Užívání kosmetiky může souviset s dřívějším nástupem puberty u dívek, naznačila studie

Používání kosmetiky může souviset s časnějším nástupem puberty. I když ale bude příčinná souvislost mezi některými chemikáliemi a dřívější pubertou prokázána, půjde pravděpodobně jen o jeden z faktorů vedoucích k tomu, že se puberta v posledních desetiletích posunula do mladšího věku. Foto: Wikipedie

Využívání kosmetiky, která obsahuje určité chemikálie, může souviset s časnějším nástupem puberty u dívek. Alespoň s tím přišla kalifornská studie publikovaná nyní v časopise Human Reproduction, která zkoumala obsah ftalátů, parabenů a fenolů v moči těhotných a dětí ve věku devět let. U některých látek zjistila, že každé zdvojnásobení hladiny u těhotných souviselo s časnějším nástupem puberty u jejich dcer. Nutno ovšem zdůraznit, že studie jasně neurčila, že by vyšší hladina chemikálií byla příčinou časnější puberty, a ve hře tak jsou i další faktory.

 

„Zjistili jsme, že některé chemikálie často používané v kosmetice jsou spojeny s časnější pubertou u dívek. Matky, které měly během těhotenství dvakrát vyšší hladinu dvou chemikálií – diethylftalátu používaného ve vůních a triklosanu, který působí jako antibakteriální prvek v některých mýdlech a zubních pastách, pak porodily dcery, u nichž nastoupila puberta dříve. Zjistili jsme také, že u dívek ve věku devíti let s vyšší hladinou parabenů v těle byla puberta časnější,“ uvádí podle The Independent Kim Harleyová, docentka veřejného zdraví z Kalifornské univerzity, která studii vedla.

Výzkum zahrnoval 388 dětí (179 dívek a 159 chlapců) spolu s jejich matkami, které se zapsaly do dlouhodobé studie v letech 1999 až 2000. Nejdříve odborníci odebrali dva vzorky moči těhotným, následně pak jejich dětem ve věku devíti let. Zároveň sledovali znaky spojené s nástupem puberty – růst prsů a chlupů, menstruaci a u chlapců sestup varlat. Vyšetření zahrnující i zvážení a změření se pak opakovalo po 18 měsících až do dosažení 13 let. Zahrnut byl i rozhovor s matkami ohledně věku, vzdělání, etnického původu, příjmu domácnosti a BMI před těhotenstvím.

Mezi zkoumané chemikálie patřil dietylftalát, triklosan, metylparaben a propylparaben, plus dva další produkty vzniklé při rozpadu triklosanu. Ftaláty lze přitom nalézt v parfémovaných výrobcích, jako jsou šampony, deodoranty či parfémy, zatímco parabeny se v některých kosmetických výrobcích využívají jako konzervanty.

Zdvojnásobení hladiny chemikálie = puberta o měsíc dřív?

Co výsledky ukázaly? Zkoumané chemikálie byly nalezeny ve více než 90 procentech vzorků. Výjimkou byl triklosan, který se vyskytoval v 73 procentech vzorků pocházejících od matek a 69 procentech vzorků jejich dětí. Menstruovat dívky začaly průměrně ve věku 11,7 roku.

Každé zdvojnásobení hladiny monoetylftalátu u matky bylo přitom spojeno s tím, že u dcery došlo k růstu pubického ochlupení o 1,3 měsíce dříve. Zdvojnásobení hladiny triklosanu u matky pak souviselo s tím, že dcera začala menstruovat o 0,7 měsíce dřív, navíc každé znásobení hladiny 2,4 dichlorfenolu vedlo k dalšímu posunu o 0,8 měsíce. U chlapců ovšem nebyla nalezena žádná možná souvislost mezi časnou pubertou a hladinou chemikálií z kosmetiky u jejich matky.

Při měření hladiny chemikálií u dívek se zjistilo, že každé zdvojnásobení hladiny metylparabenu bylo spojeno s růstem prsou o 1,1 měsíce dříve, pubické ochlupení jim začalo růst o 1,5 měsíce dříve a o 0,9 měsíce dřív nastoupila perioda. Co se týče chlapců, každé zdvojnásobení hladiny metylparabenu souviselo s o měsíc dřívějším rozvojem varlat a genitálií.

„Zjištění jsou důležitá, protože víme, že věk, kdy puberta u dívek začíná, se v posledních desetiletích snižuje. Jedna hypotéza je, že roli hrají chemikálie v prostředí, a naše zjištění tuto myšlenku podporují. Je to důležitý problém, protože dřívější puberta u dívek zvyšuje riziko duševních problémů a rizikového chování v teenagerovském věku a dlouhodobě také zvyšuje riziko rakoviny prsu a vaječníků,“ upozorňuje Harleyová.

Faktorů vedoucích k dřívější pubertě je více

Studie ovšem nedává jasné odpovědi. „Tento výzkum přispívá k důkazům, že některé chemikálie v produktech pro domácnosti mohou mít vliv na lidské hormony, a mohou tak pomoci vysvětlit, proč se puberta v posledních desetiletích posouvá. Jak studie ukazuje, většina lidí je chemikáliím vystavena a je těžké se jich vyvarovat. Přesto má však výzkum výrazné limitace, které znamenají, že bychom měli být ohledně výsledků opatrní. Protože jde o observační studii, nevíme jistě, že jsou to chemikálie, co dřívější pubertu způsobuje. To platí zvlášť v případě vzorků od devítiletých dětí, kdy dřívější puberta může být důvodem, proč děti užívají více kosmetiky, spíše než naopak. Vliv mohou mít i další faktory prostředí, například chemie užívaná v zemědělství,“ uvádí ve své analýze britská Národní zdravotní služba (NHS). Kalifornský výzkum totiž rekrutoval účastníky z farmářských oblastí.

Názor potvrzuje i další odborník. „Věk puberty se během let snižuje a důležitou roli mohou hrát i jiné faktory, například etnicita. Další hlavní teorie pokládá za důvod časného nástupu puberty zvýšenou prevalenci obezity,“ poukazuje Ali Abbara, který vyučuje endokrinologii na Imperial College London. Obezita a její spojení s dřívější pubertou byly v nové studii zohledněny.

Další limitací studie je, že odebírala dohromady jen tři vzorky – dva v těhotenství a jeden od devítiletých dětí. Není tedy jisté, zda byly tyto vzorky typické a nejednalo se o náhodné či jednorázové vystavení dané látce. Některé výsledky také byly hodně blízko tomu, aby nebyly statisticky signifikantní.

„Dřívější puberta má pravděpodobně více příčin, včetně toho, že děti nejsou tak často podvyživené nebo nemají špatnou výživu jako v minulosti. Tato studie přidává užitečné důkazy, aby mohli vědci zjistit více, neznamená ale, že bychom všichni měli změnit své chování, abychom se vyhnuli kosmetickým produktům,“ dodává analýza NHS.

-mk-