Kontroverze v onkologii tentokráte s vyznamenaným profesorem Bradou

Michael Brada FRCP FRCR DSc je profesorem radiační onkologie v University of Liverpool; dříve působil jako profesor klinické onkologie v ICR a Royal Marsden Hospital, London. Je předním mezinárodně uznávaným odborníkem na neuroonkologii a onkologie oblasti hrudníku. Foto: Multiscan

Již devátý ročník má úspěšně za sebou tradiční odborná konference Kontroverze v onkologii, která se konala 16. až  17. května v Kongresovém centru Kunětická hora v Dřítči. Špičkoví onkologové diskutovali o nejmodernějších postupech a metodách v léčbě solidních nádorů. Vrcholem letošního programu bylo předání Zlaté pamětní medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Michaelu Bradovi, profesorovi radiační onkologie na Univerzitě Liverpool.

 

Na programu konference se podíleli jak lékaři z Onkologického a radiologického centra Multiscan Pardubice, tak i další představitelé renomovaných onkologických pracovišť z celé České republiky. Cyklus více než dvaceti přednášek na různá kontroverzní onkologická témata zahájil profesor Jan Žaloudík přednáškou s názvem Solidní onkologické minimum. Předsedkyně České onkologické společnosti docentka Jana Prausová seznámila účastníky s tím „Co je nového na onkologickém kolbišti dějin v ČR?“ Úvodní blog pak uzavíral profesor Ladislav Dušek, který se podíval na Systémy hodnocení kvality onkologické péče „ve světle lepších a horších nápadů“.

Program byl ozvláštněn výjimečnou událostí, a sice předáním Zlaté pamětní medaile ČLS JEP profesorovi Michaelu Bradovi, rodáku z Čech, který v současné době působí na Univerzitě Liverpool. Medaili mu předal místopředseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové profesor Vladimír Palička. Oceněný profesor Brada přednesl příspěvek o radiochirurgii a radioterapii metastáz v mozku.

Medaili předal profesoru Bradovi místopředseda ČLS JEP profesor Vladimír Palička.

-red-, Foto: Multiscan