Neděle, 5. prosince, 2021

VZP schválila zdravotně-pojistný plán. Oproti úhradové vyhlášce přidá na péči přes tři miliardy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Všeobecná zdravotní pojišťovna už má naplánováno, jak by měla hospodařit v příštím roce. Zdravotně-pojistný plán schválila na včerejším zasedání správní rady. Protože přitom ministerstvo financí předpokládá zpomalení hospodářského růstu, plánuje pojišťovna, že tentokrát sáhne do rezerv. V rámci svých specificky cílených programů pak rozdělí finance i nad rámec úhradové vyhlášky.

 

Zdravotně-pojistný plán vychází z makroekonomické predikce ministerstva financí, které předpokládá růst o 2,2 procenta, tedy zpomalení o 0,2 procenta oproti rokům předchozím. Celkové příjmy tak jsou naplánovány na 210 miliard, což je oproti letošnímu roku nárůst o 5,2 procenta čili o 10,5 miliardy korun. Náklady na zdravotní služby byly stanoveny na 207,5 miliardy s meziročním růstem o téměř 11 procent, tedy 20,5 miliardy korun.

„Plán respektuje úhradovou vyhlášku v současném znění, tedy se všemi navýšeními, a nad její rámec ještě zohledňuje realizaci cílených úhradových mechanizmů, které směřují k posílení časové a místní dostupnosti i kvality péče pro klienty VZP,“ uvádí předsedkyně správní rady VZP Věra Adámková.

Na konci tohoto roku by pak mělo být na rezervním fondu VZP 15 miliard korun, během příštího roku by se však měl snížit na 11 miliard. Zároveň by sem měla být převedena zhruba miliarda z provozního fondu.

Pojišťovna tak počítá s tím, že tentokrát bude muset sáhnout do úspor. „5,5 miliardy je převáděno z rezervního do základního fondu a dále je tu miliarda úspor. Celkově jde tedy nad rámec bilance 6,5 miliardy korun do nákladů na zdravotní péči, z toho zhruba tři miliardy jsou distribuovány prostřednictvím úhradové vyhlášky, zbytek prostřednictvím cílených úhradových mechanizmů,“ vysvětluje ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Do fondu prevence by pak z pokut a penále mělo v příštím roce přijít 638 milionů korun, díky přebytku z tohoto roku by ale na klientské programy mělo putovat 837 milionů korun. „Jedná se o rekordní částku, jaká tam ještě nikdy nebyla,“ konstatuje místopředseda správní rady Bohuslav Svoboda. Klíčové programy by měly být určeny těhotným, bezpříspěvkovým dárcům krve, dárcům orgánů a novorozencům s porodní váhou pod 1500 gramů.

„Novým prvkem prevence je nadstavba k infekčním onemocněním přímo vázaná na očkování. Tato prevence dnes dostává silnější akcent, protože se dostáváme do situace, kdy nedostatky v očkování vyvolávají epidemii onemocnění, která tu už řadu let nebyla,“ doplňuje Bohuslav Svoboda.

Výsledek lepší o čtyři miliardy. Navzdory mimořádným investicím

Co se pak týče hospodaření za prvních devět měsíců tohoto roku, dosáhl konečný zůstatek na běžném účtu pojišťovny 8,6 miliardy korun. Očekávaný výsledek hospodaření základního fondu zdravotního pojištění bez mimořádného převodu do rezervního fondu je 7,2 miliardy korun. Ačkoliv tak zdravotně-pojistný plán počítal s výsledkem 0,9 miliardy, se zohledněním vývoje během roku 2019 se nyní počítá s výsledkem 4,9 miliardy.

„Letošní výsledek by byl dokonce ještě lepší, číslo je totiž očištěné od mimořádných investic, které jsme avizovali v srpnu. Kdybychom tedy nepracovali s těmito dvěma miliardami, šlo by o sedm miliard,“ přibližuje Zdeněk Kabátek s tím, že za nárůstem stojí zejména nadvýběr, protože se při sestavování plánu pro tento rok počítalo s nižším růstem ekonomiky a výběru pojistného. Letos tak raději pojišťovna vycházela z predikcí ministerstva financí bez jakýchkoliv zásahů, protože poslední dva roky ukázaly, že tyto predikce jsou přesnější než konzervativní odhady, s nimiž VZP pracovala dosud.

Celkové příjmy do základního fondu zdravotního pojištění bez mimořádného převodu činí 147,7 miliardy, tedy 75,9 procenta zdravotně-pojistného plánu pro tento rok. Výběr pojistného z toho tvořil 103,8 miliardy (76,4 procenta plánu) a příjmy z přerozdělení 41,9 miliardy (74,5 procenta plánu). Očekávané čerpání bez mimořádného převodu dosahuje 140,6 miliardy (72,6 procenta plánu), přičemž náklady na zdravotní služby tvoří 134,9 miliardy (72,5 procenta plánu).

Čerpání provozního fondu dosáhlo 2,76 miliardy, ovšem bez 123 milionů pravidelného převodu a 280 milionů mimořádného převodu do rezervního fondu. Plán čerpání v prvních devíti měsících byl plněn na 95 procent, což je oproti loňským 60 procentům výrazné zlepšení.

Výsledky auditu jsou obecné řeči, rada žádá dopracování

Správní rada včera řešila také realizaci některých zakázek, mimo jiné na call centrum Sokolská v Ostravě, revizi technologických celků kvůli zpřísňování bezpečnostních a hygienických norem, modernizaci integrační platformy či informační a propagační materiály.

„Je tu také jedinečný projekt, na který jsme pyšní, a to je umístění automatizovaných externích defibrilátorů pro klientská pracoviště VZP. Tato pracoviště jím tak budou vybavena včetně materiálů s edukací, což má dopad v celém okolí. Nejedná se přitom jen o poskytnutí péče pro klienty VZP, ale pro kohokoliv, kdo v okolí zkolabuje. Všichni pracovníci klientského pracoviště s tím budou umět zacházet,“ poukazuje Věra Adámková.

Na programu zasedání včerejší správní rady byly také výsledky externího auditu, jehož iniciace byla zahájena loni v dubnu. „To, co jsme chtěli, byly různé smlouvy a manažerská posouzení. Musím ale říci, že nás auditor neuspokojil, protože se omezil na obecné řeči. Dali jsme to tedy k dopracování a budeme to řešit na příští správní radě, protože to nevedlo k žádným nápravným opatřením. Už minulý rok jsme také požádali o kontrolu ministerstvo financí a zdravotnictví z druhého aspektu. Tam bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele pro smlouvu z roku 2002, která již není platná, nicméně tam v průběhu let shledaly kontrolní orgány nejasnosti. To tedy bude předmětem dalšího šetření,“ dodává Adámková.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY