VZP vypověděla část Mořského koníka. Kvůli nezájmu i problémům s hygienou

VZP vypověděla zájezdy Mořského koníka do Černé Hory, do budoucna zváží celý program. Foto: VZP, koláž ZD

Všeobecná zdravotní pojišťovna vypověděla smlouvu na zájezdy do Černé Hory v rámci dětských ozdravných pobytů Mořský koník. Otazník do budoucna visí i nad druhou lokalitou v Bulharsku a ve výsledku tak nad celým programem Mořský koník. Důvodem, proč VZP přehodnocuje pětiletou smlouvu platnou od začátku loňského roku, je klesající zájem a také infekce zažívacího traktu, které se na pobytech vyskytly.

 

„Loni proběhla řada obtíží zažívacího traktu a VZP měla k poskytovateli, který má službu vysoutěženou, několik kritických připomínek ve smyslu procesu péče o děti a zabezpečení dalších následných vyšetření. Přislíbili nápravu, ale Černá Hora je v současnosti destinace, o kterou není až takový zájem. Vedení VZP se proto musí zodpovídat správní radě v tom, že pečlivě zanalyzuje dopady, včetně těch do zdravotně pojistného plánu,“ řekla včera po jednání správní rady její předsedkyně Věra Adámková.

Zatímco loni se na pobyty v Černé hoře přihlásilo kolem 1300 zájemců, letos už to byla jen necelá tisícovka. „Vážně jsme zvažovali rizika plynoucí z neobsazených termínů pobytů našich dětských klientů zejména v Černé Hoře. Kvůli kompenzaci, která by byla spojená s nerealizací části pobytů, jsme přistoupili k výpovědi této části. V příštím roce tedy v tuto chvíli počítáme pouze s realizací destinace Bulharsko,“ konstatuje ředitel VZP Zdeněk Kabátek s tím, že pokud k výpovědi dojde rok dopředu před 30. 6., je bez sankcí – což se pojišťovně povedlo.

Jenže VZP není příliš spokojená ani s průběhem turnusů v Bulharsku. „I tady se letos objevilo několik prohřešků vůči hygieně ze strany poskytovatelů, takže to okamžitě VZP řeší a náprava na sebe nenechá dlouho čekat. Uvidíme na příští rok, jakým způsobem bude toto dále soutěženo, protože pro naše malé klienty chceme nejen to, aby jim pomohlo ovzduší, ale také aby měli komfort,“ načrtává profesorka Adámková.

„Stávající situace, která zatím nelze finálně hodnotit, ale vypovídá o tom, že i v Bulharsku jsou některé problémy infekčního charakteru, nás vede k úvahám, zda nenahradit projekt něčím novým, co by bylo pro naše klienty zajímavější a nabízelo jim lepší službu. Určitá forma ozdravných pobytů pro dětské klienty je na místě, jaká podoba to ale bude, je na další diskuzi,“ přibližuje Zdeněk Kabátek.

Program Mořský koník funguje už čtvrt století a zaměřuje se na pro chronicky nemocné děti ve věku 7 až 16 let, které trpí alergiemi, kožními či dýchacími problémy. Třítýdenní pobyty platí ze dvou třetin VZP, ze třetiny rodina dítěte. Loni v lednu VZP zveřejnila, že na dalších pět let vysoutěžila nového dodavatele, CK Kovotour Plus, s tím, že k moři pojede téměř dvakrát víc dětí než v minulosti, cenu pobytů se ale povedlo snížit o 190 milionů (více zde). Celkem měly lokality v Bulharsku a Černé Hoře navštívit během pěti turnusů tři tisíce dětí ročně.

Volnější pravidla pro úhradu přepravy vlastním vozem

Vedle Mořského koníka včera správní rada VZP řešila realizaci zakázek, jako je dodávka a distribuce vitaminových balíčků, edukační materiály pro novopečené maminky, fyzická ostraha ústředí VZP a dodávky IT. Pojišťovna také provedla analýzu nákladů na přepravu pacientů soukromým vozidlem, na kterou dává několik desítek milionů korun. „Tuto službu VZP výrazně uvolnila ve sledování, protože tu jsou pacienti, kteří jsou ohroženi jakýmkoliv infekčním onemocněním a nechceme, aby jezdili MHD, ale čekání na sanitku by je připravovalo o čas. V případě, že je to možné, se uvolnila možnost posuzování jízdy vlastním vozidlem,“ vysvětluje Věra Adámková.

A jak se pojišťovně daří ekonomicky? Konečný zůstatek na běžném účtu VZP je 5,9 miliardy. Očekávaný výsledek hospodaření základního fondu zdravotního pojištění za leden až květen je více než 3,5 miliardy, zatímco zdravotně pojistný plán počítal s 900 miliony. „Predikce za další půlrok je výsledek hospodaření ve výši 5,3 miliardy,“ dodává Věra Adámková.

Celkové příjmy základního fondu zdravotního pojištění za prvních pět měsíců činily 81,9 miliardy, očekávané náklady pak jsou 75,1 miliardy. Na rezervním fondu je 15 miliard korun, čerpání provozního fondu tvoří 1,5 miliardy. Z fondu prevence šlo na prevenci infekčních chorob, jako je očkování, 107 milionů, na prevenci kardiovaskulárních chorob u pojištěnců do 18 let 75 milionů (čerpalo 153 tisíc klientů) a od 18 let 75,5 milionu (152 tisíc klientů), vedle toho bylo vynaloženo 1,3 milionu na odvykání kouření (500 klientů). V programu Maminka bylo čerpáno 36 milionů (47 500 klientek), na bezlepkovou dietu šlo 31 milionů (31 tisíc klientů), bezpříspěvkoví dárci krve čerpali 22,6 milionu (24 500 klientů) a na cukrovkáři 1,9 milionu (4200 klientů).

Michaela Koubová