Senátor Herbert Pavera: "Nedává smysl, aby se skokově zvedly daně loteriím s téměř nulovou společenskou nebezpečností a dominantní provozovatelé tvrdého hazardu, způsobující závislosti, sociální patologie i kriminalitu, zůstali na svých. " Foto: archiv

Senátoři se chystají vrátit daňový balíček sněmovně, chtějí zachovat současné zdanění loterií

Daňový balíček, který vláda protlačila Sněmovnou, se zřejmě poslancům zase vrátí i s pozměňovacími návrhy ze Senátu. Zpravodaj zákona Vladislav Vilímec (ODS) to zítra bude prosazovat na jednání garančního senátního výboru. Na stole už je také pozměňovací návrh Herberta Pavery (TOP 09), kterým se vypouští zvýšení sazby daně pro loterie z 23 % na 35 %, který do daňového balíčku na poslední chvíli připojil poslanec ČSSD Ondřej Veselý. Dle zjištění Zdravotnického deníku jsou senátoři nejpočetnějších klubů připraveni takový pozměňovací návrh podpořit. Opírají se přitom o doporučení odborníků na léčbu závislostí, kteří považují poslaneckou verzi za chybnou, neboť zvyšuje o 12 procent zdanění nejméně závažné formy hraní, kdežto u ostatních, výrazně nebezpečnějších druhů, tedy tzv. tvrdého hazardu, ponechala zdanění stejné.

 

„V této chvíli by Senát měl zvýšení daní u loterií vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem, aby zůstala zachována současná sazba zdanění loterií. Její zvýšení nemá valný ekonomický význam a z adiktologického hlediska přináší jednoznačně více škody než užitku,“ zdůvodnil svůj návrh Zdravotnickému deníku Herbert Pavera. Výnos ze zvýšení daní je navíc podle něj pouze hypotetický. „Ve finále může dojít naopak k poklesu příjmu státu z loterií. Loterijní společnosti promítnou zvýšení daní do produktu, který se stane pro lidi méně atraktivní. Navíc již některé firmy oznámily, že by v souvislosti s vyšším zdaněním omezily inzerci, což by loterijní produkty ještě více zneatraktivnilo. Ve výsledku tak státní kasa žádných dodatečných 800 milionů neuvidí, lidé budou méně hrát bezproblémové ale méně atraktivní loterie a zvýší se podíl tvrdého hazardu,“ upozorňuje Pavera.

Návrh nedává smysl, je třeba ho opravit

Ve zdůvodnění svého návrhu Pavera vysvětluje, že sněmovnou navrhované zásadní zvýšení sazby daně pro loterie (z 23 % na 35 %) a ponechání sazby daně pro kurzové sázky, živou hru a technické hry nereflektuje Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027. Proto navrhuje toto navýšení z návrhu zákona odstranit. „Takový stav by pak alespoň částečně napravil chybu poslanecké sněmovny a reflektoval by názor odborné veřejnosti a současně by směřoval Českou republiku směrem k okolním evropským zemím, kde zábava a hry tvoří převažující část herního průmyslu,“ uvádí Pavera, který pro Zdravotnický deník doplnil některá čísla. „Argumentace Ministerstva financí o potřebě většího výnosu pro státní rozpočet ze zdanění loterií naráží na fakt, že v loteriích se ročně prosází jen kolem 14 miliard. Společensky nebezpečnějšími kurzovými sázkami proteče ročně 70 miliard a nejškodlivějšími technickými hrami přes 140 miliard. Ty ale Poslanecká sněmovna více zdaňovat nechce. Pokud někde existuje ekonomicky významný prostor pro vyšší zdanění hazardu, je to tam, kde se prosází nejvíce peněz a ne tam, kde se sází relativně málo. Nedává smysl, aby se skokově zvedly daně loteriím s téměř nulovou společenskou nebezpečností a dominantní provozovatelé tvrdého hazardu, způsobující závislosti, sociální patologie i kriminalitu, zůstali na svých. Vláda by měla předložit fundovanou, s odborníky projednanou analýzu všech dopadů regulace hazardu, včetně daňových aspektů, a pak navrhovat případné posuny v daňových sazbách. O tom by se dalo seriózně jednat,“ doplňuje Pavera.

Cestu k prosazení Paverova pozměňovacího návrhu otevřel předseda garančního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Vladislav Vilímec, který je zároveň zpravodajem pro projednávání daňového balíčku. „S ohledem na dopady návrhu zákona do úrovně zdanění v České republice doporučuji senátní tisk 150 vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které budou odstraňovat nejproblematičtější místa tohoto návrhu zákona,“ uzavírá senátor svoji zpravodajskou zprávu, kterou zítra přednese na jednání výboru, jemuž předsedá.

Senátoři většinou pro vrácení

Jak zjistil Zdravotnický deník, vrácení daňového balíčku Sněmovně s pozměňovacími návrhy bude mít v Senátu podporu, mimo jiné právě kvůli zdanění hazardu.

„Se stejnou úrovní zdanění hazardu zásadně nesouhlasím. V rámci hazardních her bychom měli umět zhodnotit, zda se jedná o aktivitu, která může prokazatelně vést k závislosti a přináší další společenské problémy nebo se jedná o únosnou aktivitu, jakou jsou např. loterie. Zvýšení jejich zdanění považuji za nepřiměřené i proto, že jejich společenská nebezpečnost je mizivá. Navrhované plošné zvýšení prostě není a nemůže být příspěvkem v boji proti hazardu a závislostem. Je to účelové a pragmatické opatření vlády, která hledá zdroje příjmu. V Senátu bych návrh vrátit Sněmovně předlohu zákona podpořil.“ uvedl pro Zdravotnický deník první místopředseda Senátů Jiří Růžička (bezp., Starostové a nezávislí). Vláda podle něj postupuje nekoncepčně, opakovaně nezodpovědně, a ke zdanění hazardu přistoupila, protože jí docházejí finanční zdroje. „Zdanit hazard je principiálně správné, ale sdílím obavy odborníků, že zvýšení daní povede k tomu, že se část her přesune do ilegality. To bude vyžadovat razantnější přístup příslušných orgánů,“ obává se 1. místopředseda. „Pokud by to vláda s bojem proti patologické závislosti myslela opravdu vážně, ponechala by stávající výši zdanění na loterie a razantně zvýšila daně například u automatů. Takové zdanění musí jít na úkor provozovatelů tohoto typu hazardních her,“ dodává.

Místopředseda Senátu Jan Horník (STAN) míní, že „rozhazovačná a populistická vláda nemá peníze, tak bere, kde se dá“ a podpoří jak vrácení návrhu zákona Sněmovně, tak pozměňovací návrh, který by ponechal sazbu  daně u loterií na současných 23 procentech. Podobně uvažuje i jeho klubový kolega Miroslav Balatka, který nepovažuje rozhodnutí sněmovny za šťastné. „Není rozumné nastavit stejné daňové sazby u společensky nejméně škodlivých loterií a nejškodlivějších automatů. Takové zdanění popírá princip snižování rizik závislostí,“ zdůrazňuje Balatka dodává: „Nebezpečnější formy hazardu si zaslouží vyšší zdanění, to je bez debat. Nebál bych se je zdanit ještě víc.“

Také u lidovců se nesetkal sněmovní návrh s příznivou odezvou. „Považuji rozhodnutí poslanců za chybné a nezdůvodněné,“ napsal nám senátor Jiří  Carbol, který podpoří návrh na vracení předlohy s příslušným pozměňovacím návrhem. Konkrétní návrh na ponechání nižší sazby pro loterie mu připadá srozumitelný, ale „je potřeba jej prodiskutovat ve zdravotním výboru“. Jeho stranická kolegyně Alena Šromová se sice nechtěla vyjadřovat k podpoře návrhů na začátku projednávání v Senátu, nicméně předpokládá, že podpoří vrácení daňového balíčku do Sněmovny. „Za situace, kdy Vláda obhajovala tuto část daňového balíčku potřebou bojovat proti závislostem, mi přijde zvláštní, že veškerý hazard byl zatížen stejnou sazbou bez ohledu na jeho společenskou nebezpečnost, říká lidovecká senátorka.

„Souhlasím s tím, že tento způsob zvyšování daní za hazard rozhodně není možné vnímat jako reálný boj proti hazardu, sdělil nám lakonicky Miloš Vystrčil z ODS. „Po diskusi s kolegy lékaři a adiktology považuji pozměňovací návrh pana poslance Veselého, podaný v PSP v rámci druhého čtení, z nesprávný,“ byla konkrétnější nezařazená senátorka a mimo jiné také lékařka Jitka Chalánková.

Zdravotnickému deníku se také vyjádřili dva senátoři, kteří mají na celou věc poněkud odlišný názor. Na jednom pólu stojí Ivo Valenta (v senátorském klubu ODS), který sám v oblasti hazardu podniká. Ten je zásadně proti jakémukoliv zvyšování daní. „Neznám tvrdý či měkký hazard. Hazard je jen jeden. Zcela shodnou závislost je možné získat na jakémkoliv typu her. Navyšování daní tak rozhodně nepovažuji za správný krok. Již nyní lze navíc vidět, že podobné restrikce působí jen mnohamiliardové výpadky ve státním rozpočtu a především extrémní nárůst černého trhu. To jsem ostatně tvrdil od začátku, a na má slova bohužel došlo. Nelegální provoz je dnes obrovský a stát si s ním nedokáže poradit. Peníze tak jdou namísto do veřejných rozpočtů mafiím, které mají z podobných legislativních změn největší radost,“ napsal nám senátor Ivo Valenta.

Na pomyslném druhém pólu se nachází profesor Jan Žaloudík (ČSSD), podle něhož jde „o problém vztahu mezi velikostí hříchu a procentem státního odpustku za obcování  s hříchem“. Mistr Jan prý soudil, že obé je nemravné, hřích i odpustek a procenta neřešil. Profesor Žaloudík tudíž zřejmě nebude pro vrácení zákona hlasovat. ´“Senát jistě může vést pár hodin filosofickou diskuzi o kategorizaci hříchů a hříšníků, od drobných až po smrtelné. Jde ostatně o další příjmy do státní kasy, nejde o spasení a ale spásání možných zdrojů.  Vyjádřit se k rozpočtování je Senátu odepřeno.  … Jako pro nehrajícího občana-důchodce a nepodnikatele i nefanouška hracího průmyslu je to pro mě téma nicotné. Zajisté není morální hledat prospěch státu v lidských vášních, zlozvycích či hříchu. Fakt nevím, kdo má podle již prastarého kompetenčního zákona na starost kategorizaci hříchů. Stanovení výše odpustku je ovšem, jako obvykle a reálně na Sněmovně a ministerstvu financí, což teď jakoby i jedno jest,“ napsal nám rozšafně profesor Žaloudík

Zítra ve Výboru

Zopakujme tedy, že zítra bude projednávat daňový balíček (přesněji návrh zákona, kterým se mění některé zákony oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, senátní tisk č. 150) Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Jeho předseda a zároveň zpravodaj k tomuto materiálu Vladislav Vilímec navrhne kolegům, aby Senát vrátil balíček Sněmovně s pozměňovacími návrhy. Herbert Pavera předloží pozměňovací návrh, kterým se ruší zvýšení zdanění loterií.

Zároveň se na Senát obrátil bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, spolu s kolegy z neziskových organizací, s výzvou, aby, se změna zdanění hazardního hraní vyčlenila z celého daňového balíčku a nejprve realizovala „solidní socio-ekonomické studie, včetně dopadových odhadů“, a teprve na základě těchto podkladů pokračovalo v samostatném projednávání potřebných změn, které „povedou ke skutečně preventivnímu řešení situace obřího problému hazardního hraní a jeho socio-ekonomických dopadů v ČR“.

Tomáš Cikrt