Nový způsob voleb do rad oborových zdravotních pojišťoven prošel prvním čtením

Členy rad oborových zdravotních pojišťoven patrně bude moci volit širší okruh subjektů než nyní. Sněmovna ve včerejším úvodním kole podpořila vládní novelu, podle níž budou mít volební právo ti, kdo hradí aspoň 0,4 procenta odvedeného pojistného místo nynějších 0,5 procenta, budou moci sdružovat.

 

Sněmovna naopak zamítla na návrh ANO už v prvním čtení pirátskou úpravu, podle níž by členy rad mohli volit všichni jejich klienti elektronicky nebo korespondenčně. Vláda uvedla, že takové řešení by přineslo neúměrně vysokou administrativní, technickou, organizační a finanční zátěž a ohrozilo by udržitelnost systému veřejného zdravotního pojištění.

Vládní předlohu nyní posoudí zdravotnický výbor. Bude na to mít měsíc místo obvyklých dvou.

Obě novely reagují na loňský verdikt Ústavního soudu, jenž na podnět senátorů část zákona týkající se volby orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven k letošnímu říjnu zrušil. Senátoři poukazovali na to, že podle nich zvýhodňuje při tvorbě správních a dozorčích rad velké podniky.

Třetinu členů patnáctičlenných správních rad bude podle vládní předlohy nadále jmenovat vláda a zbývající dvě třetiny budou voleny z řad pojištěnců. U dozorčích rad se bude novým způsobem volit šest členů, tři jmenuje vláda jako nyní. Bude moci kandidovat kterýkoli pojištěnec, pokud získá nejméně 50 podpisů jiných klientů dané pojišťovny. Nyní kandidáty předkládají organizace zaměstnavatelů a odborových organizací.

Vláda v důvodové zprávě uvádí, že za současného stavu bude nutné vyhlásit volby do správní rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda v květnu příštího roku. Následně se budou volit orgány České průmyslové zdravotní pojišťovny a Vojenské zdravotní pojišťovny. Součástí novely je také změna ve schvalování zdravotně pojistných plánů pojišťoven.

V Česku funguje sedm zdravotních pojišťoven. Největší Všeobecná zdravotní pojišťovna se řídí samostatným zákonem.

-čtk-