Německá vládní koalice chystá opatření proti nedostatku léků

Jedno z klíčových opatření proti výpadkům léků v Německu má být zpřísnění sankcí výrobcům v případě, že daný přípravek nedodají v řádném termínu na trh. Pokuta by se mohla počítat z objemu tržeb z prodejů konkrétního léku. Foto: Koláž ZD

Koalice CDU/CSU a SPD v součinnosti se spolkovým ministerstvem zdravotnictví připravuje sérii legislativních norem, jež mají zabránit nedostatku léků na německém trhu. Diskutuje se o změnách smluv mezi výrobci a distributory nebo o zákazu vývozu léků do zahraničí.

 

Své plány na řešení nedostatku léků na německém trhu předložili poslanci spolkového sněmu zvoleni za SPD, píše portál Deutsche Apotheker Zeitung. Expertka SPD na zdravotnictví Sabine Dittmarová představila sérii opatření, která chce se svým koaličním partnerem projednat, a od nichž si slibuje, že pomohou řešit problém nedostatku některých důležitých léků na německém trhu.

Podle Dittmarové jde o výsledek několikatýdenní intenzivní práce zdravotnických odborníků SPD v rámci její parlamentní frakce. Sociálnědemokratičtí poslanci prý například zjistili, že v téměř 52 procentech případů, kdy na trhu chybí nějaký lék, jde o selhání na straně nabídky, ať už jde o výrobu či distribuci. To následně komplikuje život nejen lékárnám, ale také klinikám a nemocnicím.

Prevence a management úzkých míst

Poslanci za SPD proto vidí řešení skrze opatření zacílená na dvě hlavní oblasti: prevenci a efektivnější management úzkých míst v zásobování. Na poli prevence kladou politici SPD důraz především na změny ve slevových smlouvách mezi výrobci léků a jejich konečnými odběrateli. Za jedno z klíčových opatření pak SPD považuje zpřísnění sankcí výrobcům v případě, že daný lék nedodají v řádném termínu na trh. Pokuta by se mohla počítat z objemu tržeb z prodejů konkrétního léku.

Socialistům také vadí exkluzivní smlouvy s konkrétními výrobci či dodavateli. Ty by se podle nich měly zrušit, což by mělo vést ke snížení závislosti na dodávkách jediné farmaceutické nebo distributorské společnosti. Kromě toho by poslanci SPD rádi viděli zavedení minimálního množství, které by kupující musel od výrobce odebrat. Taková klauzule by měla pomoci zejména menším výrobcům v tom, aby mohli produkci lépe plánovat a současně měli určitou jistotu odebrané produkce.

Výrobci, kteří zvyšují bezpečnostní a kvalitativní standardy u svých léků by mohli inkasovat „kvalitativní“ příplatky. Farmaceutické firmy by také musely před uzavřením smlouvy o dodávkách léků odběratelům oznámit, zda v poslední době nedošlo při výrobě k nějakým problémům.

Omezíme vývoz

Na to navazuje navrhované opatření v oblasti managementu úzkých míst. Velkoobchodníci i farmaceutické firmy by měli okamžitě informovat Spolkový institut pro léky a medicínské výrobky (obdoba našeho Státního ústavu pro kontrolu léčiv – SÚKL, nebo amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv – FDA) o všech zjištěných či předpokládaných problémech v produkci a distribuci léků.

Informace by měla obsahovat mimo jiné údaje o rozsahu vzniklého problému, době trvání případného výpadku ve výrobě či zásobování a příčinách. Spolkový institut by na základě těchto informací každý rok vydával souhrnnou zprávu o situaci na trhu s léky včetně zprávy o stavu úzkých míst.

SPD rovněž požaduje, aby stát mohl v případě výrobního či zásobovacího výpadku omezit či zcela zakázat vývoz dotyčných léků. Farmaceutické společnosti by zároveň měly vydat pokyny, jak v případě nedostatku léků postupovat a kterým alternativním výrobkem je nahradit tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení dostupnosti především účinných látek.

Stát by rovněž mohl vytvořit síť kontaktních míst pro obyvatelstvo, kde by informace o výpadcích dodávek byly dostupné. S tím souvisí požadavek na vytvoření evropského systému pro ohlašování informací o výpadcích v zásobování léčivy. SPD v neposlední řadě požaduje zpřísnit požadavky na transparentnost při uzavírání dodavatelsko-odběratelských smluv.

Koalice se nejspíše shodne

Obdobný dokument předložili před několika týdny také poslanci CDU/CSU. Už jen z letmého porovnání je patrné, že koalice může na mnoha opatřeních najít poměrně lehce shodu. Například pokud jde o zrušení exkluzivních smluv nebo ve věci omezení či zákazu vývozu nedostupných druhů léků.

CDU/CSU však chce v otázce dodavatelsko-odběratelských smluv jít ještě dál. Chce například podrobit důkladné analýze systém smluvních slev. Současné nastavení totiž může za určitých okolností k výpadkům zásobování léky přispět. To však vesměs odmítají německé zdravotní pojišťovny, které naopak tvrdí, že rabaty zásobování stabilizují a zlepšují.

Petr Musil