.

 

„Používání antibiotik je hlavní příčinou vzniku antibiotické rezistence. Infekce vyvolané rezistentními bakteriemi jsou hůře léčitelné, k jejich léčbě je třeba použití alternativních antibiotik, která mohou být toxická a jejich volba také nákladnější,“ připomíná v úvodu nový akční plán.

Česká republika pochopitelně není ve snaze bojovat s antibiotickou rezistencí jediná. Mezinárodní aktivity zahrnují politickou deklaraci OSN o antimikrobiální rezistenci přijatou v roce 2016, globální akční plán WHO k antimikrobiální rezistenci přijatý v roce 2015 a Evropský akční plán Jednoho zdraví proti antimikrobiální rezistenci přijatý v roce 2017. Český akční plán přitom reflektuje závazky členských států EU, které se v závěrech Rady ministrů zdravotnictví ze dne 17. 6. 2016 zavázaly k přijetí národních akčních plánů k tlumení antibiotické rezistence.

Opatření, s nimiž plán přichází, si ovšem vyžádají náklady. Předpokládá se, že ministerstvo zemědělství bude muset dát na problematiku v období 2019 – 2022 celkem 44 milionů korun, ve zdravotnictví si pak plán vyžádá okolo 4,5 milionu ročně.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit