Neděle, 5. prosince, 2021

Léčebná síla reiki? Nikoliv, pouze klam, upozorňují skeptici

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Skutečné terapeutické účinky „energického léčení“ jsou nulové a představa, že by reiki mělo být součástí běžné péče o nemocné velmi naivní. Přesto jsou tyto služby nabízeny jako „jemná alternativní léčba“ s potenciálem léčit všechny tělesné i duševní nehody, včetně onkologických onemocnění. Jejich výsledek je však pouze na úrovni placebo efektu, varují skeptici v zahraničí i v Česku.

 

Ať už řešíte fyzické nebo psychické problémy, příbramská poradna Lela, kterou jako „terapeut harmonie života“ provozuje Lenka Slavíková, je připravená vám pomoci. Za hodinové setkání zde zaplatíte 500 Kč a během ní se můžete setkat s „universální životadárnou léčivou energií“ reiki, případně sáhnout po některé z dalších zde nabízených „alternativních“ metod, jako jsou kinesiologie, použití Bachových esencí nebo automatická kresba. „Naše těla si vždy sama řídí, kolik energie přijmou a kde je ji nejvíce potřeba. Důvěřujme tělu, je chytřejší, než si myslíme. S pomocí reiki můžeme urychlit uzdravující proces v nemoci či úrazu, zbavit se psychického napětí, ihned si doplnit chybějící energii nebo podpořit zvýšení mozkové kapacity a svých schopností,“ přibližují webové stránky nabízené služby s tím, že „naše potíže, problémy a nemoci jen odráží nerovnováhu a nedostatek energie na úrovni fyzického těla, emocionálního a mentálního. Pomocí reiki se může tento stav jedině zlepšit.“ Takto lze prý pomoci i „svým domácím zvířecím kamarádům, pokojovým květinám, rostlinám, přírodě a naší matce Zemi“.

Není nutné se však omezovat na osobní setkání, například astrolog a léčitel Pavel Hanzal za 500 Kč nabízí jednu hodinu „zasílání energie“ na dálku, případně za 1250 Kč hodinové „zasílání energie“ pět dní po sobě. Také on kombinuje více „alternativních“ metod, jako jsou mimo jiné výklad andělských a tarotových karet, horoskopy, homeopatie a „léčitelské konzultace“. „Léčím energií Reiki nebo energií Shamballa 1024 (jsem Reiki mistr učitel a mistr Shamballa 1024). Léčba těmito energiemi je vhodná při různých onemocněních, ale také v případě oslabení organismu nebo pokud potřebujete ,dobít baterky‘. Můžete si sami zvolit jakou energii si přejete zasílat nebo výběr a doporučení necháte na mě,“ popisuje na svých webových stránkách. Samotné „posílání energie“ probíhá na dálku, kdy by příjemce měl být v klidu a ničím nevyrušován. Pro „přesné poslání energie“ je podle něj nezbytné při objednávce uvést vedle celého svého jména také datum narození.

Podle webu Celostnimedicina.cz je pak reiki „přírodní léčba“, která „zbavuje tělo škodlivin, povzbuzuje a uvolňuje blokády, harmonizuje energetické pochody v těle a proudí vždy tam, kde je jí nejvíce potřeba“. Lze jí tak posílat do minulosti i budoucnosti a na libovolné vzdálenosti. „Některé nemoci se pomocí reiki léčí velmi dobře a úspěšně. Dobré zkušenosti jsou s působením na cysty, myomy, zlomeniny, popáleniny, záněty. Osvědčilo se jako doplňková léčba při klasické léčbě rakoviny (lepší snášenlivost chemoterapie),“ doporučuje web s tím, že takto lze působit nejen na člověka, zvířata, rostliny, ale také na potraviny. „Působením na potraviny je možné měnit jejich výživovou hodnotu. Reiki odstraňuje z potravy škodliviny. Zlepšuje jejich chuť a vůni (týká se i nápojů, čisté vody). S potravinami lze experimentovat, výsledky mohou být překvapující,“ popisují stránky další údajné výhody této metody.

To jsou jen některé ukázky nabídek služeb reiki v Česku. Právě tato „energetická léčení“ patří k velmi oblíbeným „alternativním“ léčebným metodám u nás i v zahraničí. Navzdory ambici samotných „terapeutů a terapeutek“, přesněji „mistrů reiki“, léčit prakticky všechny zdravotní problémy živých organismů, chybí pro podobná tvrzení vědecké důkazy. „Reiki je populární formou spirituálních léčení, ale nemá žádnou oporu ve vědě. Chybí důkazy prokazující účinnost reiki pro jakýkoliv zdravotní stav,“ upozorňuje Good Thinking Society, britská skeptická společnost, na svých webových stránkách.

Ne, reiki nemá být součást medicíny

Problematická je podle skeptiků už samotná podstata reiki. „Reiki je založeno na představě, že existuje jakási univerzální životní energie. Pro existenci takové energie ale schází jakékoliv důkazy, takový koncept se dokonce zdá ve světle současných znalostí o fungování živých organismů jako přinejmenším problematický,“ vysvětluje Jaromír Šrámek, předseda Českého klubu skeptiků Sysifos. Podle něj existuje poptávka po integraci této formy léčitelství do skutečné medicíny, což může vést k nesprávné představě, že reiki opravdu funguje: „Branou do skutečné medicíny jsou výsledky klinických studií, proto byla provedena celá řada studií. Databáze MEDLINE indexuje téměř tři tisíce článků o reiki. Mnohé z nich by měly být klinické studie, ale studie provedené tak špatně, že například metaanalýza publikovaná v Cochranově databázi analyzující efekt reiki na depresi a anxietu dopadla negativně, protože navzdory množství publikací ve skutečnosti není moc co analyzovat. V duchu přísně fisherovského přístupu je výsledek „nelze rozhodnout“ a ten dává prostor pro předstírání, že má smysl dále něco studovat.“

Také podle profesora Edzarda Ernsta, který na britské University of Exeter založil pracoviště specializující se na výzkum „celostní a alternativní medicíny“, zde vzniká klam o účinnosti reiki, i právě kvůli metodologicky chybně provedeným studiím. Příkladem je studie The Power of Reiki, která byla publikována v Journal of Pediatric Oncology Nursing, jenž obvykle nabízí odborné informace zaměřené na onkologickou péči o děti a mladistvé. Podle této studie zahrnující však devět onkologických pacientů, kteří podstoupili celkem 88 sezení reiki, je právě toto způsob, jak nemocným dětem během náročné onkologické léčby ulevit. „Tato studie demonstruje použití reiki terapie u pediatrických pacientů podstupující HSCT (pozn. redakce – transplantaci hematopoetických kmenových buněk). Kromě toho mohou být tato zjištění použita jako validní nástroj pro snížení utrpení spojené s rakovinou v dětství,“ konstatuje autorský tým. Nicméně posuzovat na základě tak malého vzorku pacientů účinnost reiki podle profesora Ernsta nelze, protože samotný design studie nebyl tímto směrem zaměřen. Naopak je potřeba se ptát, jestli vůbec má smysl zkoumat reiki a jeho účinnost v klinických studií, když už máme k dispozici dostatek informací. „Bylo již provedeno mnoho studií. Ty, které byly postaveny vědecky správně ale ukazují, že zde není větší efekt než placebo. Lékařská literatura je zaplevelena studiemi reiki, které přináší falešně pozitivní výsledky ve prospěch reiki,“ upozorňuje profesor Ernst na svém blogu. Podle něj je tak nejvyšší čas zastavit podobně nesmyslné pseudo-vědecké studie.

Pouze placebo, nikoliv účinná léčba

Samotná „účinnost“ reiki je postavena na několika faktorech, kdy je nemocnému věnována pozornost, on sám má od terapie jisté očekávání a na sugestivním působení toho, kdo tyto služby nabízí. Je tak skutečně možné, že se nemocnému uleví a on se po absolvování této terapie bude cítit lépe. „Existuje několik studií tohoto typu léčby a některé z nich ukazují, že tento přístup může být prospěšný pro celou řadu stavů. Většina těchto studií je však chybná. Například mnoho z těchto nespolehlivých studií srovnává pacienty, kteří prošli terapií reiki, a ty, kteří nebyli léčeni vůbec nijak. Jakýkoliv pozitivní výsledek je pravděpodobně způsoben placebo efektem, anebo pozorností, které se pacientům dostane, nikoliv reiki samotným,“ shrnuje Good Thinking Society, britská skeptická společnost. Závěr pro reiki je podle ní jednoznačný. „Kritická analýza existujících důkazů neprokazuje, že by reiki bylo efektivní.“

Navíc je s reiki spojené stejné riziko jako s řadou jiných „alternativních“ léčebných metod. „Reiki se může zdát jako neškodná záležitost, manipulace s klientem je zde celkem jemná a obvykle není nijak rozmlouvána skutečná terapie. Zásadním rizikem u reiki je zanedbání z rozhodnutí nemocného. Reiki se tváří jako systém s potenciálem léčit všechny neduhy, tělesné i duševní. Hierarchie v zasvěcení do reiki, dnes je to již spíše košatý strom vznešeně znějících úrovní zasvěcení, mohou na nemocného působit tak, že nebezpečně zvětší důvěru v reiki i bez cílené snahy příslušného léčitele,“ uzavírá Jaromír Šrámek, předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos. Sami nemocní tak mohou podlehnout dojmu, že jsou účinně léčeni a pod vlivem této představy pak opustí skutečnou léčbu.

Ludmila Hamplová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY