Trumpova vláda utahuje šrouby. Pod hlavičkou „ochrany svědomí“ dává zelenou diskriminaci transgender osob i dalších

Vláda Donalda Trumpa ve čtvrtek představila nová pravidla zaštiťující se posílením ochrany svědomí pro pracovníky ve zdravotnictví. V reálu tak ale dostane zelenou diskriminace transgender osob i dalších. Foto: Flickr/Gage Skidmore

Diskriminace dostane v amerických zdravotnických zařízeních zelenou, nebo se toho přinejmenším začínají obávat kritici nových, ve čtvrtek zveřejněných pravidel, kterými chce vláda Donalda Trumpa posílit ochranu věřících zdravotníků. Dokument prosazující větší „ochranu svědomí“ má přitom poskytnout jistoty pracovníkům zdravotnických zařízení, kteří nesouhlasí s potraty, změnou pohlaví či asistovanou sebevraždou. Jenže pravidla jdou tak daleko, že mohou vést k diskriminaci transgender osob či zkomplikovat poskytování péče v zařízeních reprodukční medicíny.

 

Pokud zdravotnické zařízení poruší „ochranu svědomí“ svého pracovníka a bude po něm vyžadovat poskytnutí péče, se kterou má daný člověk morální problém, přijde o státní finance, stanovují nová americká pravidla.

„Právě jsme dokončili novou ochranu práva na svědomí pro lékaře, lékárníky, sestry, učitele, studenty i charit založených na víře,“ řekl ve čtvrtek prezident Trump. Nová pravidla specificky chrání „poskytovatele, jednotlivce i další entity zdravotní péče, aby nemuseli poskytovat, podílet se, hradit, poskytovat krytí či referovat ke službám, jako je potrat, sterilizace nebo asistovaná sebevražda“.

„Lidé ani organizace nemusí skrývat své náboženské vyznání, aby v rámci zdravotní péče pomáhali jiným,“ prohlásil ředitel úřadu pro lidská práva na ministerstvu zdravotnictví Roger Severino, podle kterého prudce vzrostl počet zasílaných stížností. Zatímco za Obamovy vlády dorazila zhruba jedna ročně, jen za minulý rok úřad dostal 343 stížností.

440 stránkový dokument obsahující nová pravidla vydalo americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb, konkrétně jeho úřad pro lidská práva, který byl za prezidenta Trumpa zásadně rozšířen. Právě pod tímto úřadem bylo vytvořeno oddělení pro svobodu svědomí a náboženství, pro které hledá Trump nové finanční zdroje a jež má řešit výše zmíněné stížnosti. Nová pravidla, na jejichž přípravě se toto oddělení podílelo, za dva měsíce nahradí ta z roku 2011, která jsou podle úřadu „neadekvátní“.

Překroucení starších zákonů

Vzápětí po zveřejnění nových pravidel však mnozí vyslovili obavy, že ustanovení jsou definována příliš široce a mohou ohrozit péči o pacienty v zařízeních reprodukční medicíny. Zároveň mohou vést k diskriminaci homosexuálů, transgender osob i jejich dětí a dokonce oslabit snahy rozšířit očkování dětí.

„Pravidla umožňují široké škále lidí, od recepčních k členům správních rad nemocnic i všech mezi tím, odepřít pacientovi péči, jestliže jim v tom brání náboženské přesvědčení,“ říká podle New York Times prezidentka Národního centra pro ženská práva Fatima Goss Gravesová. Podle ní se tak nejen utahují občanská práva, ale také mění vyvážení práv mezi pacienty a zdravotníky. Jak přitom centrum upozorňuje na Twitteru, pravidla se dokonce zabývají i tím, zda by mohl záchranář odmítnout odvézt ženu s mimoděložním těhotenstvím, protože je možné, že u ní bude nutné provést potrat.

I doposud přitom zdravotníky před poskytováním některých typů péče, které jsou v rozporu s jejich vírou, chránilo několik zákonů. Nová pravidla však spojují 25 separátních zákonů do jednoho celku. Chrání přitom nejen pracovníky, kteří odmítnou poskytnout péči, ale i ty, kteří odmítnou referovat pacienty k někomu, kdo ji poskytne.

Spojení stávajících zákonů s sebou nese i další úskalí. Například zákony vzniklé v 70. letech minulého století poskytují ochranu zdravotníkům, kteří nesouhlasí se sterilizacemi – jenže nyní byla tato legislativa dána do spojitosti s péčí o transgender osoby. Zároveň umožňuje poskytovateli odmítnout poskytování jakýchkoliv služeb, které by vedly ke sterilizaci, tedy například hormonální terapii, odstranění dělohy, varlat nebo jinou péči spojenou se změnou pohlaví.

„Je to zcela zcestný výklad a velký skok od čehokoliv, co bylo zamýšleno. Vytrhávají z kontextu a používají to proti transgender komunitě,“ zdůrazňuje advokátka Jamie Gliksbergová ze společnosti Lambda Legal, která podporuje LGTB komunitu. Také Jocelyn Samuelsová, která vedla úřad pro lidská práva na ministerstvu zdravotnictví za Obamovy vlády, vyslovuje obavy, jak nová pravidla dopadnou obecně na péči o pacienty z LGTB komunity, ale i na dostupnost služeb reprodukční medicíny.

Zdravotní péče se má řídit medicínskými standardy, ne náboženstvím

Pravidla jsou součástí sady změn, které mají rozšířit náboženské výjimky pro určité typy zdravotní péče. Vláda už přitom vytvořila několik výjimek ohledně požadavku Affordable Care Act zahrnujícího to, že programy péče pro zaměstnance hradí antikoncepci, i když tato změna byla kvůli soudu pozdržena. Další novinka, která je stále v přípravné fázi, má upravit požadavky na občanská práva bránící diskriminaci transgender osob a žen, které prodělaly potrat, ze strany nemocnic a zdravotních pojišťoven.

„Vláda by měla chránit před diskriminací všechny pacienty, ne usnadňovat těm v systému zdravotní péče, aby diskriminovali,“ říká dle CNN prezidentka konference o občanských a lidských právech Vanita Guptová. „Náboženská svoboda je základním právem, ale neobsahuje právo diskriminovat nebo zraňovat ostatní. Odepírat pacientům péči není náboženská svoboda. Diskriminace pacientů založená na jejich pohlaví nebo jeho vyjádření není náboženskou svobodou. Zdravotní péče by se měla řídit medicínskými standardy, ne náboženskou vírou,“ dodává Louise Mellingová z Americké unie občanských svobod.

-mk-