Péče o cizince v českých nemocnicích stála loni přes 930 milionů

Počet cizinců, kteří čerpali v Česku zdravotní péči, v posledních letech roste. Péče o ně loni stála v němocnicích přes 930 milionů. Foto: Flickr

Péče v českých nemocnicích stála loni cizince přes 930 milionů korun. Nejčastěji si ji platili sami nebo ze zahraničního zdravotního pojištění, asi 28 milionů ale po lhůtě splatnosti neuhradili vůbec. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) za loňský rok. Nejčastěji byli loni v Česku ošetřeni pacienti ze Slovenska, Ukrajiny, Ruska a Německa. Asi 53 procent cizinců bylo ze zemí EU.

 

Počet cizinců, kteří čerpali v Česku zdravotní péči, v posledních letech roste. Od roku 2005 byl nárůst o 75 procent z 67.000 na 117.000. Ještě výrazněji rostou celkové náklady na tuto péči. Za stejný časový úsek vzrostly o 1,5násobek z 366 milionů na loňských 931 milionů korun. Průměrný roční náklad na jednoho cizince ze zemí EU vzrostl z 5600 korun na 9500 korun a ze zemí mimo EU z 5300 na 6200 korun.

Nejčastěji ošetřovanými cizinci byli loni Slováci, kterých bylo 27.925. Ukrajinců bylo přes 14.000, Rusů 8300, Vietnamců bylo necelých 5900 a z ostatních zemích mimo EU pocházelo 6900 lidí. Téměř dvě třetiny těchto cizinců bylo loni ošetřeno v Praze (74.115), dále v Jihomoravském (25.087), Plzeňském (12.219) a Moravskoslezském kraji (10.428).

Ze zahraničního zdravotního pojištění byla hrazena péče za čtvrtinu pacientů, činila v celkovém objemu 347,1 milionů korun. Asi 45 procent pacientů si hradilo náklady samo. Kolem 23 procent cizinců mělo smluvní zdravotní pojištění uzavřené v Česku.

Pokud obyvatelé ze zemí EU předloží Evropsý průkaz zdravotního pojištění, jaký vydávají i české zdravotní pojišťovny, mají na území dalších členských států nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči.

„Podíl pacientů ze zemí EU, kterým byla poskytnuta zdravotní péče hrazená zahraničním pojištěním činil na celkovém počtu pacientů z EU 41 procent. Hodnota úhrad ze zahraničního pojištění za pacienty ze zemí EU však dosáhla více než poloviny celkových nákladů na pacienty z EU,“ píše se v dokumentu.

Počty ošetřených a náklady na ošetření cizinců u poskytovatelů lůžkové péče v letech 2014-2017:

2014 2015 2016 2017
Počet cizinců celkem 97.185 103.887 118.395 117.287
- z toho z EU 47.844 (49,2 %) 51.403 (49,5 %) 64.091 (54,1 %) 62.236 (53,1 %)
Náklady (v milionech Kč) 724,3 795,1 860,2 931,4
- z toho za cizince z EU 416,1 (57,4 %) 483,7 (60,8 %) 549,6 (63,9 %) 590,4 (63,4 %)

zdroj: ÚZIS

-čtk-