Ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík oznámil, že vybere nového dodavatele bezpečnostních služeb v tendru. Po 21 letech. Foto: Tomáš Cikrt

Motol mění zavedené zvyky, po více než 20 letech bude soutěžit firmu na ostrahu areálu

Od roku 1998 zaplatila Fakultní nemocnice v Motole za ochranu svých objektů 547 milionů korun. Pozoruhodné je, že po celé dvě dekády se o bezpečnost areálu stará stále stejná firma REI s. r. o. Ředitel fakultní nemocnice a exministr zdravotnictví Miloslav Ludvík po několika dotazech Zdravotnického a Ekonomického deníku na smlouvy s touto firmou oznámil, že připravuje otevřené výběrové řízení na provozovatele bezpečnostních služeb FN Motol. Mění se tak pořádky zaběhnuté po mnoho let.

 

Vedení největšího zdravotnického zařízení v zemi – Fakultní nemocnice v Motole – oznámilo, že po 21 letech chystá veřejnou zakázku na dodavatele bezpečnostních služeb. Na nezvykle dlouhou dobu, po kterou platí smlouva s jediným dodavatelem – firmou REI s. r. o. – jsme upozornili na začátku září v textu Exministr a šéf Motola Ludvík požaduje 108 tisíc za informace o své firmě z daňového ráje a podezřelých zakázkách nemocnice.

Ředitel Ludvík a jeho lidé vypracovali odpovědi na žádosti Ekonomického deníku podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ze kterých vyplývá, že právě v ochraně areálu nemocnice se chystají k dosud v Motole nevídanému kroku. Připravují totiž veřejnou zakázku na dodavatele bezpečnostních služeb. Za ty od roku 1998 nemocnice zaplatila společnosti REI s. r. o. 547.000.000 korun, což je více než 26 milionů korun za rok. Vedení Motola však přesto dál trvá na tom, že mnohokrát dodatkovaná smlouva je v naprostém pořádku a neporušuje žádné v době podpisu platné zákony.

Za vypracování odpovědí chtěla nemocnice 108 tisíc, ministerstvo ji snížilo na 9.750 korun

Ekonomický a Zdravotnický deník požádaly ředitele Miloslava Ludvíka o údaje k některým zakázkám motolské nemocnice, u nichž panovalo podezření na nestandardní okolnosti jejich uzavření či prodlužování a rozšiřování spolupráce. Vedení nemocnice namítalo, že vyhledávání bude extrémně náročné na čas a práci lidí. Podle ředitele Ludvíka mělo odpovědi připravovat 14 zaměstnanců nemocnice více než 300 pracovních hodin. Jejich práce měla stát 98 tisíc korun. Zbytek z celkových 108 tisíc korun, které nemocnice po redakci žádala, měl jít na pořízení kopií.

Redaktor Jan Hrbáček podal proti tomuto výpočtu stížnost u ministerstva zdravotnictví. A právě pouze ve finanční náhradě za pořízení kopií, dali ministerští úředníci zapravdu řediteli Ludvíkovi. „Co se týká nákladů za kopie, ministerstvo vycházelo ze skutečnosti, že ceník nemocnice je zveřejněn a že obsahuje položku pořízení kopie formát A4 jednostranně ve výši 5 Kč a oboustranně 7 Kč. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt uvedl, že se v případě pořizování kopií bude jednat o 1740 jednostranných kopií a o 150 stran oboustranných kopií, výpočet vzniklý součtem částek 8 700 Kč a 1 050 Kč činí přesně 9 750 Kč. Tyto náklady jsou proto odůvodněné…,“ uvedl v odpovědi na stížnost ředitel právního odboru ministerstva Jan Bačina.

Ministerstvo neuznalo náklady na vyhledání informací

Dva takové balíky dostal Ekonomický deník z FN Motol. Obsahují odpovědi na otázky o veřejných zakázkách. Foto: ED

Z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví vyplývá, že vedení FN Motol nebylo schopno vysvětlit, za co původně chtělo tolik peněz. „Ministerstvo zdravotnictví si v návaznosti na podanou stížnost vyžádalo doplňující informace od povinného subjektu, který blíže odůvodnil výši požadované úhrady tak, že poskytnutí informací na otázku č. 1 v části žádosti ‚Ostraha‘, na otázku č. 1 v části žádosti ‚Prádelna‘ a na otázky č. 1 a 4 v části žádosti ‚Úklid‘ zahrnuje náklady dané ‚dojitím do archivu nemocnice, ruční vyhledávání dokumentů, transport dokumentů na jednotlivá pracoviště, studium (či spíše kontrola) dokumentů z hlediska jejich kompletnosti, provedení potřebné anonymizace jednotlivých informací, provedení finální kompletace dohledaných informací a opakovaná kontrola,“ uvádí se v rozhodnutí.

„Nebylo možné shledat za odůvodněné a přezkoumatelné náklady spočívající v údajně mimořádně rozsáhlém vyhledávání, nota bene jen některých, informací z požadovaného souhrnu v žádosti o informace. Při přezkumu výše požadované úhrady může nadřízený orgán toliko výši úhrady potvrdit nebo ji snížit. Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo ke snížení až na úroveň výše úhrady za pořízení kopií, třebaže nemůže vyloučit, že nemocnici mohou vznikat i další náklady, ale ty pak bylo na místě lépe a především přezkoumatelně odůvodnit. To se ani přes výzvy nestalo,“ uvedl ředitel právního odboru ministerstva a ponechal pouze cenu skutečně pořízených kopií. Ty redakci Ekonomického deníku dorazily ve dvou více než pětikilových balících, jejichž obsah nyní redakce vyhodnocuje.

Jiří Reichl