VZP navýšila fond prevence o 160 milionů, rozdělí je na očkování i výživu pro nedonošené děti

Jednou z novinek, kterou VZP nabízí, je příspěvek na očkování proti rotavirům u dětí do jednoho roku. Foto: Pixnio

Navýšení o 68 procent – tolik se letos rozhodla největší česká zdravotní pojišťovna přidat do svého fondu prevence. Chce tak podpořit zájem o příspěvky, které si loni vyžádalo o 20 tisíc klientů více než v roce předchozím. Novinkou pak je například příspěvek na očkování proti rotavirům pro malé děti, proti pneumokokům pro lidi nad 50 let, na preventivní vyšetření prsu pro ženy po třicítce nebo na plavání pro kojence. Pojišťovna by také ráda více propagovala příspěvek na pomůcky pro diabetiky, který doposud nebyl příliš využíván.

 

VZP se na základě rozhodnutí správní rady striktně drží toho, aby příspěvky byly nástrojem zdravotní prevence – nepřispívá tedy na kurzy tance či dětské tábory, ale na pohyb a očkování. „Naše příspěvky nejsou akvizičním nástrojem, nepoužíváme je jako marketingový tah. Dokládáme také, jaký efekt příspěvek měl – už před čerpáním vyhodnocujeme, co očekáváme, a poté, jestli to bylo naplněno,“ vysvětluje náměstkyně pro služby klientům VZP Petra Pevná.

Správní rada přitom na svém únorovém zasedání schválila navýšení fondu prevence, a to o celých 68 procent na 735,2 milionu. Připomeňme ale, že výši prostředků na fondu prevence nemůže pojišťovna určovat libovolně. Jak uvádí zákon o VZP, zdrojem mohou být prostředky z podílu na výsledku hospodaření z činností, které dělá VZP nad rámec veřejného zdravotního pojištění, a dále prostředky z výnosu z pokut, přirážek k pojistnému a penále. Celková výše přídělů do fondu za rok přitom nesmí nepřekročit 0,3 procenta celkového objemu příjmů pojistného po přerozdělení.

Na co je možné příspěvky čerpat? Novinkou jsou příspěvky na plavání pro kojence a vaničkování (až 500 Kč), na nákup speciální výživy a rehabilitační péče pro nedonošené děti s porodní váhou nižší než 1500 gramů (až 2000 Kč), preventivní vyšetření prsu na ultrazvuku nebo mamografu pro ženy ve věku 30 až 45 let (až 300 Kč), očkování proti pneumokokům pro lidi od 50 do 65 let (až 500 Kč), očkování proti rotavirům u dětí do jednoho roku (až 500 Kč) a rehabilitační aktivity pro dárce orgánů v hodnotě až 10 tisíc korun. „Tento příspěvek chceme proaktivně, zcela adresně komunikovat s daným dárcem orgánu, kterému ho nabídneme,“ přibližuje Petra Pevná.

Vedle toho byl z jednoho tisíce na dva tisíce korun navýšen příspěvek pro těhotné, o který je velký zájem. „Je to top čerpání, protože z našich těhotných klientek si pro příspěvek přijde 66 procent a předpokládáme, že navýšením se letos procento ještě zvedne,“ říká Pevná s tím, že o příspěvky obecně více žádají ženy, proto bylo také navýšení mířeno právě na ně.

Počty žádostí o některý z příspěvků po krajích. Zdroj: VZP

Vůbec nejčastěji maminky žádají o tento příspěvek na prvotrimestrální screening (celkem šlo loni o 31 tisíc žen), dále na dentální hygienu (více než 3200 žen), pomůcky ke kojení (3000 žen), cvičení pro těhotné (tisíc žen) a předporodní kurzy (tisíc žen). Celkově loni v rámci tohoto příspěvku vyplatila VZP více než 36 milionů korun.

Zvýšen byl také příspěvek pro dárce krve, plasmy a kostní dřeně, a to z tisícikoruny na dva tisíce. Tento příspěvek je možné čerpat na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu, jako je plavání, masáže, sauna, solná jeskyně, kryokomora nebo whirpool. Loni přitom takto VZP rozdělila necelých 23 milionů korun 25,8 tisícům dárců. „Obecně klesá počet dárců krve a věříme, že i výše příspěvku motivuje klienty, aby se stali dárci,“ dodává Pevná.

Příspěvky na očkování nejsou po balíčcích, čerpat lze u dětí až 6500

Ze všech nejžádanější je příspěvek na pravidelnou pohybovou aktivitu, a to až do výše 500 korun. Děti ovšem mohou získat 500 korun na pohybové aktivity organizované školou a dalších 500 korun na mimoškolní pohybové aktivity. Do stejného pilíře prevence kardiovaskulárních onemocnění spadá také příspěvek na odvykání kouření, kdy klient může získat až 2500 korun na nákup přípravků. Tyto příspěvky loni čerpalo 306 tisíc klientů a v jejich rámci bylo vyplaceno 152 milionů korun.

Oblíbené jsou také příspěvky na očkování. „Neděláme zde balíčkovou cenu, aby si klient mohl sáhnout buď – anebo. Může si tak sáhnout na všechny typy očkování. Když to sečteme, u dětí to vychází až na částku 6500 korun a něco přes 4000 korun u dospělých,“ uvádí Petra Pevná. „Tím chceme také pomoci veřejné diskuzi ohledně slabé proočkovanosti zvláště u nehrazených očkování,“ dodává.

Výše příspěvku se pohybuje podle typu očkování od 150 korun na chřipku po 2500 na meningokoka B pro děti. „Změnou oproti předchozímu období je očkování proti meningokokovým nákazám. Rozdělili jsme očkování proti meningokoku typu B, kde je možné požádat o příspěvek až do výše 2500 korun, což je cena jedné vakcíny, a zároveň vedle toho lze čerpat i na jiný typ vakcíny proti meningokokovým nákazám – na čtyřvalentní vakcínu ACWY. Už tedy nedáváme vybírat, ale přispíváme na oba typy vakcín,“ vysvětluje Pevná.

Na některá očkování, jako je klíšťová encefalitida a chřipka, přispívá pojišťovna dětem i dospělým, další jsou věkově omezeny (např. rotaviry do jednoho roku věku, pásový opar nad 50 let). A protože zájem je o cestovatelská očkování, na která loni čerpalo více než 13 tisíc klientů, rozhodla se pojišťovna letos zvýšit přispívanou částku z 500 na 1000 korun. Celkově pak pojišťovna vyplatila 182 tisíc příspěvků na očkování v hodnotě 107 milionů korun; největší zájem byl o klíšťovou encefalitidu, u které příspěvek využilo 114 tisíc klientů. V blízké budoucnosti by pak měla pojišťovna nabídku příspěvků rozšířit ještě o spalničky pro dospělé, kteří již nemají protilátky z dětství, zatím ale vyhodnocuje, po jaké kombinované vakcíně sáhne (monovakcína proti spalničkám neexistuje).

Mořský koník do Bulharska už je obsazen

VZP nabízí také programy, které v jiných pojišťovnách nemají obdoby. Svou výší bezkonkurenční příspěvek nabízí pojišťovna dětem a studentům s celiakií, kterým přidává na nákup bezlepkových potravin až šest tisíc ročně. Loni takto pojišťovna proplatila 31,5 milionu korun.

Dětem od 7 do 16 let s chronickým onemocněním, jako je lupénka, astma či atopický ekzém, jsou určeny léčebné pobyty u moře Mořský koník. Třítýdenní pobyt v Bulharsku nebo Černé hoře hradí VZP ze dvou třetin a doplatek rodičů začíná v závislosti na termínu na 3400 korunách. Loni za pobyty pro 2500 dětí zaplatila přes 64 milionů korun. „V této chvíli už máme naplněné prázdninové turnusy do Bulharska, ale pořád je možné podávat žádosti o zařazení do programu,“ doplňuje Petra Pevná.

V rámci sekundární prevence pojišťovna přispívá také na pomůcky pro diabetiky – testovací a diagnostické proužky, příslušenství k inzulinové pumpě, jehly k inzulinovým perům či dezinfekční prostředky, a to do výše tisíc korun. Nabídku ovšem loni využilo jen 4300 pacientů, kteří dostali od pojišťovny necelé dva miliony korun. „Chceme se proto obrátit i na ambulance diabetologů a o příspěvku jejich prostřednictvím informovat,“ dodává Pevná.

VZP přispívá také na onkologickou prevenci – na vyšetření znamének dermatoskopem dětem i dospělým až 500 korun plus výše zmíněné vyšetření prsu. Loni přitom pojištěnci v rámci tohoto programu vyčerpali 12 milionů korun.

V uplynulém roce VZP z fondu prevence vyplatila příspěvky ve výši 438 milionů korun, což bylo o 25 milionů více než rok předchozí. Některý z příspěvků přitom čerpalo více než 516 tisíc klientů, což je meziročně o téměř 20 tisíc více. Průměrná výše příspěvku dosáhla 848 korun.

Michaela Koubová