Lidé s poruchou autistického spektra apelují na ministerstvo zdravotnictví kvůli řízení vozidel

Podle současného znění vyhlášky upravující zdravotní způsobilost k řízení vozidel nemohou lidé s poruchami autistického spektra žádat o řidičský průkaz. Národní ústav pro autismus žádá MZ o změnu. Foto: Peakpx

Národní ústav pro autismus (NAUTIS) vyzval ministerstvo zdravotnictví ke změně vyhlášky, která upravuje zdravotní způsobilost k řízení vozidel. Organizace o tom včera informovala v tiskové zprávě. Podle současného znění vyhlášky nemohou lidé s poruchami autistického spektra (PAS) žádat o řidičský průkaz. Vyjádření ministerstva zdravotnictví ČTK zjišťuje. Podle odhadů žije v Česku asi 4000 lidí s těžkou poruchou autistického spektra, s různou mírou postižení až 200.000.

 

„Na Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS) se obrací stále větší množství osob, především pak osob PAS, s žádostí o vysvětlení či nápravu současného stavu. NAUTIS vypracoval připomínku žádající změnu příslušné vyhlášky, jež by osobám s PAS umožňovala individuální posouzení v rámci odborného vyšetření tak, jak je tomu například i u jiných duševních poruch. Tuto připomínku jsme v roce 2018 zaslali Ministerstvu zdravotnictví ČR a v roce 2019 Vládnímu výboru pro osoby se zdravotním postižením. Znění vyhlášky i přes tyto snahy zůstává beze změn,“ uvedl v tiskové zprávě NAUTIS.

NAUTIS přitom odkazuje na americkou studii z roku 2017, podle které dvě třetiny žadatelů s PAS bez poruch intelektu (nejčastěji lidé s tzv. Aspergerovým syndromem) řidičské oprávnění získají. Také v České republice mnozí lidé s PAS řidičská oprávnění mají, někteří jsou i profesionálními řidiči. „Současná vyhláška tak nejvíce dopadá na nové žadatele, kterým komplikuje volbu učebních oborů a výrazně je limituje ve snaze o začlenění do běžné společnosti a na trh práce,“ píše ústav.

PAS se projevuje specifickými opakujícími se vzorci chování nebo úzce vymezenými zájmy a také v sociální interakci a komunikaci. Projevy nemoci jsou naprosto různorodé, sami autisté za velký problém považují nadměrnou citlivost k vnímání zrakových, zvukových či čichových podnětů. Objevuje se ale také agresivita, sebepoškozování či ničení věcí, problémy s komunikací a neschopnost hrát si s vrstevníky, fixování na určité hračky a předměty, izolovanost a tvrdohlavost.

-čtk, TZ NAUTIS-