Čtvrtek, 7. července, 2022

Německo je blíže k povinnému očkování proti spalničkám

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Dětští lékaři i spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn se společně staví za to, aby očkování proti spalničkám bylo od příštího roku povinné.

 

Do Spolkového sněmu před několika dny doputoval návrh spolkového ministra zdravotnictví Jense Spahna na zavedení povinného očkování proti spalničkám. Za Spahnem v tomto ohledu stojí také německé Sdružení dětských a dorostových lékařů. „Jsme v roce 2019. Dnes by žádné dítě ani dospělý v Německu nemělo mít spalničky,“ uvedl Spahn v televizní stanici ARD.

Plánovaná povinnost očkování se podle ministerského návrhu bude vztahovat na střediska denní péče, školy, jiná komunitní zařízení a v neposlední řadě na střediska denní péče a ubytování uprchlíků. Povinnost by měla platit nejen pro samotné klienty těchto zařízení, ale i zaměstnance, kteří tam pracují, stejně jako pro zaměstnance zdravotnických zařízení.

Do školky jen s očkováním

Podle listu Deutsches Ärzteblatt jsou v zákoně navrženy také sankce. Děti, které nebudou proti spalničkám očkovány, budou vyloučeny z možnosti navštěvovat předškolní zařízení. V ostatních případech se počítá s pokutami. Spahnův návrh je nyní projednáván v příslušných výborech Spolkového sněmu.

„Připravovaná legislativa je velmi důležitý nástroj pro vymýcení spalniček,“ uvedl k návrhu Thomas Fischbach, předseda Asociace dětských a dorostových lékařů. Podle něj se boj se spalničkami nedaří vyhrát, protože míra proočkovanosti je v Německu stále příliš nízká. „Také očkujeme příliš pozdě,“ dodal.

Fischbach dokonce vyzval zákonodárce, aby povinné očkování neskončilo jen u spalniček, ale bylo zavedeno i v případě dalších nemocí. „Problém u spalniček zdaleka nekončí. Očkování proti jinými infekčním chorobám, jako je černý kašel, by pomohlo chránit už ty nejmenší děti. Francouzi to tak dělají, což rovněž o něčem svědčí,“ připomněl Fischbach.

Ruku v ruce by mělo jít vybudování jakéhosi očkovacího informačního systému, kdy by rodiče byli automaticky upozorněni, že se s dítětem k očkování mají dostavit. „Je třeba zavést také elektronické osvědčení o vakcinaci,“ je rovněž přesvědčen Fischbach.

Povinnost zřejmě projde

Proti povinnému očkování se nejen v Německu dlouhodobě staví část veřejnosti. Tuto kritiku ale Fischbach i Spahn společně odmítají. Ukázalo se totiž, že pouhé vzdělávání a spoléhání se na odpovědnost rodičů vůči svým dětem není dostatečné. „Máme opakující se případy spalniček v mateřských, ale i základních školách,“ uvedl spolkový ministr zdravotnictví. Přitom proti této vysoce nakažlivé a nebezpečné nemoci existuje „velmi osvědčené vakcína,“ dodal Spahn.

Za Spahnem stojí také Dirk Heidenblut, politik SPD, který se na zdravotnictví zaměřuje. „Pouze vysoká míra proočkovanosti populace chrání všechny, kteří nemohou být například ze zdravotních důvodů očkováni,“ uvedl.

Zdá se, že povinné očkování proti spalničkám v Německu projde. Prakticky žádná z relevantních politických stran v Bundestagu zastoupených proti návrhu nijak výrazně neprotestuje. Zelení však požadují, aby se vedle povinnosti očkovat zaváděla i jiná opatření. Zástupci FDP pak chtějí, aby bylo zavedeno již zmíněné elektronické osvědčení o očkování, které by mělo celostátní platnost.

Statisíce Němců se doočkují

Pokud skutečně povinnost vstoupí v platnost, bude se muset v první vlně nechat přeočkovat či doočkovat kolem 600 tisíc Němců, včetně asi 360 tisíc dětí. Německo by se tak stalo jedenáctým státem v Evropské unii, kde již očkování proti spalničkám povinné je. A rovněž by se tak stalo další zemí v západní Evropě, která povinnost v souvislosti s výrazným nárůstem onemocnění v posledních letech zavádí.

V Německu se loni vyskytlo asi 550 případů spalniček. Proočkovanost v dětské populaci je zde nižší než 93 procent, přičemž odborníci za bezpečnou hranici považují alespoň 95procentní proočkovanost. Taková úroveň spolehlivě zajišťuje, aby se choroba nešířila.

Petr Musil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY