Novým prezidentem České lékárnické komory se stal Aleš Krebs. Do představenstva proniklo pět lékárníků z řetězců

Dnes nad ránem si delegáti XXIX. sjezd České lékárnické komory zvolili nového prezidenta. Stal se jím dosavadní viceprezident Aleš Krebs, lékárník ze Slatinic na Olomoucku. Porazil svého soupeře Martina Kopeckého poměrem hlasů 106:98. Volbě prezidenta předcházela zdlouhavá pětikolová volba dvacetičlenného představenstva komory. Sjezd, který dnes pokračuje mj. diskusí s ministrem zdravotnictví, je svým způsobem průlomový. Zúčastnil se jej nezvykle vysoký počet 215 delegátů z 220 možných, o slovo se přihlásila mladá generace a posílila pozice lékárníků zaměstnaných v řetězcích.

 

Bitva o post prezidenta lékárnické komory měla nakonec očekávaný průběh. Svůj úmysl kandidovat předem oznámili dva lékárníci z Olomoucka Aleš Krebs a Martin Kopecký a nikdo další se k nim nepřipojil. Dosavadní prezident Lubomír Chudoba již kandidovat nemohl, protože v čele komory stál ve dvou po sobě jdoucích volebních obdobích. Podle kuloárních předpokladů měl zvítězit Aleš Krebs, protože je považován za muže kompromisu, Martin Kopecký je vnímán spíše jako vyhraněnější typ, jenž nejde daleko pro razantnější stanoviska. Jenže volby do představenstva komory, které předcházely volbě prezidenta, původní předpoklady nahlodaly. Martin Kopecký totiž získal nejvíce hlasů (159).

Okamžiky oznámení o vítězství, Aleš Krebs děkuje…
…na snímcích, které exkluzivně pro ZD poskytl Michal Hojný, vedoucí lékárník IKEM

V prvním kole dokázali delegáti z 36 kandidátů zvolit pouze polovinu členů dvacetičlenného představenstva (pro zvolení je nutná nadpoloviční většina hlasů). Následovala další čtyři kola několikahodinového maratonu, v nich se podařilo dovolit zbytek. Pět členů nového představenstva tvoří lékárníci z řetězců – tři z BENU a dva z dr. Maxe.

Na volbu prezidenta tak došlo až daleko po půlnoci, ale nakonec se původní předpoklady a dohody naplnily a zvolen byl 106 hlasy Aleš Krebs.

Třetí kolo volby představenstva – kandidáti se ještě jednou představují. Mezi nimi i zakládající prezident České lékárnické komory Jan Horáček (vpravo dole s šedivými vlasy), kterému se ale nepodařilo mezi 20 vyvolených proniknout.
Jedno z kol volby představenstva. Pavel Grodza, lékárník z Nového Jíčína pečlivě a klidem sobě vlastním proškrtává kandidátku.

Bezprostředně po volbě prezidenta následovala volba viceprezidenta, v níž se utkali poražený prezidentský kandidát Martin Kopecký a bývalý prezident komory Stanislav Havlíček. Kopecký zvítězil poměrem hlasů 108:79.

Na sjezdu se v diskusi zdůrazňovala nutnost jednoty lékárnického stavu, který je rozdělen na tři, čtyři základní skupiny. Podle informací Zdravotnického deníku největší část z 220 delegátů stále zaujímají soukromí nezávislí lékárníci (96 delegátů), významně ale posílili lékárníci z řetězců (87), třetí sílnou skupinu pak představují nemocniční lékárníci (37).  V rámci soukromých lékárníků se pak v uplynulých dvou letech zviditelnila skupina pod názvem Vaši lékárníci, která se radikálně vymezila proti  řetězcům, ministerstvu apod., ale její protagonisté skončili na sjezdu v řadách poražených.

Před novým prezidentem České lékárnické komory stojí velmi těžký úkol – pokusit se o sjednocující postup všech hlavních lékárnických skupin. Sám Aleš Krebs, jako soukromý lékárník, musí najít společnou řeč s kolegy z řetězců, aniž by přitom popřel všechno to, o co dosud ve vedení komory usiloval. Je to o to těžší, že obchodní zájmy šéfů a majitelů řetězců, vytvářejí tlak na zaměstnance-lékárníky, který omezuje jejich svobodné rozhodování. Pomoci by novému prezidentovi mohl fakt, že se představenstvo omladilo, že v něm jsou solidně zastoupeny všechny tři hlavní skupiny a že snad mezi nimi panuje shoda, že cesta radikálních požadavků a vnitřních a vnějších bojů je kontraproduktivní a lékárníkům uškodila.

Mise tohoto muže je u konce. Lubomír Chudoba vedl komoru ve velmi obtížném období poklesu příjmů nezávislých lékárníků a posilování řetězců.
Na sjezdu se o slovo přihlásila mladá generace. Předseda spolku Mladí lékárníci Stanislav Gregor.
Z prezidentského souboje odešel poražen, ale stal se viceprezidentem. S radikálem Martinem Kopeckým se musí počítat.
Klíčoví muži pro dohodu mezi jednotlivými skupinami: Aleš Novosád z řetězové lékárny BENU (vlevo) a Michal Hojný z nemocniční lékárny IKEM.
Bývalý prezident komory Stanislav Havlíček se v roce 2015 utkal o post prezidenta a letos o místo viceprezidenta. Oba souboje se ctí prohrál.,
Čekání na výsledky voleb do představenstva, uprostřed Aleš Krebs, který se za několik hodin stane prezidentem komory.

Seznam členů nového představenstva

PharmDr. Martin Kopecký,

Mgr. Aleš Krebs,

Mgr. Michal Hojný,

PharmDr. Stanislav Gregor,

PharmDr. Stanislav Havlíček,

Mgr. Hana Šnajdrová,

PharmDr. Aleš Novosád,

PharmDr. Antonín Svoboda,

PharmDr. David Ovčaří,

PharmDr. Lukáš Láznička,

Mgr. Kateřina Jelínková,

Mgr. Alexandra Hašková,

Mgr. Ing. Jakub Weber,

Mgr. Michaela Bažantová,

PharmDr. Veronika Orendášová

PharmDr. Radka Plisková,

PharmDr. Nina Švédová,

PharmDr. Ivana Lánová,

PharmDr. Ondřej Pavlíček,

PharmDr. Jindřich Šmíd.

Tomáš Cikrt

Foto: autor, pokud není označeno jinak