Německo chce férovější konkurenci mezi zdravotními pojišťovnami. Polepší si i lékárny

Na pohotovostní služby lékáren půjde v Německu až o 50 miliónů eur (1,3 miliardy korun) ročně víc. Foto: Koláž ZD

Zkraje příštího roku začnou v Německu platit zákony, které mají za cíl zprůhlednit konkurenci mezi zdravotními pojišťovnami, a navýšit platby lékárnám za pohotovostní služby.

 

Kabinet Angely Merkelové včera předložil Spolkovému sněmu návrh zákona „o spravedlivém výběru zdravotní pojišťovny v systému zákonného zdravotního pojištění“ (FKG – Faire Kassenwahl Gesetz). „Zavádíme spravedlivější soutěž mezi zdravotními pojišťovnami,“ řekl spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn při předkládání návrhu zákona svým vládním kolegům.

Podle něho už nebude platit, že na trhu uspěje nejvíce ta pojišťovna, která nejlépe ovládá různé finanční triky, nýbrž tak, která nabídne nejlepší služby. „Pojištěnci by měli mít možnost férové volby, při které budou moci zohlednit poměr ceny a výkonu. A neměli by za péči či léky doplácet více, než je nezbytně nutné,“ dodal Spahn.

Kompenzace za riziko nelukrativních pojištěnců

Narovnat by se také měly podmínky pro finanční kompenzace za riziko. Jde o to, že dnes jsou některé regiony v Německu pokryty zdravotní péčí nadměrně, jiné nedostatečně, ovšem struktura platících pojištěnců tomu neodpovídá. Jinými slovy pojišťovny se snaží zcela logicky získat lukrativní pojistný kmen, což ale omezuje možnost volby zdravotní pojišťovny.

Aby se pojistné domy věnovaly také méně lukrativním klientům, zavádí zákon spravedlivější kompenzace za rozdíly ve struktuře pojistného kmene. Kromě toho se rozšíří základní spektrum nemocí z původních padesáti na osmdesát, což má vést k větší přesnosti při finančním vyrovnávání za jejich léčbu. Riziko propuknutí chorob, jejichž léčba je velmi nákladná, bude sníženo tím, že zdravotní pojišťovny dostanou od státu uhrazeno až 80 procent z nákladů, které přesáhnou částku 100 tisíc eur ročně (asi 2,5 milionu korun). Návrh zákona také posiluje orientaci na prevenci. Pojišťovny budou nově dostávat příspěvek na úhradu preventivních opatření.

Spolkové ministerstvo zdravotnictví navrhlo také upravit pravidla pro dojednávání slev na léky a zdravotnický materiál. Slevy by se měly nově vykazovat v přepočtu na jednoho pojištěnce a nikoli na základě průměrného faktoru slev připadajícího na zdravotní pojišťovnu, což systém slev činí velice nepřehledným. I od tohoto opatření si Spahnův úřad slibuje zlepšení soutěžního prostředí mezi zdravotními pojišťovnami.

Změna struktury asociace zdravotních pojišťoven

Motivace k uzavírání dohod o slevách na léky prý sice zůstane zachována, avšak nově bude zavedena takzvaná „manipulační brzda“. Jejím smyslem je, aby výše potenciálně získané slevy neovlivňovala diagnostiku. Tato brzda bude podle portálu Deutsche Apotheker Zeitung fungovat v zásadě tak, že pokud nápadně vzroste četnost předepisování konkrétních léků, nemusí být jejich objem, který překročí určitou hranici, ze zdravotního pojištění uhrazen.

Předkládaný zákon se dotkne také struktury samotné asociace německých zdravotních pojišťoven (GKVSpitzenverband). Bude vytvořen nový řídící a koordinační výbor, v němž zasednou členové představenstev jednotlivých zdravotních pojišťoven. Spolkové ministerstvo zdravotnictví si od toho slibuje, že se zprůhlední běžné provozní činnosti zdravotních pojišťoven. Výbor bude muset schvalovat všechna rozhodnutí výkonné rady asociace, která se budou zejména týkat úhrad zdravotní péče.

Vzhledem k tomu, že v tomto případě není nutné, aby jej posvětila také Spolková rada (Bundesrat), která zastupuje zájmy spolkových zemí, očekává se, že norma bude účinná nejpozději v březnu 2020.

Lékárny dostanou přidáno

Na příští rok se mohou těšit také němečtí provozovatelé lékáren. Ne snad z toho důvodu, že by už bylo jasné, zda a v jaké podobě bude schválena reforma lékárenského trhu, jež má za cíl posílit pozici nezávislých lékáren, ale kvůli tomu, že jim stát přizná vyšší úhrady za pohotovostní služby.

Spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn totiž využil možnosti právě tuto část z připravované lékárenské reformy vyjmout a prosadit je prakticky formou vládního nařízení, tedy bez nutnosti schválení německým parlamentem.

Co se tedy od ledna 2020 změní? Za prvé, lékárníci budou dostávat vyšší paušální částku za pohotovostní služby. Mohou si tak ročně polepšit celkově až o padesát milionů eur (asi 1,3 miliardy korun). Za druhé, budou platit nová pravidla pro vyřizování hromadných objednávek léků. Doručovatelé tak například budou muset kontrolovat teplotu, ve které se přepravované léky a jiný zdravotnický materiál budou vyskytovat. A konečně za třetí, lékárny budou moci za předepsané léky také osobám v systému soukromého zdravotního pojištění (PKV – Privatekrankenversicherung) nabídnout alternativu se stejnou účinnou látkou, pokud s tím pojištěnec souhlasí a předepisující lékař to nezakazuje.

Více vzdělání pro farmaceutické asistenty

Portál Deutsche Apotheker Zeitung informoval také o požadavcích na legislativní úpravu provozu lékáren, které vznesla Spolková rada. Podle ní by se měla prodloužit doba vzdělávání farmaceutických asistentů. Spolkový kabinet s návrhy nemá problém, a tak by nová pravidla mohla začít platit už od roku 2023.

Spolková rada chce, aby farmaceutičtí asistenti absolvovali vzdělávací proces v délce nejméně tří let. Ten by měl být navíc rozdělen, a to tak, že tři tisíce hodin by posluchač strávil ve škole a dalších 1200 hodin přímo v lékárně. Vláda Angely Merkelové však chce nejprve zjistit, zda pro takovou změnu existují dostatečné kapacity, zejména ty personální v podobě kvalifikovaných pedagogů. Legislativní proces každopádně započne ve středu 23. října, kdy Spolkovou radou předložené návrhy budou projednávány ve zdravotnickém výboru Spolkového sněmu.

Petr Musil