Sestry v Anglii žádají zakotvení personálních limitů na odděleních do zákona. Neobsazené je jedno z devíti sesterských míst

Politici v Anglii zneužívají dobré vůle sester a nejsou schopni adekvátně řešit jejich nedostatek, zlobí se Royal College of Nursing. Foto: Flickr/agilemktg1

Není tomu tak dávno, co ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek přiznával, že nevíme, kolik vlastně v našich nemocnicích pracuje sester. Odbory pak zase opakovaně poukazují na to, že personální vyhláška určující minimální počty zdravotníků se nedodržuje a stávající pracovníci suplují nedostatek lidí. Jak se ovšem ukazuje, obdobné problémy řeší i jiné země. Britská Royal College of Nursing kritizuje, že současný anglický systém monitorování péče v nemocnicích nerozlišuje práci sester od nižšího personálu, což ve výsledku vede k matení veřejnosti ohledně nedostatku zdravotníků. Sestry proto žádají, aby byly počty zdravotníků potřebné k zajištění bezpečné péče zakotveny v zákoně.

 

„Zaměstnavatelé, ministři i ti, kdo rozhodují a mají moc věci změnit, by neměli dopustit, aby vinu za systémová selhání na sebe braly jednotlivé sestry. Dobrá vůle sester je zneužívána a politici musí vědět, že už jim dochází trpělivost,“ řekla v pondělí v Liverpoolu na výroční konferenci Royal College of Nursing její výkonná ředitelka a generální tajemnice Dame Donna Kannairová.

V současnosti v Anglii chybí 40 tisíc sester, což znamená, že je prázdný jeden z devíti postů. Situace se ale dost možná bude ještě zhoršovat – zpráva publikovaná v tomto roce upozorňuje, že pokud se nepřijmou adekvátní opatření, počet neobsazených míst během pěti let vzroste na 70 tisíc a za deset let na 100 tisíc. A celá třetina sester je nyní ve věku, kdy lze během nadcházejících deseti až patnácti let očekávat jejich odchod do důchodu.

Aby toho nebylo málo, dařilo se vládními opatřeními situaci v posledních letech spíše zhoršovat. V roce 2016 bylo totiž pro sestry zavedeno školné a navíc došlo ke zrušení stipendií. Royal College of Nursing proto žádá, aby vláda vrátila do vzdělávání miliardu liber, o kterou ho připravila.

NHS přestala zveřejňovat data poukazující na mezery v péči

Dame Donna Kannairová upozorňuje také na to, že šéfové anglické Národní zdravotní služby (NHS) v tichosti upustili od zveřejňování dat, která ukazují proporci registrovaných sester na jednotlivých odděleních a množství obsazených sesterských směn v porovnání s tím, jaké personální obsazení bylo pro nemocnici naplánováno. Místo toho byl zaveden vágní systém, který nerozlišuje mezi péčí sestry a méně vzdělaného pracovníka. V jeho rámci se totiž měří „hodiny péče“, ať už ji poskytuje registrovaná sestra, nebo neregistrovaný nižší personál. Studie Southamptonské univerzity přitom poukázala na to, že pacienti, o které se místo sester stará méně školený nebo neškolený personál, mají pětkrát vyšší riziko úmrtí. Nový systém už také neuvádí, jestli nemocnice splnila naplánovanou péči.

„Nepřestaneme, dokud lidé nepřevezmou odpovědnost za zoufalý nedostatek, kterého jsme všichni svědky. Politici musí přestat klamat veřejnost. Musí přestat s nesmysly a ukončit personální krizi sester. Spíš než aby vláda hleděla na náklady na vzdělávání a zaměstnávání sester, musí myslet na skutečné náklady, finanční i lidské, které přijdou, když problém nebude řešit. Vláda musí zákonem zajistit odpovědnost lidí za situaci a navrátit do vyššího vzdělávání sester peníze, které tak katastrofálně osekala,“ zdůrazňuje Kinnairová.

Royal College of Nursing také vyzývá vládu, aby implementovala robustní, na důkazech založené plánování pracovních sil ve všech státem placených zařízeních poskytujících péči. Podle údajů Světové banky totiž investice do pracovních sil v pečovatelských a zdravotních službách chrání veřejné zdraví a podporují ekonomický růst. „Peníze na práci sester by neměly být vnímány jako náklady, ale jako základní investice, která s garancí vynese dividendy,“ doplňuje Kinnairová.

Zároveň podle ní musí mít všechny zdravotní a sociální služby v Anglii personální limity pro zajištění bezpečné péče a také odpovědnost. Podobný zákon už přitom má Wales a po něm ho letos schválilo i Skotsko.

Čtvrtina oddělení nemá dostatečné personální zajištění

Bohužel je zatím situace taková, že podle v dubnu publikovaného výzkumu čtvrtina oddělení NHS běžně operuje s nedostatečným personálním zajištěním, což ohrožuje bezpečnost pacientů. Národní institut pro zdraví a excelenci péče (NICE) přitom uvádí, že hranice osm pacientů na registrovanou sestru by měla být spouštěčem pro přezkum personálního obsazení, což ovšem zmíněná čtvrtina oddělení nesplňuje.

A co na to ministerstvo zdravotnictví? „Od roku 2010 přibylo na našich odděleních více než 16 900 sester a 52 tisíc dalších studuje. Součástí našeho dlouhodobého plánu na lepší udržení zaměstnanců je také podpora flexibility, spokojenosti, kariérního rozvoje a pomoc dalším sestrám v návratu do zaměstnání. Spolu s poskytnutím financování k navýšení počtu univerzitních studentů letos zveřejníme NHS People Plan, který má zdravotním službám zajistit, aby měly zaměstnance, které do budoucna potřebují,“ uvádí ministerstvo, které se už dříve zavázalo, že zvýší počet studentů o 25 procent.

-mk-