IROP poskytne přes devět miliard korun na zlepšení zdravotních služeb v Česku

Díky IROP se postupně rozdělí přes 9 miliard korun na projekty zdravotnických zařízení pro zlepšení infrastruktury a služeb ve zdravotní péči. Foto: Freepik

Díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), se postupně rozdělí přes 9 miliard korun na projekty zdravotnických zařízení pro zlepšení infrastruktury a služeb ve zdravotní péči. Oznámilo to MMR při příležitosti Světového dne zdraví, který připadá na 7. dubna a každoročně jej vyhlašuje Světová zdravotnická organizace. 

 

„Celkem už bylo v IROP podpořeno 114 projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví za zhruba 7,4 miliardy korun. Finance tak budou maximálně využity tam, kde je jich nejvíce zapotřebí. V březnu navíc došlo k navýšení alokace dvou výzev díky přesunu části peněz z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Výzva Zvýšení kvality návazné péče byla navýšena o více než 1,9 miliardy korun. Tyto finance byly nabídnuty zbývajícím 43 náhradním projektům zaměřeným na zvýšení kvality návazné péče v České republice. Alokace výzvy Deinstitucionalizace psychiatrické péče byla navýšena o více než 38 milionů korun, které byly nabídnuty dvěma náhradním projektům,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Onkogynekologii zabývající se poskytováním péče ženám s onkologickým onemocněním. Jedná se například o rakovinu prsu, která je nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění u žen v České republice, nádory vaječníků, dělohy nebo děložního čípku. IROP rozdělil celkem 828,9 milionů korun mezi 17 center vysoce specializované onkogynekologické péče po celé České republice.

Perinatologii, která se zabývá péčí o těhotnou ženu, plod a novorozence do jednoho měsíce od narození a řeší specifické problémy spojené s předčasným porodem a nízkou porodní váhou. IROP podpořil 12 center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii celkem za 692,8 miliony korun.

Návazná péče, do které můžeme například zařadit: klinickou onkologii, chirurgické obory (chirurgie, hrudní chirurgie, neurochirurgie), anesteziologii a intenzivní medicínu, obory vnitřního lékařství (vnitřní lékařství, gastroenterologie, nefrologie, pneumologie) a další obory. Celkem bylo z IROP podpořeno 72 projektů návazné péče za 4,3 miliardy korun.

Deinstitucionalizace psychiatrické péče, jejímž cílem je dobudování sítě stávajících všeobecných i specializovaných psychiatrických ambulancí a ambulancí klinických psychologů. Dojde tak k výraznému rozšíření komunitní péče. Budou vytvořeny nové typy služeb – centra duševního zdraví a ambulance s rozšířenou péčí. Paralelně s tímto procesem dojde k postupné redukci dlouhodobé lůžkové péče. V oblasti deinstitucionalizace psychiatrické péče bylo dosud podpořeno osm projektů za cca 1,6 miliardy korun. Volné finance na tuto oblast jsou stále k dispozici ve výzvě Deinstitucionalizace psychiatrické péče II., ve které bylo schváleno pět projektů za 32 milionů korun a zbývá ještě přes 393 milionů korun. O podporu mohou zájemci žádat do 15. 7. 2020.

Více informací o výzvě naleznete zde.

 -TZ MMR-