Informace k návrhům na léčebně – ozdravné pobyty Mořský koník

Mgr. Dita Samuhelová, ředitelka Odboru řízení vztahů s klienty VZP

Letos se uskuteční pro chronicky nemocné děti pojištěné u VZP další ročník léčebně-ozdravných pobytů Mořský koník. Kapacita ještě není naplněna, volných míst je stále dostatek. Pokud máte pacienty, kteří podmínky pro účast splňují, neváhejte je o této nabídce informovat.

 

Léčebně-ozdravné přímořské třítýdenní pobyty probíhají v několika turnusech od června do září ve dvou lokalitách, a to v Bulharsku a Černé Hoře. Přeprava, strava, pojištění, zdravotní péče a další servis je pro účastníky zajištěn standardně jako v minulých letech. Projekt je financován z fondu prevence VZP, nikoliv ze základního fondu zdravotního pojištění, ze kterého jsou hrazeny zdravotní služby.

Pro koho je pobyt určen

Pobytů se v roce 2019 mohou zúčastnit děti, které v době pobytu budou pojištěny u VZP, nejpozději v den odjezdu na pobyt dosáhnou alespoň věku 7 letdo dne návratu z pobytu ještě nedosáhnou věku 16 let.

Zdravotními indikacemi k účasti dítěte na pobytu jsou následující diagnózy chronických onemocnění:

  • psoriáza (MKN L40) všech forem nebo rozsáhlejší atopický ekzém (MKN L20),
  • dermorespirační syndrom, tj. atopický ekzém (MKN L20) v souběhu s chronickým onemocněním dolních cest dýchacích (MKN J40-J45),
  • bronchiální astma (MKN J45) a jeho podskupiny,
  • chronická obstruktivní plicní nemoc (MKN J448),
  • alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené pylem (MKN J30),
  • chronický zánět vedlejších nosních dutin (MKN J32),
  • opakované katary dýchacích cest (MKN J399); podmínka pro přiznání nároku platí pro děti, u kterých se opakují katary dýchacích cest min. 2x za rok.

Pobytů se dále mohou zúčastnit i děti s jinými respiračními, dermatologickými, alergologickými a ORL indikacemi, které mají recidivující charakter nebo jejichž příčinou je snížená obranyschopnost organismu dítěte, a dále děti trpící celiakií v souběhu s některou z výše uvedených indikací.

Překážkou v účasti mohou být některé kontraindikace, které jsou specifikovány ve formuláři návrhu na léčebně-ozdravný pobyt.

Vyplnění návrhu

Návrh na léčebně-ozdravný pobyt je součástí Přihlášky k léčebně-ozdravnému pobytu VZP Mořský koník 2019. Lékař v něm vyplní identifikační údaje dítěte, dále část II. – Informace o zdravotním stavu dítěte a Diagnostický souhrn. Zákonný zástupce dítěte vyplní samotnou přihlášku, kterou pak společně s návrhem doručí osobně na kteroukoliv pobočku pojišťovny. Formulář je možné stáhnout na webových stránkách VZP.

Pokud jde o dítě, které jeho zákonní zástupci přeregistrovali k VZP v období od 1. 1. do 31. 3. 2019, potvrzuje navrhující lékař jeho přihlášku na léčebně-ozdravný pobyt, resp. návrh nejdříve 1. 7. 2019, kdy je registrace dítěte k VZP platná.

Navrhující lékař má možnost zaslat svůj návrh elektronickou cestou. Zákonný zástupce v tom případě podá na kterémkoli klientském pracovišti VZP pouze přihlášku.

Praktičtí lékaři a specialisté, kteří mají zájem o zasílání elektronických návrhů, si musí předem požádat o vydání individuálního kódu, kterým budou návrhy autorizovat. Požadavek je nutno zaslat na e-mail: [email protected]. Následně obdrží odkaz na elektronický formulář, návod k postupu při zadávání údajů a individuální kód.

Kdo vypisuje/potvrzuje návrh

Účast dítěte na pobytu může zákonným zástupcům doporučit a následně návrh potvrdit registrující praktický lékař dítěte nebo navrhující lékař specialista. Pokud návrh vyplní zákonní zástupci bez lékařské konzultace, musí registrující lékař nebo specialista posoudit, zda je přihlášení dítěte k pobytu v souladu s podmínkami pro přijetí.

Pokud návrh vyplňuje/potvrzuje specialista, pak už nemusí být potvrzen registrujícím lékařem. Vyjádření specialisty může být přiloženo i formou samostatné Lékařské zprávy potvrzené lékařem.

Nárok lékaře za vypsání/potvrzení návrhu

Potvrzení/vypsání návrhu si registrující lékař nebo specialista vyúčtuje signálním kódem zdravotního výkonu 99789 (VZP) Administrace přihlášky dítěte na léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník v částce 174 Kč.

Vyúčtování lékař provede běžnou dávkou. Platba nebude vstupovat do regulací na výkony nad rámec kapitace. Úhrada bude zaúčtována na vrub fondu prevence jako součást nákladů pobytů. Budou uhrazeny všechny návrhy, k nimž zákonní zástupci dítěte zároveň doručí na VZP přihlášku, bez ohledu na skutečnost, zda bude nebo nebude dítě na léčebně-ozdravný pobyt přijato. Pokud přihlášku na pobyt zákonní zástupci nakonec nepodají, potvrzení/vypsání návrhu nemůže být proplaceno.

Mgr. Dita Samuhelová,

ředitelka Odboru řízení vztahů s klienty