Zdravotnictví a hospodářská soutěž – jak to jde dohromady?

Přednášející panelu věnujícího se zdravotnictví I. dne Svatomartinské konference. Foto: Ivo Hartmann, Ekonomický deník

Posledním panelem prvního dne Svatomartinské konference Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo téma „Kdo je soutěžitel v oblasti zdravotnictví?“. Rozebíral se zejména případ skupiny Penta, která vlastnila i zdravotní pojišťovnu Dôvera a posléze získala kontrolu nad nemocnicí v Topolčanech. Kvůli velké koncentraci vlivu musela Penta prodat zdravotní dopravní službu. Nařídil jí to slovenský antimonopolní úřad.

 

Hospodářská soutěž v oblasti zdravotnictví, soutěžitelé v oblasti zdravotnictví a léková politika – těmito třemi tématy otevřel třetí diskusní panel dnešního konferenčního dne Hynek Brom – místopředseda ÚOHS. V úvodu jasně potvrdil, že zdravotnická témata úzce souvisí s problematikou soutěžního práva a že jde o témata aktuální, která rezonují nejen v evropském hospodářském prostoru, ale také na půdě OECD nebo Evropského soudního dvora. Zajímavostí podle Broma je, že schvalování fůzí ve zdravotnictví tvoří poměrně významnou část posuzovaných spojení soutěžitelů na českém trhu. Loni úřad vydal celkem 38 rozhodnutí, z toho osm ve standardním řízení a 30 za využití zjednodušené procedury. Jedno správní řízení bylo ukončeno rozhodnutím až po přezkoumání věci v tzv. druhé fázi. Podrobně jsme o této činnosti informovali v dubnovém textu V loňském roce ÚOHS posuzoval méně spojení firem, než v letech 2016 a 2014,…

Čtveřici řečníků v daném panelu doplnily dvě ženy – Barbora Dubanská z advokátní kanceláře Dubanská a Daniela Lukáčová ze Slovenského soutěžního úřadu, k nimž se přidal také Hassan Qaqaya z Univerzity v Melbourne. „Náš zásah je opravdu světový, nejen celoevropský,“ těšil se z reprezentativního zastoupení odborníků moderátor panelu Hynek Brom.

Ten v úvodu svého vystoupení také odpověděl na základní otázku, zda v českém prostředí existuje soutěž v oblasti zdravotnictví. Jasné ano doložil existencí veřejnoprávních i soukromoprávních subjektů, fúzemi a spojováním zdravotnických zařízení, fondů a nadací v oblasti poskytování zdravotnické péče i značnou konkurencí mezi výrobci a distributory léčiv. Jako soutěžitele jmenoval nemocnice, zdravotní pojišťovny, ministerstvo zdravotnictví, Státní ústav pro kontrolu léčiv, lékárny i zdravotnické asociace.

Hassan Qaqaya je nejen vedoucím odborným pracovníkem na Law School melbournské univerzity, ale také odborníkem, který třicet let zastává důležité funkce v rámci Konference OSN o obchodu a rozvoji a přednáší v mnoha zemích světa. Na konferenci v Brně se zaměřil na podniky v členských státech EU a otázky soutěže ve zdravotnictví. Zaměřil svoji pozornost především na koncepci a organizaci veřejných podniků v oblasti zdravotnictví, připomněl definici ekonomické činnosti, hovořil o zboží a službách poskytovaných veřejným a soukromým sektorem z hlediska toho, zda tyto činnosti spadají do soutěžního zákona, mluvil o solidaritě a sociálním aspektu hospodářské činnosti soutěžitele.

Daniela Lukáčová z Protimonopolního úřadu Slovenské republiky se podívala na otázky hospodářské soutěže v oblasti zdravotnictví slovenskou optikou. Na úvod načrtla vztahy ve zdravotnickém sektoru a jejich dopad na celkové vnímání prosazování pravidel hospodářské soutěže ve slovenském zdravotnictví, zmínila také některé konkrétní podněty a následná šetření PMÚ, zabývající se například dohodami mezi zdravotními pojišťovnami či lékárnami. Detailně rozbírala případ, kdy společnost Penta, do jejíhož portfolia patřila i zdravotní pojišťovna Dôvera a poté se ucházela o koupi nemocnice v Topolčanech. To se slovenskému úřadu nelíbilo a nařídil skupině Penta prodat zdravotní dopravní službu.

Souhlasné rozhodnutí úřad navázal na splnění určitých podmínek, které zabezpečí, že nedojde v důsledku této koncentrace ke snížení účinné soutěže, přičemž uložené se uložené podmínky týkají provozování dopravní zdravotnické služby. Podnikatel Penta působí na území SR ve vícerých odvětvích, avšak vzhledem k tomu, že Nemocnice Topolčany působí ve zdravotnictví, úřad se zaměřil na tento sektor. Konkrétní aktivity se účastníků koncentrace překrývají v následujících oblastech:

  • ústavní zdravotní péče
  • ambulantní péče
  • služby společných vyšetřovacích a léčebných složek
  • lékárenská péče
  • dopravní zdravotní služba

„Protože se zdravotní péče na Slovensku hradí zejména z prostředků povinného veřejného zdravotního pojištění a skupina Penta vykonává kontrolu nad společností DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., úřad zohlednil i tuto skutečnost.“

Závěr vystoupení patřil advokátce Barboře Dubanské, která nazvala svůj příspěvek Zdravotní pojišťovny – od nyní soutěžitelé?, v němž mimo jiné srovnávala systém českého a slovenského zdravotního pojištění a hovořila o evropském rozhodnutí ohledně zdravotní pojišťovny Dôvera.  Dotkla se také stavu českého zdravotnictví od roku 1989 v porovnání s dalšími evropskými zeměmi, hovořila o přístupu českých pacientů ke kvalitní zdravotní péči a i tom, jak daleko máme k ideálnímu stavu v souvislosti se soutěžním právem, které chrání práva pacientů.

Věra Staňková,

 Článek je převzat z portálu Ekonomický deník, který patří do portfolia vydavatele Zdravotnického deníku.

Ekonomický deník je mediálním partnerem Svatomartinské konference.