1. LF UK pořádá 5. ledna 2019 Den otevřených dveří

Pro uchazeče o studium všeobecného a zubního lékařství i nelékařských oborů připravuje Jednička na sobotu 5. ledna 2019 Den otevřených dveří. Návštěvníci zde získají informace nejen o fakultě a jednotlivých oborech, které lze v akademickém roce 2019/2010 na 1. LF UK studovat, ale i o mimoškolním životě.

 

Otevřena budou vybraná pracoviště fakulty – např. Muzeum srovnávací anatomie či Stomatologické muzeum s unikátními exponáty, připraven bude i prodej modelových otázek. V několika přednáškových sálech fakulty se pak budou moci zájemci seznámit s podmínkami pro přijetí ke studiu.

„Cílem přijímacího řízení je vybrat nejlepší kandidáty s nejvyšší šancí na úspěšné zvládnutí cesty od zapsaného studenta medicíny po kvalitního lékaře. Proto podmínky výběru stále kultivujeme a zpětně hodnotíme účinnost jeho nastavení. Snížit tímto způsobem počet neúspěšných studentů představuje možnost více se věnovat talentovaným medikům a uspořit nejen náklady za nedokončená studia, ale i čas těch studentů, kteří mohou být úspěšní v jiném oboru,“ říká děkan fakulty Aleksi Šedo.

V příštím akademickém roce se již do chodu školy promítne navýšení prostředků českým lékařským fakultám o celkovou částku sedmi miliard pro dalších deset let. 1. LF UK tak bude moci přijmout o 15 procent studentů všeobecného lékařství navíc, čemuž uzpůsobí také prostorové a technické zázemí.

Zájemci, kteří nezvládli v říjnu dorazit na brněnský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus nebo si chtějí své budoucí studijní plány raději promýšlet z klidu domova, ale o 1. LF UK by se něco rádi  dozvěděli, tak mohou učinit i prostřednictvím portálu Vysokeskoly.cz. Najdou zde poměrně rozsáhlou prezentaci studia na Jedničce včetně informací o výuce v simulacích, zahraničních stážích či doktorských studijních programech.

-TZ 1. LF, red-