Patnáct ředitelů nemocnic musí mít do konce srpna bezpečnostní prověrku. Proč? Ministr vysvětluje

Ministr Adam Vojtěch: "Ředitelé si o prověrku musí zažádat nejpozději do 31. března 2019". Foto: Tomáš Cikrt

„Nově musí ředitelé nemocnic projít bezpečnostní prověrkou, což vnímám i jako další protikorupční opatření,“ prohlásil v neděli ve svém projevu na Sněmu hnutí ANO ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Zdravotnický deník se proto přímo ministra zeptal na další detaily.  Z odpovědí mj. plyne, že se bezpečnostní prověrka týká ředitelů 15 nemocnic i to, že minimálně tři z nich jí už mají.

 

 Proč budou muset ředitelé projít bezpečnostní prověrkou?

Důvody jsou dva. Za prvé to vyžaduje zákon o zadávání veřejných zakázek. Nemocnice totiž provádějí společné nákupy a určité zakázky převyšují hranici 300 milionů korun, od které zákon bezpečnostní prověrku nařizuje. Druhý důvod je řekněme protikorupční. Žadatel o prověrku musí pod dohledem Národního bezpečnostního úřadu předložit příjmy za posledních pět let, majetek ve společném jmění manželů či pracovní vazby. Vzhledem k tomu, že ředitelé mají v rukou instituce, které hospodaří s několika miliardovými rozpočty, je legitimní, aby bezpečnostní prověrku měli.

Jaké indicie máte, že by někteří ředitelé mohli mít s bezpečnostní prověrkou problém? Máte odhad, kolika ředitelů se tento problém může týkat?

Kromě vyjádření některých ředitelů do médií, nemám v tuto chvíli oficiální informace o tom, že by oslovení ředitelé měli s prověrkou problém. Zažádat si mají do konce března, takže mají ještě relativně dostatek času.

Na které ředitele se to bude vztahovat?

Bezpečnostní prověrka se bude vztahovat na ty ředitele nemocnic, které jsou zapojeny do sdružených nákupů nemocnic. Jedná se o 15 organizací.

O jaký typ bezpečnostní prověrky se bude jednat (jakého stupně) a kdo (který orgán) jí bude provádět a na základě jakého podnětu, budou si o ně muset ředitelé požádat?

Ředitelé budou muset požádat o bezpečnostní způsobilost k tzv. citlivé činnosti (vykonavatel činnosti, jejímž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení zájmu České republiky). Nejedná se tak o prověrku na seznamování se s utajovanými skutečnostmi, kde jsou stanoveny stupně. Prováděcím orgánem je Národní bezpečnostní úřad.

 Do kdy by si měli ředitelé požádat o prověrku?

Ředitelé si o prověrku musí zažádat nejpozději do 31. března 2019 a Ministerstvu zdravotnictví předložit doklad o jeho úspěšném získání do 31. srpna 2019.

Pokud ředitel nedostane prověrku, bude muset svůj post opustit?

V tuto chvíli bych nerad předbíhal. Pevně věřím, že do konce daného období budou ze strany ředitelů požadované podmínky splněny. Někteří už bezpečnostní prověrku mají, například ředitelé FN v Hradci Králové, FN v Brně a ředitel Masarykova onkologického ústavu. Pokud se tak nestane, budeme to dále řešit.

Tomáš Cikrt