Úterý, 11. května, 2021

Vězení za sexuální výchovu? Polsko řeší nový zákon „proti pedofilii a propagaci homosexualismu“

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Až tři roky odnětí svobody může v zemi hrozit tomu, „kdo veřejně propaguje nebo schvaluje sexuální styk nezletilých“, pokud bude přijata novelizace trestního zákoníku, kterou nyní řeší polský parlament. Tato legislativní změna může zasáhnout i praxi lékařů nebo těch, kteří se věnují vzdělávání veřejnosti v oblasti sexuálního života. Cílem předkladatelů z vládní strany Právo a spravedlnost je „posílení právní ochrany dětí a mládeže před sexuální zkažeností a demoralizací“. Fakticky ale sexuální výchova v polských školách neprobíhá ani nyní, vyučuje se pouze „výchova k rodinnému životu“, jejíž obsah je silně ovlivněn striktními postoji polské katolické církve, která mimo jiné odmítá používání jakékoliv antikoncepce, sex mimo manželský svazek nebo se tvrdě vymezuje vůči LGBT osobám.

 

Předčasná sexualizace dětí musí být jasně popsána jako úmyslná demoralizace, prohlásil letos na jaře Jarosław Kaczyński, předseda vládnoucí strany Právo a spravedlnost, v rozhovoru pro televizní stanici Telewizja Trwam. Podle něj je děti potřeba chránit před sexuální výchovou, protože jinak se budou věnovat tomu, „na co by ve svém věku ještě neměly myslet“. Jeho strana, která v nedávných parlamentních volbách získala 43,8 % hlasů, a bude tak moci vládnout další čtyři roky, tato slova naplňuje, a to doslova. V polském parlamentu nyní leží návrh na novelizaci trestního zákoníku, který počítá s trestem vězení až na tři roky za „propagaci nebo schvalování sexuálního styku nezletilých“. V původním návrhu strany bylo dokonce odnětí svobody až na pět let. Trestní stíhání tak v případě, že bude zákon přijat, což je reálné vzhledem k tomu, že Právo a spravedlnost má v parlamentu pohodlnou většinu, bude hrozit například lékařům a dalším zdravotníkům nebo komukoliv, kdo se věnuje vzdělávání veřejnosti v oblasti sexuálního života.

Ne „propagaci homosexualismu“ a „pedofilii“

Smyslem změny legislativy má být podle strany Právo a spravedlnost „ochrana dětí před pedofilií a propagací homosexualismu“. Konkrétně se pro návrh zákona v dolní komoře parlamentu, která má 460 členů, vyslovilo 243 zákonodárců a zákonodárkyň, 150 bylo proti a 13 se zdrželo hlasování. Jeden z předkladatelů návrhu tvrdí, že jeho přijetí nebude mít vliv na školní výuku v zemi. „Chceme, aby děti mohly bezpečně chodit na ulici, do školy, a chceme, aby sexuální delikventi měli co nejtěžší přístup k dětem,“ uvedl pro konzervativní deník Dzennik. Podle dalšího z poslanců vládní strany Andrzeje Matusiewicze jsou děti a mladí lidé v zemi vystavení silným negativním vlivům narušujících jejich sociální a psychologický vývoj. Současná ochrana dětí a mladistvých je podle něj v tomto ohledu nedostatečná. „Navrhovaná změna zákona poskytne dětem ochranu před sexuální deprivací a demoralizací, k níž dochází neuvěřitelným tempem a ovlivňuje tisíce nejmladších Poláků prostřednictvím rovnice sex + vzdělání,“ stojí v důvodové zprávě poslaneckého návrhu.

Proti návrhu se staví opozice. Poslankyně Joanna Scheuring-Wielgus zastupující stranu Teraz! je přesvědčená o tom, že se jedná o ideologický, nikoliv legislativní, návrh. Podle ní je tak veřejnost uvedena v omyl, že sexuální výchova je totéž, co pedofilie. Další z opozičních poslanců Borys Budka zvolený za Občanskou koalici jej považuje přímo za „návrat do středověku“. Naopak podle poslance Národního hnutí Roberta Winnického je současná vláda nedůsledná, pokud jde o ochranu dětí, protože nedokáže zablokovat tzv. duhové pátky na školách, kdy některá vzdělávací zařízení deklarují svou otevřenost vůči LGBT komunitě. Podle něj je každý duhový pátek, který proběhne na některých z polských škol, osobním selháním politiků strany Právo a spravedlnost. „Jste zodpovědní za to, že se duhový mor šíří Polskem, a to zejména během vaší vlády,“ prohlásil během parlamentní rozpravy.

Nepředstírejme, že mladí lidé nemají sex20

Kontroverzní návrh zákona vyvolal silnou reakci polské veřejnosti. Protesty proběhly ve dvaceti velkých polských městech pod heslem „Podzim středověku. Nezakazujme sexuální výchovu.“ Objevovala se i hesla jako „hanba“, „stop lži“, „děti mají právo vědět“ nebo „ruce pryč od našich dětí“. Za protesty stojí nezisková organizace Strajk Kobiet, která mimo jiné požaduje, aby se vláda v době, kdy zemí otřásají pedofilní skandály katolických kněží, zabývala tím, jak skutečně ochránit oběti trestných činů, a ne tím „jak trestat dceru/syna za sex se svým přítelem/přítelkyní“. „Nepředstírejme, že mladí lidé nemají sex. Místo předstírání, že je nevidíme, jim pomozme, aby to dělali bezpečně. Za tuto pomoc má ale následovat odměna, ne trest,“ citoval lékařku a psycholožku Annu Terezsko, která se účastnila protestů v Krakově, týdeník Polityka. Sama se angažuje na poli vzdělávání veřejnosti v oblasti sexuality, za což by jí v budoucnu hrozilo trestní stíhání. „Zdravá sexuální výchova znamená větší povědomí o vlastních potřebách a potřebách druhých. Jedná se o učení se bezpečnému sexu, vědomému sexu a sexu se souhlasem všech zúčastněných. Tím, že odmítneme tyto znalosti, riskujeme své zdraví a zdraví ostatních, a také se zbavujeme radosti a potěšení ze sexuálního života,“ dodala.

Legislativní návrh kritizovala také Polská sexuologická společnost, která jej považuje za vyloženě škodlivý a nebezpečný. „Tato aktivita nenachází žádnou podporu ve světle současných vědeckých poznatků a mezinárodních standardů moderní sexuální výchovy. Ačkoliv autoři zákona prohlašují, že jejich cílem je „ochrana dětí a mladých lidí před zkažeností a demoralizací“, ve skutečnosti bude účinek možného zákazu přesně opačný – zvyšuje se hrozba sexuálního násilí,“ stojí v prohlášení odborné společnosti, která současně upozorňuje na to, že kvalitní sexuální výchova má být součástí vzdělání i s ohledem na to, že ne všechny rodiny v tomto ohledu fungují a jsou schopné dětem a mladistvým předat odpovídající znalosti a dovednosti. Prakticky tak podle odborné společnosti bude moci být trestně stíhán lékař nebo lékařka, pokud prohlásí, že masturbace v období dospívání je normální, což může být podle nové legislativy hodnoceno jako „schvalování sexuální aktivity mladistvých“.

Antikoncepce? Jedině „přirozené plánování rodičovství“

Už nyní je v polských školách věnována minimální pozornost tomu, co lze označit jako „sexuální výchova“. Oficiálně je součástí osnov pouze „výchova k rodinnému životu“, jejíž obsah je značně limitován představami vlivné katolické církve o sexuálním životě. Tabu jsou témata jako antikoncepce, problematika LGBT nebo sexuální život mimo manželství. Poskytnout tak dětem a dospívajícím kvalitní informace, na základě kterých se budou moci sami rozhodnout, jak budou vést svůj sexuální život, je značně obtížné. Jak uvádí zpravodajský magazín Bussines Insider Polska běžně je „výchova k rodinnému životu“ vyučována pedagogy, kteří učí biologii, ale také například dějepis nebo náboženství. Na dotaz magazínu, jaké odborné znalosti musí mít vyučující pro tento předmět, polské ministerstvo školství neodpovědělo. Navíc tyto hodiny jsou často zařazovány v rozvrhu brzy ráno nebo pozdě odpoledne, a tak se jich řada žáků a žákyň neúčastní.

Nezisková organizace Ponton, která se věnuje vzdělávání mladých lidí v oblasti sexuality, upozorňuje, že obsah těchto hodin je velmi nedostatečný. Provedla také analýzu nových rámcových osnov pro tento předmět. „V celém dokumentu, včetně doprovodného textu, se slovo rodina objevuje v různých variantách 173x. Slovo sex pouze 2x, a to jako kybersex a závislost na sexu,“ konstatuje zpráva organizace. Slovo antikoncepce je pak zmiňováno 5x, ale vždy tak, že žáci mají být schopni „odlišit metody poznávání plodnosti známé jako přirozené plánování rodičovství od antikoncepce, interrupce a sterilizace.

Letos se na varšavské radnici objevil návrh na projekt dobrovolné sexuální výchovy skrze workshopy, umělecká představení a různá setkání, který by zahrnoval témata jako umělé oplodnění, pohlavně přenosné choroby, léčba HIV/AIDS, pornografie nebo genderová identita či prevence násilí. Z formálních důvodů byl však zamítnut, ačkoliv součástí projektu bylo také to, že by v každé z varšavských čtvrtí pracoval terapeut, jehož by mohli kontaktovat děti, mladí lidé i jejich rodiče, pokud řeší některou z těchto otázek.

Ministerstvo zdravotnictví proti předmanželskému sexu

Současné legislativní změny nejsou první na poli sexuality z dílny vládnoucí strany Právo a spravedlnost. Vláda například zastavila program veřejného financování asistované reprodukce a nahradila jej „programem na podporu přirozené plodnosti“. Podrobněji jsme psali zde. Letos na jaře pak polské ministerstvo zdravotnictví představilo projekt, jenž má zlepšit reprodukční zdraví mladých lidí. Projekt cílí na studující středních škol a podle zpravodajského týdeníku Newsweek Polska například upozorňuje na „rizika předčasného zahájení sexuálního života“, tedy přesněji sexuálního života před vstupem do manželství. Předmanželský sex má prý vést ke zklamání, závislostem, používání antikoncepce a morální devastaci jedince. Navíc v případě, že mladí lidé začnou sexuálně žít ještě před vstupem do manželství, hrozí jim podle tohoto projektu i další negativní důsledky „sexuální svobody“, včetně sebevražd. „Muži nebudou schopni zastavit své touhy, stanou se egoisty a budou neustále nespokojení. U žen dojde ke změně psychiky, která je přirozeně nastavená na oddanost jednomu muži,“ píše Newsweek Polska.

Tento program odmítá jakoukoliv antikoncepci kromě „přirozeného plánování rodičovství“, které je postaveno na sexuální zdrženlivost během plodného období cyklu ženy. To má mít na manželství pozitivní dopad, protože se pak manželé „učí projevovat lásku jiným způsobem“. Jiné antikoncepční metody mají prý vést k rozvodu. Na druhé straně součástí edukačních materiálů není ani zmínka o tom, že používání kondomu chrání před přenosem pohlavních chorob, nebo jak se jinak chránit před nechtěným těhotenstvím.

Ludmila Hamplová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY