Meziresortní spolupráci na reformě psychiatrie by měla zajistit Rada vlády pro duševní zdraví

Koordinovat práci jednotlivých ministerstev, jichž se dotýká reforma psychiatrie, krajů a dalších stakeholderů by nově měla Rada vlády pro duševní zdraví. Foto: koláž ZD

Při Úřadu vlády by měla vzniknout Rada vlády pro duševní zdraví. Důvodem je potřeba koordinace a meziresortní spolupráce v souvislosti s probíhající reformou péče o duševní zdraví. Kooperace ministerstva zdravotnictví s MPSV, MŠMT, ministerstvem spravedlnosti, ministerstvem pro místní rozvoj či kraji je totiž pro to, aby byla reforma úspěšná, zcela nezbytnádosáhnout jí ale doposud nebylo jednoduché (psali jsme také zde).

 

„Ze současného vývoje a nastaveného způsobu řízení takto rozsáhlé změny je zřejmé, že s ohledem na komplexní změnu systému poskytování péče a taktéž s ohledem na nutnost aktivního zapojení ostatních zodpovědných resortů, institucí a samospráv je nutné v základním směřování politiky duševního zdraví v ČR uplatnit takové principy řízení, které budou nadresortní povahy,“ konstatuje aktuální zpráva o problematické duševního zdraví v ČR. „Současný systém nedisponuje koordinovaným řízením založeném na sdílení jasně stanovených kompetencí a zodpovědností jednotlivých aktérů na základě znalosti potřeb, evaluace kvality a nákladové efektivity a společného plánování potřebných změn. Naopak, řízení systému péče o duševní zdraví trpí roztříštěností jednotlivých složek, které je doprovázeno zříkáním se zodpovědnosti na straně jedné a neadekvátním přebíráním gesce jednoho rezortu jiným na straně druhé,“ dodává zpráva.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

-mk-