Francouzi odstartovali telefarmacii

Telekonzultace budou ve Francii financovány zdravotními pojišťovnami. Lékárny se mohou těšit na počáteční příspěvek ve výši 1225 eur (přes 31 tisíc korun) na vybavení. Foto: Telepharm

Na nový prvek francouzského zdravotnického systému je podle nejnovějších průzkumů připravena zhruba čtvrtina tamějších lékáren.

 

Před dvěma týdny vstoupil ve Francii v platnost dodatek k rámcové dohodě mezi lékárníky a zdravotními pojišťovnami, na jehož základě bude možné ze zdravotního pojištění hradit telekonzultace. Informaci s odkazem na francouzský legislativní věstník Legifrance přinesl portál Deutsche Apotheker Zeitung. Dodatek upravuje podmínky, za kterých bude možné tyto konzultace na dálku poskytovat.

Účastníkem bude lékař, lékárník a pacient. Telekonzultace budou moci být využívány v případech, kdy lékař nebude k dispozici včas fyzicky. Dodatek rámcové dohody vyžaduje, aby byla možnost telekonzultací mezi zúčastněnými stranami dojednána předem. Nemělo by k ním tedy docházet nahodile nebo překvapivě, všichni by měli nejprve udělit souhlas, že lze takovou formu péče vůbec využít.

Nejprve vybavit lékárnu

Lékárník bude mít v tomto systému jakousi „doprovodnou roli“.  To znamená, že bude lékaři v péči o pacienta pomáhat. Za tímto účelem však bude muset mít v lékárně určité vybavení. Telekonzultace budou muset vždy probíhat prostřednictvím obrazovky v uzavřené místnosti tak, aby bylo dobře ochráněno pacientovo soukromí a jeho osobní údaje. Samozřejmostí je zařízení pro přenos videa, ale lékárníci budou muset mít k ruce také stetoskop, otoskop, oxymetr a monitor krevního tlaku. To vše rovněž připojeno k zařízení, které bude schopno naměřené hodnoty přenášet k lékaři do jeho ordinace.

Telekonzultace také budou financovány z fondů zdravotního pojištění, tedy přímo zdravotními pojišťovnami. Lékárny se mohou těšit na počáteční příspěvek ve výši 1225 eur (přes 31 tisíc korun) na vybavení. V následujících letech budou dostávat roční paušál 350 eur (asi devět tisíc korun). Kromě toho si lékárny budou moci fakturovat další částky podle počtu uskutečněných konzultací. A to 200 eur za dvacet konzultací, 300 eur za 21 až 30 konzultací a 400 eur za více než 30 konzultací ročně.

Předpokládá se, že po nějaké době dojde k přehodnocení těchto plateb pro lékárny, které za rok provedou více než 50 telekonzultací. Je tedy možné, že časem na základě zkušeností s reálným využíváním tohoto typu zdravotní péče dojde k zavedení další hranice jak počtu telekonzultací, tak výše poplatků. V každém případě bude vyplacení odměny vázáno na předložení zpráv od lékařů zdravotním pojišťovnám.

Přes milion telekonzultací ročně, očekává vláda

Francouzská vláda očekává, že ještě do konce letošního roku by mohlo proběhnout až 500 tisíc telemedicínských konzultací. V příštím roce by jejich počet mohl přesáhnout jeden milion a v roce 2021 už by jich mělo proběhnout asi 1,3 milionu.

Zavedení telekonzultací je součástí digitální agendy, kterou prosazuje francouzský prezident Emmanuel Macron. Stát si od toho slibuje zlepšení dostupnosti lékařské péče zejména ve venkovských oblastech. Podle nejnovějšího průzkumu je na zapojení do tohoto projektu připraveno asi pětadvacet procent francouzských lékáren. Ty by do telekonzultací byly schopny „naskočit“ hned nebo v nejbližší době. Podíl Francouzů, kteří jsou novinku ochotni využívat je však v porovnání s lékárnami asi o polovinu nižší.

Francie má už zkušenost s telemedicínou u praktických lékařů. Dosavadní výsledky ale ukazují, že tato forma péče je využívána spíše ve městech než na venkově. Více než polovina on-line konzultací s praktiky proběhla ve městech s populací převyšující 100 tisíc obyvatel. Více než čtvrtina pak v metropolitní oblasti Paříže. Na venkov připadal pak jen asi šestnáctiprocentní podíl. Skoro polovina „telepacientů“ byla mladších čtyřiceti let.

Petr Musil