Zdravotní pojišťovnu v pololetí změní zhruba 52 600 lidí

Změnit zdravotní pojišťovnou lze pouze jedenkrát ročně – buď k 1. lednu, nebo k 1. červenci, ovšem přihlášku ke změně musíte podat nejméně tři měsíce předem, a to k 30. září nebo k 31. březnu. Foto: koláž ZD

Zdravotní pojišťovnu v pololetí změní zhruba 52 600 lidí, což je asi o šest tisíc méně než v minulém pololetí. Nejvíc nových klientů získají po započtení odchodů středně velké pojišťovny – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMV), Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). Vyplývá to z dat o přestupech ke konci března, která má ČTK k dispozici. Čísla se mohou ještě mírně změnit kvůli případným reklamacím pojišťoven. Další možnost změnit pojišťovnu mají Češi do září.

 

V ČR působí sedm zdravotních pojišťoven. Největší z nich je Všeobecná zdravotní pojišťovna, která hradí péči ze zdravotního pojištění přibližně za dvě třetiny všech pacientů. Od pojišťovny odešlo zhruba 18 tisíc pojištěnců, při započtení nově registrovaných tak přišla asi o 2200 lidí. „Přes zvyšující se sporné aktivity některých zdravotních pojišťoven směrem k akviziční kampani se VZP daří držet stabilní kmen klientů,“ řekl mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý.

Druhou největší ZPMV opustilo ke konci března kolem 6300 pojištěnců, celkově si ale o 4100 polepšila, což je nejvíc ze všech pojišťoven. Podle Aleny Frolíkové, ředitelky oboru kanceláře generálního ředitele, to bylo také díky pracovištím pojišťovny po celé republice a benefitům hrazeným z fondu prevence. Největší roli ale podle ní sehrála ekonomická stabilita pojišťovny, schopnost hradit zdravotní péči včas a síť smluvních zařízení.

ČPZP, která má třetí největší počet klientů, přibylo po započtení asi 8500 odchodů více než 3700 nových klientů. Podle obchodního ředitele pojišťovny Vladimíra Matty zájem o služby pojišťovny dokladuje její stabilitu, finanční zdraví a kvalitní služby.

OZP získala 3600 nových klientů, téměř 7700 ji opustilo. Se ztrátou asi čtyř tisíc klientů je to největší úbytek ze všech pojišťoven. „Dochází k poklesu zejména v regionech, kde je obvykle vyšší fluktuace klientů. Jsou to obvykle místa poznamenaná sociálním vyloučením. Jsme si vědomi toho, že tito klienti zdravotní pojišťovnu mění častěji a OZP již dříve učinila rozhodnutí, že v těchto oblastech nebude akvizici klientů podporovat,“ řekl mluvčí pojišťovny Jiří Sochor.

Od VoZP podle dat, které má ČTK k dispozici, odešlo asi 5300 lidí. Celkově šlo o úbytek přes 1200 klientů. „VoZP má k dispozici aktuálnější údaje a podle nich je úbytek nižší. Představuje zhruba 0,16 procenta pojistného kmene, tedy nijak významné číslo vzhledem k tomu, že VoZP nepoužívá k náboru pojištěnců externí subjekty,“ sdělil vedoucí oddělení marketingu pojišťovny Jan Mates.

Na pokles počtu pojištěnců RBP (dříve Revírná bratrská pokladna) měla podle jejího mluvčího Ivo Čelechovského migrace obyvatel z Ostravy a Karviné i demografická situace obecně. „V následujících dnech se chceme zaměřit i na podrobný marketingový průzkum dalších možných vlivů, jako například atraktivnosti preventivních a bonusových programů pro jednotlivé věkové kategorie, zohlednění dalších požadavků zaměstnavatelů nebo možný vliv poskytované zdravotní péče,“ uvedl. Pojišťovnu opustilo přes šest tisíc klientů, po započtení příchodů přišla o necelých 500.

Novými klienty Zdravotní pojišťovny zaměstnanců Škoda, která je nejmenší a zaměřuje se především na zaměstnance této automobilky, získá od pololetí 700 nových, celkem si polepší o 134. „Jsme regionální pojišťovna se stabilním, loajálním kmenem a mezi třemi s kladným saldem pojištěnců,“ řekl asistent ředitelky pojišťovny Petr Kvapil.

Loni v jarním termínu nejvíc klientů přibylo ČPZP, druhý největší přírůstek evidovala ZPMV a získala také ZP Škoda. Ostatní zdravotní pojišťovny zaznamenaly úbytek, nejvíc lidí odešlo od VoZP a VZP.

-čtk-