Středa, 27. ledna, 2021

Na Ukrajině jdou peníze tam, kam jde pacient. Ministryně Suprunová založila Národní zdravotní službu a provádí radikální reformu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V říjnu 2017 odhlasoval ukrajinský parlament reformu financování zdravotnictví, na kterou současná ministryně zdravotnictví Ulana Suprunová nahlíží jako na transformaci zastaralého sovětského systému, založeném na všudypřítomné korupci na všech úrovních zdravotního systému. Novým modelem financování je princip „peníze jdou tam, kam jde pacient”, ve kterém lékaři obdrží platbu od vzniklé Národní zdravotní služby na základě počtu registrovaných pacientů ve své ordinaci.

 

Za poslední tři roky svého působení na ministerstvu ušetřila ministryně zdravotnictví Suprunová daňovým poplatníkům miliony ukrajinských hřiven. Spustila elektronické zdravotnictví, reformovala systém financování péče, zbořila mýty kolem zdravotnictví z doby Sovětského svazu a měla odvahu se „podívat na zub” korupčnímu prostředí v celém zdravotním systému. To samozřejmě vyvolalo vlnu negativních reakcí ze strany lidí, kteří z dřívějšího systému měli prospěch, např. distributorů léků. Proměnu energická ministryně Suprunová komentuje s nadhledem: „Nikdo neřekl, že změnit zemi bude jednoduché, ale za posledních pět let jsme udělali více, než co se udělalo za předchozích 23 let”. Vzhledem k tomu, že praktičtí lékaři a pediatři jsou ve většině případů prvním kontaktem pacientů se zdravotním systémem, byla transformace financování zdravotní péče nejprve představena v primární péči.

Lidé si nově mohou vybrat svého lékaře

Nový systém primární péče je více orientovaný na pacienta. Lidé mají možnost si zvolit svého lékaře podle osobních preferencí, narozdíl od dřívějšího systému, kdy jim byl přidělen na základě nahlášeného místa bydliště. V případě, že lékař dosáhne hranice 2 000 registrovaných pacientů, lidé si musí vyhledat jiného. Možnost volby svého lékaře vytváří konkurenci mezi jednotlivými lékaři, kteří nyní mezi sebou soutěží o pacienty. Tím by se měla zvýšit i kvalita poskytované péče. Podle průzkumu Sociological Group 30 % respondentů uvedlo, že zaznamenali v porovnání se starým systémem pozornější přístup i přátelskou komunikaci lékaře během konzultace. Náměstek ministryně zdravotnictví Pavlo Kovtoniuk shrnul nové možnosti lidí slovy: „Stále nemáte doktora? Vyberte si. Nejste spokojeni se současným doktorem? Vyberte si jiného. Je to tak jednoduché.”. Průzkum stejné skupiny z května 2019 ukázal, že 70 % registrovaných obyvatel bylo se službami svého praktického lékaře spokojeno, zatímco jen 12 % vyjádřilo s poskytnutou péčí nespokojenost. K dnešnímu datu se do nového systému zaregistrovalo téměř 28 milionů Ukrajinců – více než polovina všech obyvatel. Číslo je podstatně vyšší, než původně experti odhadovali, to může svědčit o poptávce lidí po změně.

Pacient určuje, který lékař dostane zaplaceno

Národní zdravotní služba zastává princip „peníze jdou tam, kam jde pacient”, moderní kapitační model plateb přizpůsobený věku, při kterém jsou lékaři v primární péči placeni na základě počtu zaregistrovaných pacientů. Ministryně Suprunová to okomentovala slovy: „Je to vlastně nejvíce decentralizovaný systém, který můžeme mít, protože pacient vybírá, kam peníze půjdou. Není to ministerstvo zdravotnictví v určité oblasti, ani to není vedoucí lékař ve zdravotnickém zařízení, ale pacient určuje, který lékař obdrží platbu za poskytování služby.“ S novým principem financování podle nejaktuálnějšího průzkumu Sociological Group vyjádřilo souhlas 58 % Ukrajinců starších 18 let, 22 % s ním nesouhlasí a 20 % lidí se nevyjádřilo. Obecně nachází nový způsob financování primární péče větší podporu v západních a jižních regionech Ukrajiny a převážně mezi mladšími lidmi anebo těmi s vyššími příjmy.

Snaha o vymýcení korupce zvyšováním transparence

Systematické úsilí ministerstva zdravotnictví směřuje k vytvoření nového ekosystému, který bude zamezovat jakékoliv potenciální možnosti pro korupci. Toho chce dosáhnout srozumitelnými a transparentními pravidly nebo procedurami, stejnými pro všechny. Průzkum Sociological Group z října minulého roku prokázal, že po zavedení nového systému financování primární péče dávají Ukrajinci svým lékařům „peněžní dary” už jen zřídka. Z průzkumu vyplynulo, že své lékaře odměnilo za vyšetření jen 7 % pacientů, oproti 20 % v minulém roce. Podobný trend byl zaznamenán i při obdarovávání lékařů různými nepeněžními dary (např. kávou). Za období od června do října minulého roku se procento lidí, kteří dali svému lékaři nějaký dar, snížilo z 27 % na 14 %. Pro agenturu Reuters popsala situaci ministryně Suprunová slovy: „Lidé na Ukrajině si myslí, že platit lékařům pod stolem je poděkováním za jejich služby, které se předpokládá, že budou poskytovat bezplatně“. Ministryně současně poukázala na potřebu změnit ukrajinské myšlení: „Musí přijít také velká kulturní změna, abychom naučili lidi, že to nemusí dělat”.

K transparenci má přispět nový web Národní zdravotní služby, kde jsou zveřejňovány a pravidelně aktualizovány informace o různých zdravotnických zařízeních. Na internetových stránkách je tak dnes možné získat přehled, kolik každý měsíc Národní zdravotní služba poslala peněz do konkrétního zdravotnického zařízení primární péče, případně i jednotlivým lékařům. „Informace zmocňuje lidi. Když mě můj lékař požádá o nějaké peníze, můžu mu říct, že už obdržel peníze za poskytnutí služby, protože si to můžu zjistit na webové stránce”, okomentovala transparentní systém doktorka Suprunová v nedávném rozhovoru na Ukrajinské konferenci o reformě v Torontu.

Samotní lékaři zaznamenali změny nového systému

Změnu v primární péči zaznamenali nejen pacienti, ale i samotní zdravotníci. Nejdříve se ukrajinští praktičtí lékaři přidali ke své mezinárodní komunitě a začali používat klasifikaci ICPC-2 (Angl. International Classification of Primary Care – 2nd Edition), umožňující se jim více soustředit na potřeby svých pacientů díky uživatelské snadnosti klasifikace. Další novinkou je postupný přechod ze současného „papírového“ systému na elektronický – obdobu českého eReceptu, ve kterém je vše přehledně zaznamenáno a bezpečně uloženo. Ministerstvo zdravotnictví dále zavedlo systém využívání nejnovějších klinických protokolů s cílem standardizovat a optimalizovat péči. Od Finské lékařské společnosti zakoupilo protokoly na 100 nejčastějších nemocí, se kterými se setkává praktický lékař. Prvotní hodnocení transformace ukrajinského zdravotního systému podtrhují fakt, že tam, kde ordinace uzavřely smlouvu s Národní zdravotní službou, se výrazně zlepšily pracovní podmínky a platy zdravotníků. Podle vyjádření ministryně Suprunové vzrostl plat lékaře v primární péči z měsíčních $200 (4 540 korun) na současných $400 až $600 (9 080 až 13 620 korun). Z uvedených výsledků lze usuzovat, že nově zavedený systém financování přinesl pro primární péči pozitivní změny.

Pokud dokáže ministryně Suprunová a její tým dotáhnout rozpracované změny do konce, ukrajinské zdravotnictví bude znatelně lepší. Karty má rozdány slibně, avšak nadcházející parlamentní volby 21. července jimi mohou podstatně zamíchat.

Jan Šaroch

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY