Úterý, 28. září, 2021

Vláda se chystá projednávat protidrogovou strategii do roku 2027

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Plán postupu Česka proti drogám a hazardu do roku 2027 se chystá v pondělí projednávat vláda. Zabývat se bude národní strategií prevence a snižování škod kvůli závislostem pro příští roky. Dokument, který má ČTK k dispozici, shrnuje hlavní cíle. Podle některých odborníků je příliš obecný a v příštích letech bude jen udržovat nynější stav. Zdravotnický deník již o strategii informoval zde.

 

Materiál připravil sekretariát rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Tu řídí premiér Andrej Babiš (ANO) a její místopředsedkyní je národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová, která loni ve funkci vystřídala Jindřicha Vobořila. Ten před svým odchodem představil první verzi strategie s doporučeními k výraznějšímu zdražení cigaret a alkoholu a k využití procenta z daní z alkoholických nápojů, tabákových výrobků a hazardu na prevenci a léčbu. Tyto kroky nynější verze neobsahuje.

Podle dokumentu v Česku denně kouří dva miliony lidí. Alkohol denně pije asi 600.000 Čechů a Češek, zhruba 100.000 z nich popíjí nadměrné dávky. Sedativa a hypnotika zneužívá asi 900.000 osob. Závislých na hraní je 80.000 až 120.000. Pervitin a opioidy si píchá asi 45.000 lidí.

Autoři ve strategii uvádějí, že postoje k návykovým látkám se v Česku příliš nemění. Zhruba tři pětiny lidí schvalují zákaz kouření v restauracích. Přijatelnost kouření a pití alkoholu v poslední době mírně klesá. „Přetrvává vysoká míra tolerance ve vyjadřovaných postojích ke konzumaci alkoholu a kouření ze strany mediálně a veřejně činných osob,“ uvádí strategie.

V materiálu je spíš obecnější popis cílů. Mezi ty hlavní patří posílení prevence a informovanosti lidí o dopadech a rizicích. Mezi konkrétnější kroky pak patří zvýšení dostupnosti léčebného konopí. Podle dokumentu „dojde ke změně politiky úhrad z veřejného pojištění“. Nyní si pacienti látku platí sami. Stát zváží i povolení užívání konopí pro rekreační účely. Bude posuzovat možnosti „na škále mezi registrovaným samopěstováním, konopnými kluby či státem kontrolovanými monopolizovanými konopnými agenturami přes případné kontrolované komerční modely“.

Strategie počítá s „modelováním ekonomické a marketingové regulace“ návykových látek a hazardních her, aby se snížila dostupnost, nabídka i poptávka. O zvýšení daní, zdražení či omezení reklamy se materiál nezmiňuje. Babišova vláda v programovém prohlášení slibuje, že naopak prosadí snížení daně z přidané hodnoty u točeného piva. Ministerstvo financí pak plánuje růst spotřební daně u lihu.

Podle strategie by se měla stanovit minimální síť služeb na pomoc závislým. Dobudovat by se měla ambulantní péče. Dostupnější by měla být substituční léčba. Podpořit by se měly preventivní programy v ghettech, věznicích či v nočních klubech. Financování by se mělo změnit tak, aby se podpořila síť potřebných služeb. Na jejím vytvoření by se měly podílet samosprávy. Odborníci se víc chtějí zaměřit i na nadužívání internetu a nových technologií.

Česko v minulých letech prosazovalo vyvážený přístup, který zahrnoval represi, prevenci a léčbu. Větší důraz se začal klást nejen na řešení problémů s nelegálními, ale i s legálními drogami a hazardem. Vobořil i další experti podobu strategie kritizovali. Bývalý národní protidrogový koordinátor ČTK řekl, že je materiál málo ambiciózní a jen udržuje nynější stav.

Protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová se chystá spolu s dalšími experty strategii představit ve středu na tiskové konferenci.

-čtk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY